Skip to content

Kişisel web sitemde yayınladığım C# derslerini içeren bir projedir. Tüm dersleri içermemekle birlikte 12.11.2018 tarihinden sonra eklediğim ve bu projeye eklenmesini mantıklı bulduğum dersleri bu proje içerisine almaya çalışacağım.

MustafaBKLZ/mustafabukulmez_com_dersler

Repository files navigation

Kişisel Sitemde Yer Alan C# Eğitim Setindeki Dersleri İçeren Proje

Kişisel web sitemde yayınladığım C# derslerini içeren bir projedir. Tüm dersleri içermemekle birlikte 12.11.2018 tarihinden sonra eklediğim dersleri bu proje içerisine almaya çalışacağım. Her ders için bir klasör ekleyeceğim

Kişisel Sitem

https://mustafabukulmez.com/

C# Eğitim Seti Sayfam

https://mustafabukulmez.com/c-sharp-egitim-seti-erp-programlama/

SQL Eğitim Seti Sayfam

https://mustafabukulmez.com/microsoft-sql-server-t-sql-egitim-seti/

Youtube Kanalım

https://www.youtube.com/c/mustafab%C3%BCk%C3%BClmez/videos

Dersler hakkında, mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Mail: mustafabukulez3446@gmail.com

Yazmamı istediğiniz konular olursa ya da sormak istediğiniz şeyler olursa mail atarak bana ulaştırabilirsiniz.

Proje İçerisinde Yer Alan Dersler

 • 001 - C# Bilgisayarda Kurulu Olan Antivirüsü Bulmak
 • 002 - C# Folder Browser Dialog Kullanımı
 • 003 - C# DataTable "Bu satır başka bir tabloya ait" Hatası Çözümü
 • 004 - C# Thread Sleep ile İşlem Süresini Uzatmak
 • 005 - C# Textbox Sadece Sayı Harf Girişi Yaptırmak
 • 006 - C# String Sayısal Değer Kontrolü
 • 007 - C# Kelime Heceleme İşlemi
 • 008 - C# DataGridView'den Veri Çekme
 • 009 - C# NotifyIcon Kullanımı ve C# NotifyIcon Bildirimleri
 • 010 - C# Linq To XML ile XML Dosyalarla Çalışmak
 • 011 - C# Girilen Sayıyı Roma Rakamına Çevirmek
 • 012 - C# Kombinasyon Hesaplama
 • 013 - C# Permütasyon Hesaplama
 • 014 - C# ToolTip Kullanımı - Nesneler İçin Açıklama
 • 015 - C# Extension Methods – Genişletme Metodları #1, 2, 3
 • 016 - C# ComboBox TXT Dosyası ile Doldurma
 • 017 - C# Kill Proccess – Otomatik Program Kapatmak
 • 018 - C# List Listeler Arasındaki Farkları Bulmak - (Generic List)
 • 019 - C# Milisaniye Convert - Saniye ve Dakikaya Çevirmek
 • 020 - C# Excel OLEDB Bağlantı ve Veri Okuma – Class
 • 021 - C# Rastgele Şifre Oluşturma
 • 022 - C# Özel MessageBox Yapımı
 • 023 - C# XML İşlemleri
 • 024 - C# Drag Drop - Sürükle Bırak İşlemi
 • 025 - C# Çoklu Excel Dosyası Okuma
 • 026 - C# User Control Kullanımı
 • 027 - C# Listboxlar Arası Drag Drop - Sürükle Bırak
 • 028 - C# List Ögelerini DataGridView ve ListBox'a Bağlamak
 • 029 - C# Formdaki Tüm TextBox Nesnelerini Temizlemek
 • 030 - C# Process İşlemleri - Neler Yapılabilir?
 • 031 - C# Çalışan Bir Uygulamanın Sahibini Bulmak? – Process Owner
 • 032 - C# XML Serialization ve Deserialization İşlemleri
 • 033 - C# TC Kimlik No Kontrol Programı
 • 034 - C# Exceptions
  • 01 - ArgumentException
  • 02 - ArgumentNullException
  • 03 - ArgumentOutOfRangeException
  • 04 - IndexOutOfRangeException
  • 05 - FormatException
  • 06 - DirectoryNotFoundException
  • 07 - FileNotFoundException
  • 08 - DivideByZeroException
  • 09 - OverFlowException
  • 10 - NotFiniteNumberException
  • 11 - NullReferenceException
  • 12 - OutOfMemoryException
 • 035 - C# Klasördeki Dosya Bilgilerini Almak
 • 036 - C# Kredi Kartı Tipini Bulma
 • 037 - C# Kredi Kartı Luhn Algoritması
 • 038 - C# Kredi Kartı Bilgileri
 • 039 - C# Dinamik Form ve Nesne Üretme
 • 040 - C# Dosya Oluşturma Okuma ve Yazma İşlemleri
 • 041 - Yardım Formları Hazırlamak
 • 042 - C# MD5 Şifreleme
 • 043 - C# SHA1 Şifreleme
 • 044 - C# SHA256 Şifreleme
 • 045 - C# SHA384 Şifreleme
 • 046 - C# SHA512 Şifreleme
 • 047 - C# Dizi İçerisinde Arama Yapmak

Lisans

Bu projedeki kodları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlaması yada yasağı içermez. 
Kodların büyük çoğunluğu bana aittir. Ancak bazı dersler farklı kaynaklardan toplanmış kodlardır. 
Bu tarz kodlar da paylaşım yasağı olmayan kaynaklardan alınmış kodlar olmasına özen gösterilmiştir.

About

Kişisel web sitemde yayınladığım C# derslerini içeren bir projedir. Tüm dersleri içermemekle birlikte 12.11.2018 tarihinden sonra eklediğim ve bu projeye eklenmesini mantıklı bulduğum dersleri bu proje içerisine almaya çalışacağım.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published