MyBB Persian Translate
PHP CSS HTML
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Documentation
admin/styles/default
archive
images
inc/languages
install
.gitignore
MyBB Persian Group.URL
README.md
readme[fa].html

README.md

MyBBPersian - مای بی‌بی فارسی

ترجمه‌ی رسمی فارسی برای انجمن‌ساز مای بی‌بی

مای بی‌بی چیست؟

مای بی‌بی یک انجمن‌ساز متن باز و رایگان است که به شما این امکان را می‌دهد تا برای وب‌سایت خود یک انجمن داشته‌باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد مای بی‌بی به نشانی پشتیبانی فارسی مای بی‌بی بروید.

نصب فارسی‌ساز

اگر هم‌اکنون از نسخه‌ی انگلیسی مای بی‌بی استفاده می‌کنید ویا اینکه از فارسی‌سازهای غیررسمی این سیستم استفاده می‌کند، به شما پیشنهاد می‌کنیم که این بسته را نصب نمائید. برای نصب این بسته ابتدا فایل‌های این بسته را دریافت و در مسیر نصب مای بی‌بی خود آپلود کرده. سپس در پنل مدیریت در پیکربندی (منوی دوم) و در تنظیمات در General Settings زبان انجمن خود را بر روی زبان شیرین فارسی قرار دهید.

اگر می‌خواهید مای بی‌بی را از اول نصب نمائید، پشتیبانی فارسی مای بی‌بی را مشاهده نمائید.

ترجمه کنندگان

این بسته توسط گروه IORA.Ir و مدیران گروه My-BB.Ir انجام می‌شود.

حق چاپ

این محصول یک محصول رایگان است و همچنین همیشه رایگان خواهد ماند پس در صورت دریافت آن شما تضمین می‌کنید که:

  • این محصول را نفروشید و سوء استفاده‌ی مالی از آن نکنید
  • کپی‌رایت مترجمان آن را از فایل‌ها حذف نکرده و تغییری که باعث کم‌رنگ شدن یا ناپدید شدن آن می‌شود انجام ندهید.
  • از ترجمه‌های این بسته برای ارائه‌ی فارسی‌ساز دیگری برای این سیستم استفاده نکنید.
  • و همچنین تابع مقررات بیشتر که در وب‌سایت پشتیبانی مای بی‌بی نوشته شده باشید.