Browse files

Update the Danish translation of mythfrontend and mythgallery.

(Semi-manual merge of changes done for 0.24-fixes)
  • Loading branch information...
1 parent 57d0e8b commit 1f5f2c55bef656a10029fce040effa3fc87fe8cf @kenni kenni committed Oct 5, 2011
View
BIN mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_da.qm
Binary file not shown.
View
421 mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_da.ts
@@ -4,467 +4,579 @@
<context>
<name>GLSingleView</name>
<message>
- <location filename="../mythgallery/glsingleview.cpp" line="240"/>
+ <location filename="../mythgallery/glsingleview.cpp" line="243"/>
<source>Press SELECT to play again</source>
<translation>Tryk ENTER for at afspille igen</translation>
</message>
</context>
<context>
+ <name>GalleryFilterDialog</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="205"/>
+ <source>No files / directories found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="209"/>
+ <source>Filter result : %1 directories found but no files</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="213"/>
+ <source>Filter result : %1 directories, %2 movie(s) found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="217"/>
+ <source>Filter result : %1 directories, %2 image(s) found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="221"/>
+ <source>Filter result : %1 directories, %2 image(s) and %3 movie(s) found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="226"/>
+ <source>Filter result : %1 image(s) and %2 movie(s) found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="230"/>
+ <source>Filter result : %1 image(s) found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="233"/>
+ <source>Filter result : %1 movie(s) found</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>IconView</name>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="562"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="567"/>
<source>Error</source>
<translation>Fejl</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="889"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="904"/>
<source>SlideShow</source>
<translation>Slideshow</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="919"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="939"/>
<source>Rotate CW</source>
<translation>Roter med uret</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="920"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="940"/>
<source>Rotate CCW</source>
<translation>Roter mod uret</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="953"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="980"/>
<source>Import</source>
<translation>Importer</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="894"/>
<source>Settings</source>
- <translation>Indstillinger</translation>
+ <translation type="obsolete">Indstillinger</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="187"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="196"/>
<source>No images found in this directory.</source>
<translation>Ingen billeder blev fundet i dette bibliotek.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="387"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="399"/>
<source>%1 of %2</source>
<translation>%1 af %2</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="398"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="410"/>
<source>Gallery Home</source>
<translation>Galleri forside</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="876"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="900"/>
<source>Gallery Options</source>
<translation>Galleri indstillinger</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="890"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="905"/>
<source>Random</source>
<translation>Tilfældigt slideshow</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="891"/>
<source>Meta Data Menu</source>
- <translation>Metadata menu</translation>
+ <translation type="obsolete">Metadata menu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="892"/>
<source>Marking Menu</source>
- <translation>Markerings menu</translation>
+ <translation type="obsolete">Markerings menu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="893"/>
<source>File Menu</source>
- <translation>Filhåndterings menu</translation>
+ <translation type="obsolete">Filhåndterings menu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="910"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="935"/>
<source>Metadata Options</source>
<translation>Metadata indstillinger</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="925"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="907"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="947"/>
<source>Marking Options</source>
<translation>Markeringsmuligheder</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="934"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="951"/>
<source>Select One</source>
<translation>Marker en</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="935"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="952"/>
<source>Clear One Marked</source>
<translation>Fjern én markeret</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="942"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="909"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="974"/>
<source>File Options</source>
<translation>Filhåndtering</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="952"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="979"/>
<source>Eject</source>
<translation>Skub ud</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="956"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="983"/>
<source>Delete</source>
<translation>Slet</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="131"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="136"/>
<source>MythGallery Directory &apos;%1&apos; does not exist or is unreadable.</source>
<translation>MythGallery mappe %1 eksisterer ikke eller kan ikke læses.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="563"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="568"/>
<source>The selected device is no longer available</source>
<translation>Den valgte enhed er ikke længere tilgængelig</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="937"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="954"/>
<source>Clear Marked</source>
<translation>Fjern markeringer</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="936"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="953"/>
<source>Select All</source>
<translation>Marker alle</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="951"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="906"/>
+ <source>Meta Data Options</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="908"/>
+ <source>Filter / Sort...</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="910"/>
+ <source>Settings...</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="978"/>
<source>Show Devices</source>
<translation>Vis enheder</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="954"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="981"/>
<source>Copy here</source>
<translation>Kopier hertil</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="955"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="982"/>
<source>Move here</source>
<translation>Flyt hertil</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="957"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="984"/>
<source>Create Dir</source>
<translation>Opret mappe</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1008"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1037"/>
<source>Delete Current File or Folder</source>
<translation>Slet den aktuelle fil eller mappe</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1010"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1039"/>
<source>Deleting 1 folder, including any subfolders and files.</source>
<translation>Sletter 1 mappe, inklusiv alle undermapper og filer.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1011"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1040"/>
<source>Deleting 1 image.</source>
<translation>Sletter 1 billede.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1221"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1107"/>
+ <source>Import pictures?</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1109"/>
+ <source>No</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1110"/>
+ <source>Yes</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1153"/>
+ <source>Nothing found to import</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1155"/>
+ <source>OK</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1258"/>
<source>Deleting %1 images and folders, including any subfolders and files.</source>
<translation>Sletter %1 billeder og mapper, inklusiv alle undermapper og filer.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1284"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1321"/>
<source>New Folder</source>
<translation>Ny mappe</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1286"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1323"/>
<source>Create New Folder</source>
<translation>Opret ny mappe</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1402"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1439"/>
<source>Moving marked images...</source>
<translation>Flytter markerede billeder...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1402"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1439"/>
<source>Copying marked images...</source>
<translation>Kopierer markerede billeder...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="958"/>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1315"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="985"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1352"/>
<source>Rename</source>
<translation>Omdøb</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1341"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1378"/>
<source>Failed to rename directory</source>
<translation>Fejl ved omdøbning af mappe</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1343"/>
+ <location filename="../mythgallery/iconview.cpp" line="1380"/>
<source>Failed to rename file</source>
<translation>Fejl ved omdøbning af fil</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MythControls</name>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="69"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="87"/>
<source>Image viewer / slideshow</source>
<translation>Billedviser / slideshow</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="72"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="92"/>
<source>Start/Stop Slideshow</source>
<translation>Start/stop slideshow</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="74"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="94"/>
<source>Go to the first image in thumbnail view</source>
<translation>Gå til det første billede i oversigtsvisning</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="76"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="96"/>
<source>Go to the last image in thumbnail view</source>
<translation>Gå til det sidste billede i oversigtsvisning</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="78"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="98"/>
<source>Start Slideshow in thumbnail view</source>
<translation>Start slideshow i oversigtsvisning</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="80"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="89"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="100"/>
<source>Start Random Slideshow in thumbnail view</source>
<translation>Start tilfældigt slideshow i oversigtsvisning</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="83"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="103"/>
<source>Rotate image right 90 degrees</source>
<translation>Roter billede 90 grader mod højre</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="85"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="105"/>
<source>Rotate image left 90 degrees</source>
<translation>Roter billede 90 grader mod venstre</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="87"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="107"/>
<source>Zoom image out</source>
<translation>Zoom ud</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="89"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="109"/>
<source>Zoom image in</source>
<translation>Zoom ind</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="91"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="111"/>
<source>Scroll image up</source>
<translation>Flyt billede op</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="93"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="113"/>
<source>Scroll image left</source>
<translation>Flyt billede til venstre</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="95"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="115"/>
<source>Scroll image right</source>
<translation>Flyt billede til venstre</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="97"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="117"/>
<source>Scroll image down</source>
<translation>Flyt billede ned</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="99"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="119"/>
<source>Recenter image</source>
<translation>Centrer billedet</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="101"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="121"/>
<source>Full-size (un-zoom) image</source>
<translation>Vis billede i fuld størrelse</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="103"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="123"/>
<source>Go to the upper-left corner of the image</source>
<translation>Gå til øverste venstre hjørne af billedet</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="105"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="125"/>
<source>Go to the lower-right corner of the image</source>
<translation>Gå til nederste højre hjørne af billedet</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="107"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="127"/>
<source>Mark image</source>
<translation>Marker billede</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="109"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="129"/>
<source>Toggle scale to fullscreen/scale to fit</source>
<translation>Skift mellem skaler-til-fuldskærm og skaler-for-tilpasning</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="111"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="131"/>
<source>MythGallery Media Handler 1/2</source>
<translation>MythGallery mediehåndtering 1/2</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="114"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="134"/>
<source>MythGallery Media Handler 2/2</source>
<translation>MythGallery mediehåndtering 2/2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="17"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="41"/>
<source>Directory that holds images</source>
<translation>Mappe der indeholder billeder</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="23"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="47"/>
<source>This directory must exist and MythGallery needs to have read permission.</source>
<translation>Denne mappe skal eksistere og MythGalleri skal have læse rettigheder.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="73"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="109"/>
<source>Paths to import images from</source>
<translation>Stier hvor der skal importeres billeder fra</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="127"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="120"/>
+ <source>Automatically load MythGallery to display pictures</source>
+ <translation>Start automatisk MythGallery for at vise billeder</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="122"/>
+ <source>When a new CD-Rom or removable storage device containing pictures is detected then load MythGallery to display the content.</source>
+ <translation>Når der detekteres en ny CD-ROM eller flytbar disk indeholdende billeder, startes MythGallery for at vise indholdet.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="173"/>
<source>Type of transition</source>
<translation>Overgangstype</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="150"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="196"/>
<source>Type of background</source>
<translation>Baggrundstype</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="165"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="211"/>
<source>This is the number of seconds to display each picture.</source>
<translation>Antal sekunder som hvert billede skal vises.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="75"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="111"/>
<source>This is a colon separated list of paths. If the path in the list is a directory, its contents will be copied. If it is an executable, it will be run.</source>
<translation>Dette er en kolon separeret liste af stier. Hvis stien i listen er en mappe, bliver indeholdet kopieret. Hvis det er en kommando, bliver den kørt.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="142"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="188"/>
<source>This is the type of transition used between pictures in slideshow mode.</source>
<translation>Dette er den overgangstype der benyttes mellem billederne under slideshow.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="155"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="201"/>
<source>This is the type of background for each picture in single view mode.</source>
<translation>Dette er den baggrundstype der benyttes til hvert billede under enkeltbilledvisning.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="163"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="209"/>
<source>Slideshow Delay</source>
<translation>Slideshow pause</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="86"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="131"/>
<source>Use OpenGL transitions</source>
<translation>Brug OpenGL overgange</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="88"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="133"/>
<source>Check this to enable OpenGL based slideshow transitions</source>
<translation>Sæt denne for at aktivere OpenGL overgange</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="96"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="141"/>
<source>Type of OpenGL transition</source>
<translation>OpenGL overgangstype</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="108"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="154"/>
<source>This is the type of OpenGL transition used between pictures in slideshow mode.</source>
<translation>Dette er den OpenGL overgangetype som benyttes mellem billeder i slideshow mode.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="53"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="89"/>
<source>Command run to display movie files</source>
<translation>Kommando til at afspille film filer</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="55"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="91"/>
<source>This command is executed whenever a movie file is selected</source>
<translation>Denne kommando køres når der vælges en film fil</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="31"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="55"/>
<source>Store thumbnails in image directory</source>
<translation>Gem mini-billeder i billed mappen</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="33"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="57"/>
<source>If set, thumbnails are stored in &apos;.thumbcache&apos; directories within the above directory. If cleared, they are stored in your home directory.</source>
<translation>Hvis aktiv, bliver mini-billederne gemt i&apos;.thumbcache&apos; mapper i ovenstående mappe. Ellers bliver de gemt i brugerens hjemmemappe.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="173"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="219"/>
<source>Recurse into directories</source>
<translation>Inkluder undermapper</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="174"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="220"/>
<source>Check this to let the slideshow recurse into sub-directories.</source>
<translation>Sættes hvis slideshowet skal indeholde billeder fra undermapper.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="63"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="99"/>
<source>Overlay caption</source>
<translation>Billedtekst</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="65"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="101"/>
<source>This is the number of seconds to show a caption on top of a full size picture.</source>
<translation>Antallet af sekunder som en billedtekst skal vises ovenpå et fuldskærmsbillede.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="40"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="64"/>
<source>Sort order when browsing</source>
<translation>Sorteringsorden under navigering</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="45"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="18"/>
+ <source>Directory filter</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="20"/>
+ <source>Enter direcory names to be excluded in browser. (multiple entries delimited with &apos;:&apos;)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="29"/>
+ <source>Type filter</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="33"/>
+ <source>This is the type filter for the displayed thumbnails.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="81"/>
<source>This is the sort order for the displayed picture thumbnails.</source>
<translation>Sorteringsorden af mini-billeder under navigering.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="117"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="163"/>
<source>Duration of OpenGL Transition (milliseconds)</source>
<translation>Varighed af OpenGL overgang (millisekunder)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="185"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="231"/>
<source>MythGallery Settings (Slideshow)</source>
<translation>MythGallery indstillinger (Slideshow)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="215"/>
+ <location filename="../mythgallery/gallerysettings.cpp" line="261"/>
<source>MythGallery Settings (General)</source>
<translation>MythGallery indstillinger (Generelt)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="45"/>
+ <location filename="../mythgallery/main.cpp" line="52"/>
<source>MythGallery cannot find its start directory.
%1
Check the directory exists, is readable and the setting is correct on MythGallery&apos;s settings page.</source>
@@ -528,41 +640,146 @@ Kontroller at mappen findes, kan læses og at indstillingerne er korrekte på My
<source>degrees</source>
<translation>grader</translation>
</message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="138"/>
+ <source>All</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="140"/>
+ <source>Images only</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="142"/>
+ <source>Movies only</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="148"/>
+ <source>Unsorted</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="150"/>
+ <source>Name (A-Z alpha)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="153"/>
+ <source>Reverse Name (Z-A alpha)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="155"/>
+ <source>Mod Time (oldest first)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="158"/>
+ <source>Reverse Mod Time (newest first)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="160"/>
+ <source>Extension (A-Z alpha)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="163"/>
+ <source>Reverse Extension (Z-A alpha)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="166"/>
+ <source>Filesize (smallest first)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythgallery/galleryfilterdlg.cpp" line="169"/>
+ <source>Reverse Filesize (largest first)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>SingleView</name>
<message>
- <location filename="../mythgallery/singleview.cpp" line="220"/>
+ <location filename="../mythgallery/singleview.cpp" line="218"/>
<source>Press SELECT to play again</source>
<translation>Tryk ENTER for at afspille igen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ThemeUI</name>
<message>
- <location filename="themestrings.h" line="2"/>
+ <location filename="themestrings.h" line="4"/>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
<translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
- <location filename="themestrings.h" line="3"/>
+ <location filename="themestrings.h" line="5"/>
<source>No images are present in the pictures folder.</source>
<translation>Der er ingen billeder i billedmappen.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="themestrings.h" line="4"/>
+ <location filename="themestrings.h" line="2"/>
<source>Image Gallery</source>
<translation>Billedgalleri</translation>
</message>
<message>
- <location filename="themestrings.h" line="5"/>
+ <location filename="themestrings.h" line="3"/>
+ <source>No images found in configured directory. Are you sure you have set up the plugin properly?</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="6"/>
<source>SELECT: View</source>
<translation>ENTER: Vis</translation>
</message>
<message>
- <location filename="themestrings.h" line="6"/>
+ <location filename="themestrings.h" line="7"/>
<source>MENU: Activate Menu</source>
<translation>MENU: Aktiver menu</translation>
</message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="8"/>
+ <source>Filter/sort images</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="9"/>
+ <source>Directory filter :</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="10"/>
+ <source>Type filter :</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="11"/>
+ <source>NumImages_Text</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="12"/>
+ <source>Sort by :</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="13"/>
+ <source>Check Filter</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="14"/>
+ <source>Done</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="15"/>
+ <source>Save as default</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
</context>
</TS>
View
BIN mythtv/i18n/mythfrontend_da.qm
Binary file not shown.
View
3,242 mythtv/i18n/mythfrontend_da.ts
1,630 additions, 1,612 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.

0 comments on commit 1f5f2c5

Please sign in to comment.