Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Update the Danish translation of mythweb.

Patch by Martin Bantz, thanks Martin.

Fixes #10229.
  • Loading branch information...
commit 73fb3b2c2e54be3e60c4a14f99426013a66482c7 1 parent ffe7c54
Kenni Lund kenni authored

Showing 1 changed file with 25 additions and 10 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +25 10 modules/_shared/lang/Danish.lang
35 modules/_shared/lang/Danish.lang
@@ -92,11 +92,11 @@
92 92 "Admin Key"
93 93 Administrator kode
94 94 "Advanced"
95   - Advanceret
  95 + Avanceret
96 96 "Advanced Options"
97 97 Avancerede indstillinger
98 98 "Advanced Search"
99   - Advanceret søgning
  99 + Avanceret søgning
100 100 "airdate"
101 101 udsendelsesdato
102 102 "Airdate"
@@ -288,6 +288,7 @@
288 288 "Closed Captioning"
289 289 Undertekster
290 290 "color"
  291 + farve
291 292 "Commands"
292 293 Kommandoer
293 294 "Commands:"
@@ -451,6 +452,7 @@
451 452 "Error"
452 453 Fejl
453 454 "Error contacting server to retrieve metadata."
  455 + Fejl ved hentning af metadata fra server
454 456 "error: playgroup $1 exists"
455 457 fejl: afspilningsgruppen $1 eksisterer
456 458 "Errored"
@@ -614,18 +616,18 @@
614 616 "info:never record"
615 617 Optag aldrig denne udsendelse.
616 618 "Insert"
617   - Insert
  619 + Indsæt
618 620 "Internet Reference #"
619 621 "Jump"
620 622
621 623 "Jump Points"
622   - Hoppe punkter
  624 + Menu genveje
623 625 "Jump to"
624 626 Gå til
625 627 "Jump To"
626 628 Gå Til
627 629 "JumpPoints Editor"
628   - Menu genveje
  630 + Redigér menugenveje
629 631 "Key Bindings"
630 632 Tastatur genveje
631 633 "Key bindings"
@@ -690,6 +692,7 @@
690 692 "Logs"
691 693 Logs
692 694 "Look up Metadata"
  695 + Hent metadata
693 696 "Low Space"
694 697 Lidt plads
695 698 "Manual"
@@ -701,8 +704,11 @@
701 704 "Max star rating for movies"
702 705 Maksimalt antal stjerne for film
703 706 "Metadata Home Page"
  707 + Metadata hjemmeside
704 708 "Metadata Lookup"
  709 + Metadata opslag
705 710 "Metadata Lookup Error"
  711 + Fejl ved metadataopslag
706 712 "minutes"
707 713 minutter
708 714 "Missing Cover"
@@ -722,7 +728,7 @@
722 728 "Monday"
723 729 Mandag
724 730 "Mono"
725   - Mone
  731 + Mono
726 732 "More"
727 733 Mere
728 734 "more"
@@ -811,6 +817,7 @@
811 817 "No matching programs found."
812 818 Ingen matchende programmer fundet.
813 819 "No metadata results found."
  820 + Ingen metadata fundet.
814 821 "No Public Playlists"
815 822 Ingen tilgængelige afspilningslister
816 823 "No recording schedules have been defined."
@@ -838,6 +845,7 @@
838 845 "Off"
839 846 Fra
840 847 "OK"
  848 + OK
841 849 "Only a certain channel number"
842 850 Kun et bestemt kanal nummer
843 851 "Only channels marked as commercial free"
@@ -845,6 +853,7 @@
845 853 "Only channels that carry a specific station"
846 854 Kun kanaler der har en specifik station
847 855 "Only display favorite channels"
  856 + Vis kun favoritkanaler
848 857 "Only match commercial-free channels"
849 858 Find kun reklamefrie kanaler
850 859 "Only match HD programs"
@@ -868,7 +877,7 @@
868 877 "Originally aired between"
869 878 Oprindeligt sendt mellem
870 879 "Override"
871   - Overskriv
  880 + Tilsidesæt
872 881 "Page Down"
873 882 Page Down
874 883 "Page recorded programs"
@@ -938,7 +947,9 @@
938 947 "Playlists"
939 948 Afspilningslister
940 949 "Please enter an IMDB number or a title to do another search"
  950 + Indtast IMDB nummer eller titel for at søge igen
941 951 "Please wait for the pending AJAX request"
  952 + Afventer AJAX forespørgsel
942 953 "Plot"
943 954 Plot
944 955 "Plot:"
@@ -948,7 +959,7 @@
948 959 "Possible conflicts"
949 960 Mulige konflikter
950 961 "Possible conflicts with this show"
951   - Mulige konflikpoter med denne udsendelse
  962 + Mulige konflikter med denne udsendelse
952 963 "Power"
953 964 Super
954 965 "Power Search"
@@ -1240,10 +1251,13 @@
1240 1251 "Searches will be performed against the title of all TV shows"
1241 1252 Søgningen vil gennemgå alle titler på alle udsendelser
1242 1253 "Seas/Ep"
  1254 + Sæs/Epi
1243 1255 "Season"
1244 1256 Sæson
1245 1257 "Select the correct show"
  1258 + Vælg den korrekte udsendelse
1246 1259 "Server returned invalid data when attempting to retrieve metadata."
  1260 + Serveren svarede med ugyldige data ved metadata opslag
1247 1261 "Server Statistics"
1248 1262 Server statistik
1249 1263 "Set Host"
@@ -1298,6 +1312,7 @@
1298 1312 "Songs Rated"
1299 1313 Bedømte sange
1300 1314 "Sorry, but you cannot add this playlist as it would create a circular dependency."
  1315 + Playlisten kan ikke tilføjes da det vil skabe en cirkulær afhængighed.
1301 1316 "sortby_channum"
1302 1317 Sorter efter kanal nummer i stedet for kaldenavn
1303 1318 "sourceid"
@@ -1325,7 +1340,7 @@
1325 1340 "Status Bar"
1326 1341 Status linie
1327 1342 "Stereo"
1328   - Steroe
  1343 + Stereo
1329 1344 "Still Recording: Edit"
1330 1345 Optager stadig: Rediger
1331 1346 "Stopping"
@@ -1574,7 +1589,7 @@
1574 1589 "Yes"
1575 1590 Ja
1576 1591 "Yesterday"
1577   - Igår
  1592 + I går
1578 1593 "You are missing a php extension for mysql interaction. Please install php-mysqli or similar"
1579 1594 Du manger en PHP-udvidelse til MySQL. Installer venligst php-mysqli eller lignende
1580 1595 "You must be running at least php 5.3 to use this program."

0 comments on commit 73fb3b2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.