Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Backport [27170]. Update the Finnish translation of Mythweb.

Patch by Ikke, fixes #9198.git-svn-id: http://svn.mythtv.org/svn/branches/release-0-24-fixes@27171 7dbf422c-18fa-0310-86e9-fd20926502f2
  • Loading branch information...
commit d701037889aa1ab77df4b57d1043a568bdde6182 1 parent bc2ac05
@kenni kenni authored
Showing with 194 additions and 94 deletions.
  1. +194 −94 modules/_shared/lang/Finnish.lang
View
288 modules/_shared/lang/Finnish.lang
@@ -2,12 +2,13 @@
" at "
" TRANSCODED"
"# Tracks"
+ # Raidat
"$1 B"
$1 B
"$1 day"
$1 päivä
"$1 days"
- $1 päivöö
+ $1 päivää
"$1 episode"
$1 jakso
"$1 episodes"
@@ -19,6 +20,7 @@
"$1 hrs"
$1 tuntia
"$1 is not responding."
+ $1 ei vastaa.
"$1 KB"
$1 KB
"$1 MB"
@@ -34,9 +36,9 @@
"$1 programs, using $2 ($3) out of $4 ($5 free)."
$1 ohjelmaa, käyttää $2 ($3) $4:stä ($5 vapaana).
"$1 recording"
- $1 nauhoitus
+ $1 tallenne
"$1 recordings"
- $1 nauhoitusta
+ $1 tallennetta
"$1 requests pending."
$1 anomusta odottamassa
"$1 Search"
@@ -58,9 +60,13 @@
"%s Songs (%s)"
%s kappaletta (%s)
"(height is calculated automatically from the recording aspect ratio)"
+ (korkeus lasketaan automaattisesti tallenteen kuvasuhteella)
"1 - Lowest"
+ 1 - Alin
"18 Hour Forecast"
+ 18 tunnin ennuste
"4 - Highest"
+ 4 - Korkein
"Aborted"
Keskeytetty
"Aborting"
@@ -68,6 +74,7 @@
"Action"
Toiminto
"Actions"
+ Toiminnot
"Activate"
Aktivoi
"Active Screens"
@@ -89,6 +96,7 @@
"Additional Tables"
Täydentävät taulukot
"Additional tables:"
+ Täydentävät taulukot:
"Admin Key"
Ylläpitäjän avain
"Advanced"
@@ -128,20 +136,25 @@
"All Hosts"
Kaikki palvelimet
"All recordings"
- Kaikki nauhoitukset
+ Kaikki tallenteet
"All Songs"
Kaikki kappaleet
"ALLOCINETYPE"
ALLOCINETYPE
"Allows you to match any string of any length (including zero length)"
+ Sallii haun osuvan millaiseen ja minkä mittaiseen lauseeseen vain (ml. tyhjä)
"Allows you to match on a single character"
+ Sallii haun osuvan yhteen merkkiin
"Allows you to search through other database tables when using a power search"
+ Sallii haut muihin tietokannan tauluihin kun tehdään tehohaku
"An error occured while adding your playlist."
Tapahtui virhe lisätessä soittolistaasi
"and"
ja
"Animated Map"
+ Animoitu kartta
"Animation"
+ Animoitu
"Any"
Mikä vain
"Any Category"
@@ -159,6 +172,7 @@
"Are you sure you want to DELETE THIS SAVED PLAYLIST?"
Oletko varma, että haluat POISTAA TÄMÄN TALLENNETUN SOITTOLISTAN?
"Are you sure you want to delete this show?"
+ Oletko varma että haluat poistaa tämän ohjelman?
"Artist Listing"
Artistiluettelo
"Artists"
@@ -176,7 +190,7 @@
"Auto Expire"
Automaattinen vanheneminen
"Auto-expire recordings"
- Nauhoitusten aut. vanheneminen
+ Tallenteen aut. vanheneminen
"Auto-flag commercials"
Aut. mainosten merkkaus
"Auto-transcode"
@@ -184,6 +198,7 @@
"AVC/H.264"
AVC/H.264
"Avoid poor signal quality"
+ Vältä huonoa signaalia
"Back"
Takaisin
"Back Tab"
@@ -193,7 +208,7 @@
"Back to the recorded programs"
Takaisin tallennettuihin ohjelmiin
"Back to the recording schedules"
- Takaisin nauhoituksen ajastukseen
+ Takaisin tallennuksen ajastukseen
"Backend Logs"
Palvelimen Lokitiedostot
"Backend Status"
@@ -205,6 +220,7 @@
"brightness"
Kirkkaus
"Browsable"
+ Selattavissa
"Browse"
Selaa
"Browse = no"
@@ -234,14 +250,15 @@
"Cancel"
Peruuta
"Cancel this schedule."
- Peruuta nauhoitus
+ Peruuta tallennus
"Cancelled"
Peruutettu
"Caps Lock"
Caps Lock
"Cast"
- Pääosat
+ Esiintyjät
"Cast Information"
+ Tietoja esiintyjistä
"category"
Kategoria
"Category"
@@ -257,6 +274,7 @@
"Chan. Number"
Kanavan numero
"Change Location"
+ Vaihda sijaintia
"Channel"
Kanava
"channel"
@@ -280,6 +298,7 @@
"Choose Type"
Valitse tyyppi
"Clear the current default session"
+ Tyhjennä nykyinen oletusistunto
"Click to disable Auto Expire"
Klikkaa estääksesi Automaattinen vanheneminen
"Click to enable Auto Expire"
@@ -287,6 +306,7 @@
"Click to View Playlist"
Klikkaa katsoaksesi soittolistaa
"Close Captioned priority"
+ Teksitettyjen prioriteetti
"Closed Captioning"
Tekstitykset
"colour"
@@ -294,6 +314,7 @@
"Commands"
Komennot
"Commands:"
+ Komennot:
"Commercials Flagged"
Merkityt mainokset
"commfree"
@@ -309,22 +330,25 @@
"Count"
Lukumäärä
"Cover Image"
+ Kansikuva
"Create a New Playlist"
Luo uusi soittolista
"Create a Random Mix"
Luo uusi Satunnainen miksaus
"Create Schedule"
- Ajoita nauhoitus
+ Ajoita tallennus
"Current Conditions"
+ Nykyinen tila
"Current MythWeb Template"
+ Nykyinen MythWeb teema
"Current Recording"
- Nykyinen nauhoitus
+ Nykyinen tallennus
"Current recordings"
- Nykyiset nauhoitukset
+ Nykyiset tallennukset
"Currently Browsing: $1"
Selataan: $1
"Currently Recording: Edit"
- Nauhoitetaan nyt - Muokkaa
+ Tallennetaan nyt - Muokkaa
"Custom"
Mukautettu
"Custom Schedule"
@@ -352,6 +376,7 @@
"Default MythVideo View"
MythVideon oletusnäkymä
"Default MythWeb Template"
+ Oletus MythWeb teema
"Delete"
Poista
"delete"
@@ -359,12 +384,13 @@
"Delete $1"
Poista $1
"Delete + Rerecord"
- Poisto ja uudelleennauhoitus
+ Poisto ja uudelleentallennus
"Delete and allow rerecord: $1"
- Poista ja mahdollista uudelleennauhoitus: $1
+ Poista ja salli uudelleen tallennus: $1
"Delete and rerecord"
+ Poista ja tallenna uudelleen
"Delete and rerecord $1"
- Poista ja uudelleennauhoita $1
+ Poista ja tallenna uudelleen $1
"Delete Forever"
Poista ikuisesti
"DELETE this Saved Playlist"
@@ -384,16 +410,19 @@
"Directed by"
Ohjaus
"Director"
+ Ohjaaja
"Director:"
+ Ohjaaja:
"Directory Structure"
+ Hakemistorakenne
"Display"
Tulosta
"Dolby Surround"
Dolby Surround
"Don't Record"
- Älä nauhoita
+ Älä tallenna
"Don't record this program."
- Älä nauhoita ohjelmaa.
+ Älä tallenna ohjelmaa.
"Done, Unknown Status"
Valmis, tuntematon tilanne
"Down"
@@ -407,6 +436,7 @@
"Duplicate Check method"
Kaksoiskapp. tarkistus
"Duplicates/Ignored"
+ Kaksoiskappaleet/Ohitetut
"Earlier"
Aiemmat
"Earlier Showing"
@@ -424,9 +454,11 @@
"Editing "
Muokkaa
"Embed HTTP basic auth user name/password into stream urls"
+ Sisällä HTTP basic auth käyttäjätunnus/salasana virtojen urleihin
"Enable Flash Video player for recordings."
+ Salli Flash videotoisto
"Enable Video Playback"
- Mahdollista videon toisto
+ Salli videon toisto
"End"
Lopeta
"End Late"
@@ -445,6 +477,7 @@
"Episode Number"
Jakson numero
"Error"
+ Virhe
"error: playgroup $1 exists"
Virhe: soittoryhmä $1 on jo olemassa
"Errored"
@@ -464,11 +497,15 @@
"Exec. Producer"
Tuottaja
"Executive Producer"
+ Päätuottaja
"Extended Check"
Pidennetty tarkistus
"Extra Information"
+ Lisätiedot
"Faster"
+ Nopeampi
"ffmpeg with MP3 support not detected"
+ Ei löydetty ffmpeg MP3 tukea
"File Size"
Tiedostokoko
"film"
@@ -494,13 +531,17 @@
"Finished"
Valmis
"First recording"
- Ensimmäinen nauhoitus
+ Ensimmäinen tallennus
"First showing of each episode"
+ Ensimmäisen jakson ensimmäinen lähetys
"Flag Commercials"
Merkitse mainokset
"FLV Width"
+ FLV Leveys
"For daily recordings, 5 weekdays if a weekday, or 7 days per week if a weekend day."
+ Päivittäisille tallennuksille, 5 viikonpäivää jos arkipäivä, tai 7 päivää viikossa jos viikonloppu.
"For more information on the Power Search please go to:"
+ Saadaksesi lisätietoa tehohausta, mene:
"Force HTTP for streams"
Pakota HTTP virtauksille
"Force HTTP/HTTPS port for streams"
@@ -585,11 +626,11 @@
"Inactive Screens"
Ei aktiiviset näytöt
"info: activate recording"
- Aktiivinen nauhoitus
+ Pakota tämän ohjelman tallennus
"info: default recording"
- Oletettu nauhoitus
+ Poista kaikki lisämääreet siten että tämä esitys tallennetaan normaalisti.
"info: dont record"
- Älä nauhoita
+ Älä tallenna
"info: flvplayer"
<p>
Flash videon toisto on tällä hetkellä konseptinkokeiluvaiheessa ja tulisi
@@ -597,30 +638,35 @@
päältä.
</p>
<p>
- Ohjelmisto tällä hetkellä olettaa, että ffmpeg on asennettu ja koostettu
- mp3 -tuen kanssa, ja, että webserverin userid:llä on pääsy
- nauhoitustiedostoihin. Se luultavasti ei toimi Nupplevideo -tiedostojen kanssa
- ja loppujan lopuksi, se ei mahdollisesti toimi ollenkaan (tai pahempaa).
+ Ohjelmisto olettaa tällä hetkellä ffmpeg :in olevan asennettu ja käännetty
+ mp3 -tuen kanssa, ja että web-palvelimen käyttäjätunnuksella on pääsy
+ tallennetiedostoihin. Tämä luultavasti ei toimi Nupplevideo -tiedostojen kanssa.
+ Loppujan lopuksi, mahdollisesti se ei toimi lainkaan (tai jotain pahempaa).
</p>
<p>
- Mahdollista tämä valinta omalla vastuullasi ja äläkä odota kovin paljon
- virallista apua ennen kuin ohjelmisto siirtyy pois kokeiluasteelta
+ Aseta tämä valinta omalla vastuullasi, äläkä odota kovin paljon
+ virallista apua ennen kuin ohjelmisto kehittyy pois kokeiluasteelta
</p>
"info: hidden advanced schedule"
Edistyneet valinnat ovat tällä hetkellä piilotettu
"info: record this"
- info: nauhoita tämä
+ Pakota tämän esityksen tallennus.
"info:forget old"
- info: unohda vanhat
+ Unohda ohjelman vanhemmat tallenteet jotta se voidaan tallentaa uudestaan.
"info:jumppoints"
+ <ul>
+ <li>Hyppypisteet ovat globaalisti päällä. Jos asetat näppäimen hyppypisteelle joka on jo määritelty Näppäinkomennot -osiossa, hyppypisteen määritys astuu voimaan näppäinkomennon sijaan.</li>
+ <li>Välttääksesi ongelmia on suositeltavaa käyttää funktionäppäimiä yhdistettynä alt tai control näppäimeen (esim. ctrl-F1).</li>
+ <li>Muutokset näppäinkomentoihin/hyppypisteisiin vaatii niihin liittyvän käyttöliittymän uudelleenkäynnistyksen. Tämä rajoite voi poistua tulevissa versioissa.</li>
+ </ul>
"info:never record"
- info: älä nauhoita koskaan
+ Luo väärennös vanhemmasta tallennuksesta, jotta tätä esitystä ei tallenneta.
"Insert"
Syötä
"Jump"
- Hyppäys
+ Hyppy
"Jump Points"
- Hyppäuspisteet
+ Hyppypisteet
"Jump to"
Hyppää
"Jump To"
@@ -640,6 +686,7 @@
"Keyword Search"
Haku avainsanalla
"Keyword Search:"
+ Haku avainsanalla:
"Keywords"
Avainsanat
"Language"
@@ -649,6 +696,7 @@
"Last recording"
Viimeisin tallennus
"Last showing of each episode"
+ Kunkin jakson viimeisin lähetys
"Later"
Myöhemmin
"left"
@@ -664,7 +712,9 @@
"Length (min)"
Pituus (min)
"Length in minutes"
+ Kesto minuuteissa
"Links"
+ Linkit
"Listing &quot;Jump to&quot;"
Listauksen hyppy
"Listing Time Key"
@@ -688,7 +738,9 @@
"Local weather forecast"
Paikallinen sääennuste
"Location"
+ Sijainti
"Location:"
+ Sijainti:
"LOCKDOWN_NOTICE"
"LOCKDOWN_NOTICE_2"
"Logs"
@@ -707,12 +759,19 @@
"minutes"
minuuttia
"Missing Cover"
+ Puuttuva kansi
"Modify priority by star rating (0.0 to 1.0 for movies only)"
+ Muokkaa prioriteettiä tähtien määrällä (0.0 - 1.0 vain elokuville)
"Modify priority for a station on an input"
+ Muokkaa kanavan prioriteettiä per sisääntulo (kortti)
"Modify priority for all inputs on a card"
+ Muokkaa kortin kaikkien kanavan prioriteettiä
"Modify priority for an input (Input priority)"
+ Muokkaa kortin prioriteettiä (Sisääntulo prioriteetti)
"Modify priority for every card on a host"
+ Muokkaa palvelimen kaikkien korttien prioriteettia
"Modify unidentified episodes"
+ Muokkaa tunnistamattomia jaksoja
"Monday"
Maanantai
"Mono"
@@ -765,11 +824,13 @@
"MythWeb Global Defaults"
MythWeb yleiset oletukset
"MythWeb Locked"
+ MythWeb lukittu
"MythWeb Session"
MythWeb istunto
"MythWeb Skin"
MythWebin kuoret
"MythWeb Template"
+ MythWeb teema
"MythWeb Weather."
MythWeb Sääennuste.
"Name"
@@ -779,10 +840,11 @@
"Narrow Your Search"
Kavenna hakuasi
"Never Record"
- Älä nauhoita koskaan
+ Älä tallenna koskaan
"New"
Uusi
"New episodes only"
+ Vain uudet jaksot
"New Episodes Only"
Vain uudet jaksot
"New Group"
@@ -792,11 +854,13 @@
"New Titles, Premieres"
Uudet nimikkeet, ensi-illat
"No"
+ ei
"NO DATA"
EI DATAA
"No Frontends allow remote control."
Yksikään käyttöliittymä ei salli etäkäyttöä
"No Genre"
+ Ei lajia
"No matches found"
Ei vastaavuuksia
"No matching programs found."
@@ -806,7 +870,7 @@
"No recording schedules have been defined."
Ajoituksia ei määritelty.
"No. of recordings to keep"
- Säilytettävien nauhoitusten lkm
+ Säilytettävien tallenteiden lkm
"Non-Music Specials"
Ei-musiikilliset erikoiset
"Non-Series HDTV"
@@ -814,6 +878,7 @@
"None"
Ei mikään
"Not Listed"
+ Ei listattu
"Notes"
Viesti
"Number of episodes"
@@ -827,8 +892,11 @@
"Off"
Pois päältä
"Only a certain channel number"
+ Vain tietty kanavanumero
"Only channels marked as commercial free"
+ Vain mainosvapaaksi merkityt kanavat
"Only channels that carry a specific station"
+ Vain tietyn aseman kanavat
"Only display favourite channels"
Vain Suosikkikanavat
"Only match commercial-free channels"
@@ -836,12 +904,15 @@
"Only match HD programs"
Vain HD -ohjelmat
"Only match non-recorded shows"
- Vain ei-nauhoitetut ohjelmat
+ Vain tallentamattomat ohjelmat
"Only New Episodes"
Vain uudet jaksot
"Only one specific channel ID (Channel priority)"
+ Vain yksi tietty kanava ID (Kanavaprioriteetti)
"Only show distinct shows"
+ Näytä vain erilliset ohjelmat
"Only shows marked as HDTV"
+ Näytä vain HDTV ohjelmat
"Optimize Tables"
Optimoi taulukot
"or"
@@ -855,10 +926,11 @@
"Page Down"
Sivu alas
"Page recorded programs"
- Sivuta nauhoitetut ohjelmat
+ Sivuta tallennetut ohjelmat
"Page Up"
Sivu ylös
"Parental Level"
+ Ikäraja
"Part $1 of $2"
Jakso $1/$2
"Past Month"
@@ -876,11 +948,13 @@
"People Search"
Haku nimellä
"People Search:"
+ Hae ihmisiä:
"Percent of time spent recording"
- Nauhoitukseen käytetty aika prosentteina
+ Tallennukseen käytetty aika prosentteina
"Play"
Toista
"Play Recording on Frontend"
+ Toista tallenne käyttöliittymässä
"Play this Album Now"
Toista tämä albumi nyt
"Play This Playlist Now"
@@ -922,8 +996,11 @@
"Please wait for the pending ajax request"
Ole hyvä ja odota AJAX -kyselyä
"Plot"
+ Juoni
"Plot:"
+ Juoni:
"Pop-out player"
+ Soitin erilliseen ikkunaan
"Possible conflicts"
Mahdolliset ristiriidat
"Possible conflicts with this show"
@@ -933,13 +1010,17 @@
"Power Search"
Tehokas Haku
"Power Search:"
+ Tehokas Haku:
"Precip"
Syvyys
"Prefer a host for a storage group"
+ Suosi palvelinta tallennusryhmän mukaan
"Prefer a host for live sports with overtime"
+ Suosi palvelinta live urheilulle joka on jatkoajalla
"Prefer Channum"
Suosi kanavanumeroa
"Prefer movies when shown at night"
+ Suosi elokuvia jotka lähetetään yöllä
"prefer_channum"
Suosi kanavan numeroa lempinimen sijaan:
"Preferred Input"
@@ -949,16 +1030,23 @@
"Pressure"
Ilmanpaine
"Previous Recording"
- Aiempi nauhoitus
+ Aiempi tallennus
"Previous recordings"
- Aiemmat nauhoitukset
+ Aiemmat tallennukset
"Priority for a category"
+ Prioriteetti luokalle
"Priority for a category type"
+ Prioriteetti kategorialle
"Priority for all matching titles"
+ Prioriteetti kaikille osuville nimikkeille
"Priority for any show with End Late time"
+ Prioriteetti kaikille myöhäiseen aikaan loppuville ohjelmille
"Priority for HD shows under two hours"
+ Prioriteetti alle kaksituntisille HD ohjelmille
"Priority for movies by the year of release"
+ Prioriteetti elokuville julkaisuvuoden mukaan
"Priority when shown once"
+ Prioriteetti kun esitetty kerran
"Produced by"
Tuottajana
"Profile"
@@ -966,12 +1054,15 @@
"profile"
profiili
"Program Categories"
+ Ohjelmakategoriat
"Program Detail"
Ohjelman Lisätietoja
"Program Flags"
+ Ohjelman liput
"Program ID"
Ohjelman tunnus
"Program Information"
+ Ohjelmatiedot
"Program Listing"
Ohjelmalistaus
"Program Type"
@@ -995,6 +1086,7 @@
"Rating"
Arvostelu
"Rating:"
+ Arvostelu
"Recently Added Albums"
Äskettäin lisätyt albumit
"Recently completed jobs"
@@ -1003,98 +1095,101 @@
Äskettäin soitetut kappaleet
"recgroup"
"Record Date"
- Nauhoituspäivämäärä
+ Tallennuspäivämäärä
"Record Length"
- Nauhoituksen pituus
+ Tallennuksen pituus
"Record new and expire old"
- Nauhoita uusi ja poista vanha
+ Tallenna uusi ja poista vanha
"Record This"
- Nauhoita tämä
+ Tallenna tämä
"Recorded"
- Nauhoitettu
+ Tallennettu
"Recorded Programs"
- Nauhoitetut ohjelmat
+ Tallennetut ohjelmat
"Recording Details"
- Nauhoituksen yksityiskohdat
+ Tallennuksen yksityiskohdat
"Recording Group"
- Nauhoitusryhmä
+ Tallennusryhmä
"Recording Groups"
+ Tallennusryhmät
"Recording Options"
- Nauhoitusvalinnat
+ Tallennusvalinnat
"Recording Options Help"
+ Tallennusvalintojen ohje
"Recording Priority"
- Nauhoituksen prioriteetti
+ Tallennuksen prioriteetti
"Recording Profile"
- Nauhoitusprofiili
+ Tallennusprofiili
"Recording Schedules"
- Tulevat nauhoitukset
+ Tulevat tallennukset
"Recording Statistics"
- Nauhoituksen statistiikat
+ Tallennuksen statistiikat
"Recording Titles"
+ Tallennusten nimikkeet
"recpriority"
- Nauhoitusprioriteetti
+ Tallennusprioriteetti
"recstatus: cancelled"
- Ajoitettu nauhoitus oli manuaalisesti peruttu.
+ Ajoitettu tallennus oli manuaalisesti peruttu.
"recstatus: conflict"
- Toinen korkeamman prioriteetin ohjelma nauhoitetaan tämän sijasta.
+ Toinen korkeamman prioriteetin ohjelma tallennetaan tämän sijasta.
"recstatus: currentrecording"
- Jakso on aikaisemmin nauhoitettu ja katsottavissa.
+ Jakso on aikaisemmin tallennettu ja katsottavissa.
"recstatus: deleted"
- Jaksoa nauhoitettiin, mutta nauhoitus poistettiin sen aikana.
+ Jaksoa tallennettiin, mutta tallenne poistettiin sen aikana.
"recstatus: earliershowing"
- Jakso tullaan nauhoittamaan aikaisemmin.
+ Jakso tullaan tallentamaan aikaisemmin.
"recstatus: force_record"
- Ohjelman nauhoitus ajoitettiin käsin tälle ajankohdalle.
+ Ohjelman tallennus ajoitettiin käsin tälle ajankohdalle.
"recstatus: inactive"
- Nauhoitus on poistettu käytöstä tälle ohjelmalle.
+ Tallennus on poistettu käytöstä tälle ohjelmalle.
"recstatus: latershowing"
- Jakso tullaan nauhoittamaan myöhemmin.
+ Jakso tullaan tallentamaan myöhemmin.
"recstatus: lowdiskspace"
- Levytilaa ei ollut tarpeeksi tämän ohjelman nauhoittamiseen.
+ Levytilaa ei ollut tarpeeksi tämän ohjelman tallentamiseen.
"recstatus: manualoverride"
- Ohjelman nauhoitus peruttiin manuaalisesti.
+ Ohjelman tallennus peruttiin manuaalisesti.
"recstatus: neverrecord"
- Ohjelmaa ei tulla koskaan nauhoittamaan
+ Ohjelmaa ei tulla koskaan tallentamaan
"recstatus: notlisted"
Ohjelmaa ei löydetty oppaasta
"recstatus: previousrecording"
- Jakso on nauhoitettu aikaisemmin, sen mukaisesti mitä ajastuksen kaksoiskappaleiden asetukset määräävät.
+ Jakso on tallennettu aikaisemmin, sen mukaisesti mitä ajastuksen kaksoiskappaleiden asetukset määräävät.
"recstatus: recorded"
- Ohjelma on nauhoitettu.
+ Ohjelma on tallennettu.
"recstatus: recording"
- Ohjelmaa nauhoitetaan.
+ Ohjelmaa tallennetaan.
"recstatus: repeat"
- Ohjelma on uudelleenesitys, joten sitä ei nauhoiteta.
+ Ohjelma on uudelleenesitys, joten sitä ei tallenneta.
"recstatus: stopped"
- Ohjelman nauhoitus lopetettiin ennen sen loppumista.
+ Ohjelman tallennus lopetettiin ennen sen loppumista.
"recstatus: toomanyrecordings"
- Liian monta nauhoitusta tälle ohjelmalle.
+ Liian monta tallennusta tälle ohjelmalle.
"recstatus: tunerbusy"
Viritinkortti oli käytössä tämän ohjelman aikana.
"recstatus: unknown"
Ohjelman tilaa ei voida määritellä.
"recstatus: willrecord"
- Ohjelma tullaan nauhoittamaan.
+ Ohjelma tullaan tallentamaan.
"rectype-long: always"
- Nauhoita mihin aikaan tahansa millä kanavalla tahansa.
+ Tallenna mihin aikaan tahansa millä kanavalla tahansa.
"rectype-long: channel"
- Nauhoita mihin aikaan tahansa kanavalla $1.
+ Tallenna mihin aikaan tahansa kanavalla $1.
"rectype-long: daily"
- Nauhoita ohjelma tähän aikaan joka päivä.
+ Tallenna ohjelma tähän aikaan joka päivä.
"rectype-long: dontrec"
- Älä nauhoita tätä lähetystä.
+ Älä tallenna tätä lähetystä.
"rectype-long: finddaily"
- Etsi yksi nauhoitus tästä lähetyksestä joka päivä.
+ Etsi yksi tallennus tästä lähetyksestä joka päivä.
"rectype-long: findone"
- Etsi yksi nauhoitus tästä lähetyksestä.
+ Etsi yksi tallennus tästä lähetyksestä.
"rectype-long: findweekly"
- Etsi yksi nauhoitus tästä lähetyksestä joka viikko.
+ Etsi yksi tallennus tästä lähetyksestä joka viikko.
"rectype-long: once"
- Nauhoita vain tämä lähetys.
+ Tallenna vain tämä lähetys.
"rectype-long: override"
- Nauhoita tämä tietty lähetys.
+ Tallenna tämä tietty lähetys.
"rectype-long: weekly"
- Nauhoita ohjelma tähän aikaan joka viikko.
+ Tallenna ohjelma tähän aikaan joka viikko.
"rectype: always"
Aina
"rectype: channel"
@@ -1102,7 +1197,7 @@
"rectype: daily"
Päivittäin
"rectype: dontrec"
- Ei nauhoitusta
+ Ei tallennusta
"rectype: finddaily"
Etsi päivittäinen
"rectype: findone"
@@ -1112,7 +1207,7 @@
"rectype: once"
Kerran
"rectype: override"
- Syrjäytys (nauhoita)
+ Syrjäytys (tallenna)
"rectype: weekly"
Viikottain
"regex: articles"
@@ -1128,6 +1223,7 @@
"Reset"
Alustus
"Reset template and skin to defaults"
+ Resetoi teema ja skin oletuksiin
"Retry"
Yritä uudelleen
"Return to Statistics Page"
@@ -1137,6 +1233,7 @@
"Right"
oikea
"Root Directory"
+ Juurihakemisto
"Rows to show between timeslot info"
Näytettävien rivien lkumuäärä aikalokerotietojen välissä
"Running"
@@ -1233,7 +1330,7 @@
"Show pixmaps"
Näytä bittikartat
"Show recordings"
- Näytä nauhoitukset
+ Näytä tallennukset
"show_channel_icons"
Näytä kanavan ikonit:
"show_popup_info"
@@ -1296,7 +1393,7 @@
"Stereo"
Stereo
"Still Recording: Edit"
- Nauhoittaa yhä - Muokkaa
+ Tallentaa yhä - Muokkaa
"Stopping"
Pysättää
"Storage Group"
@@ -1329,7 +1426,7 @@
"Temp"
Väliaikainen
"The requested recording schedule has been deleted."
- Ajoitettu nauhoitus on poistettu
+ Ajoitettu tallennus on poistettu
"themoviedb"
"There are no items in this Playlist!"
Tässä soittolistassa ei ole kohteita!
@@ -1397,14 +1494,14 @@
"TV"
Televisio
"TV functions, including recorded programs."
- Nauhoitetut ohjelmat ja muut TV-asetukset.
+ Tallennetut ohjelmat ja muut TV-asetukset.
"TV Submenu"
"TV.com"
TV.com
"type"
tyyppi
"Type"
- Nauhoitustapa
+ Tallennustapa
"Uncategorized"
"Undelete"
Poista poisto
@@ -1422,11 +1519,11 @@
"Up"
Ylös
"Upcoming Recordings"
- Tulevat nauhoitukset
+ Tulevat tallennukset
"Update"
Päivitä
"Update Recording Settings"
- Päivitä nauhoitusasetukset
+ Päivitä tallennusasetukset
"Use callsign"
Käytä lempinimeä
"Use date/time"
@@ -1513,11 +1610,12 @@
"welcome: settings"
Muokkaa MythWebin ja joitakin MythTV:n asetuksia.
"welcome: stats"
- MythTV:n nauhoitusstatistiikat.
+ MythTV:n tallennusstatistiikat.
"welcome: status"
Näyttää järjestelmän tila -sivun.
"welcome: tv"
- Katso mitä televisiosta tulee, ajasta nauhoituksia ja hallitse jo
+ Katso mitä televisiosta tulee, ajasta tallennuksia ja hallitse jo tallennettuja
+ esityksiä. Valitse seuraavista:
"welcome: video"
Hallitse videokokoelmaasi.
"welcome: weather"
@@ -1529,7 +1627,7 @@
"Width"
Leveys
"Will Record"
- Tulee nauhoittamaan
+ Tulee tallentamaan
"Wind"
Tuuli
"Wind Chill"
@@ -1546,4 +1644,6 @@
"Yesterday"
Eilen
"You are missing a php extension for mysql interaction. Please install php-mysqli or similar"
+ Sinulta puuttuu php lisäke mysql toimintoihin. Ele hyvä ja asenna php-mysql tai vastaava
"You must be running at least php 5.3 to use this program."
+ Sinulla täytyy olla käytössä vähintään php 5.3 käyttääksesi tätä ohjelmaa.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.