Skip to content
Niels Aling edited this page Jun 10, 2024 · 6 revisions

Bieb in Bloei

Homepage van Bieb in Bloei

Bieb in Bloei is een van de projecten van Buurtcampus Oost. Buurtcampus is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). In de projecten van Buurtcampus Oost wordt veel samengewerkt met studenten van de HvA en proberen ze samen tot creative oplossingen te komen voor de verschillende locaties. Bieb in Bloei bestaat uit 3 initiatieven. De Geveltuin, de Stekjeskast en de Zadenbieb.