Contriboard Fact Sheet

narsuman edited this page Jun 5, 2015 · 19 revisions

##Uutta ideoinnin tueksi!

##Mikä on Contriboard -palvelu?

Contriboard -palvelu on virtuaalinen seinätaulu, jonka avulla yksittäiset ihmiset ja isommatkin ryhmät voivat tehostaa ideointia. Sen avulla eri henkilöt voivat koota syntyviä ideoita ja ajatuksia sähköiseen "fläppitauluun". Palvelussa luodun taulun pohjakuvana voidaa käyttää joko valmiita tai itse luotuja työskentelypohjia. Taulun tapahtumat näkyvät kaikille heti ja tämä mahdollistaa työskentelyn paikasta riippumatta.

Miten palvelua käytetään?

Contriboard -palveluun kirjaudutaan käyttäen sähköpostitunnusta, jonka jälkeen käyttäjä voi luoda työtilassa (Workspace) itselleen oman taulun (Board). Luodulle taululle voidaan valita työskentelypohja jo olemassa olevista taustakuvista tai käyttää omaa pohjaa. Käyttäjä voi kutsua ystäviä, työtovereita tai muita asiasta kiinnostuneita luomalleen taululle lähettämällä heille taulukohtaisen URL -linkin. Käyttöön tarvitaan vain verkkoselain ja internet-yhteys.

Miksi kannattaa valita Contriboard -palvelu?

Palvelun käyttäminen on tehty hyvin helpoksi suoraviivaisen ja yksinkertaisen käyttölogiikan avulla, joka edesauttaa sen käyttöä isommissakin ryhmissä. Palvelun avulla kerätyt ideat voidaan nopeasti siirtää yksinkertaiseen teksti- tai kuvamuotoon, jonka jälkeen koostettu tieto on helposti käytettävissä ja jaettavissa esim. sähköpostitse ideointiin osallistuneille.

Mistä löydän lisätietoa?

http://contriboard.n4sjamk.org/

Facebook Contriboard

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.