Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block Narrya

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block Narrya

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Popular repositories

 1. IBGames

  Zaliczenie projektu z przedmiotu Inżynieria Programowania (IB 2010/2011)

  C#

 2. BudgetaryControl

  Aplikacja pomagająca zarządzać budżetem domowym - na zaliczenie z przedmiotu Programowanie Urządzeń Mobilnych (IB 2008/2009)

  C#

 3. SmsAlarm

  Projekt zaliczeniowy z przedmiotu "Podstawy Inżynierii Programowania" oraz "Telemedycyna" - aplikacja służąca do wysyłania SMSów z telefonu podpiętego na USB do komputera PC

  JavaScript

 4. LabView

  Różne projekty z LabView (Obliczenia inżynierskie, Kurs LabView na Politechnice Śląskiej, Przygotowania do Egzaminu Certyfikującego CLAD)

 5. MatLab

  Różne projekty z MatLaba (Biometria, Rozpoznawanie obrazów, Matematyka)

  Objective-C

 6. Image_Processing

  C# 1

0 contributions in 2013

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mon Wed Fri

Contribution activity

2013

Narrya had no activity during this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.