MVC5 ile yapmış olduğum İftar Vakitleri Sistemidir.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
IftarVakitleriWebApp
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

IftarVakitleriWebAppMVCFive

MVC5 ile yapmış olduğum İftar Vakitleri Sistemidir. 24.06.2015

Bu yazılımı programlayan Nazım Mert Bilgi'dir. Yazılımı dilediğiniz gibi geliştirebilir, üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca bloğum olan nazimmertbilgi.com'u da ziyaret edebilirsiniz. Kolay gelsin.