Skip to content

Shared Systems. A music playback software where the music / notes and text of the music are stored on a server, which can be play by different clients and write the text of the musics like in the "karaoke" program, with other playback modifications.

NemesLaszlo/MusicBox-and-Client

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

MusicBox-and-Client

Szerver

Készítsd el a MusicBox osztályt, amelynek főprogramja egy szervert indít el a 40000 porton. A szerver dalokat tárol el és játszik vissza; egyszerre tetszőlegesen sok klienst tud kiszolgálni. A szerver a következő fajta szöveges üzeneteket várja:

 • add <cím>: a megadott című dal feltöltése
  • a következő sor tartalmazza a dal adatait: a hangokat és azok hosszát
   • a hangok hossza nyolcadokban van megadva
   • R jelentése szünet
   • REP n;m jelentése: a legutóbbi n hangot meg kell ismételni m alkalommal
    • feltehető, hogy az ismétlésben csak “szokásos” hangok érintettek (R és REP nem)
   • a hangok alakja a szokásos (pl. C vagy Db), és lehetnek magasabb (F/1, A#/3) vagy alacsonyabb (Bb/-1, D#/-2) oktávban
  • példa: C 4 E 4 C 4 E 4 G 8 G 8 REP 6;1 C/1 4 B 4 A 4 G 4 F 8 A 8 G 4 F 4 E 4 D 4 C 8 C 8
  • példa: D 1 D 3 D/1 1 D/1 3 C/1 1 C/1 3 C/1 2 C/1 2 D/1 1 D/1 3 C/1 1 Bb 3 A 4 A 2 R 2 REP 15;1 Bb 4 A 2 G 2 F 1 F 3 E 2 D 2 G 2 G 2 C/1 2 Bb 2 A 4 D/1 2 R 2 C/1 1 Bb 3 A 2 G 2 G 1 A 3 G 2 F 2 A 1 G 3 F# 2 Eb 2 D 4 D 2 R 2
  • ha már létezik a megadott nevű dal, a feltöltés felülírja
 • addlyrics <cím>: a megadott című dalhoz szöveg feltöltése
  • a következő sor tartalmazza a szöveget: minden hanghoz egy szótagot, szóközökkel elválasztva
  • példa: az első dalhoz bo ci bo ci tar ka se fü le se far ka o da me gyünk lak ni a hol te jet kap ni
   • a REP részekre értelemszerűen a soron következő szótagok esnek, itt a se fü le se far ka
 • play <tempó> <transzponálás> <cím>: a megadott című dal lejátszása
  • a tempó azt adja meg, hogy egy nyolcadhang hány ezredmásodpercig tartson
  • a transzponálás azt adja meg, hogy hány félhanggal az eredeti fölött/alatt játssza le a rendszer a dalt
  • a lejátszás menete a következő
   • a lejátszás kap egy sorszámot, ezt a szerver playing <sorszám> szöveg elküldésével jelzi a kliensnek
   • a szerver elküldi a kliensnek a dal hangjait a megfelelő ütemezéssel
    • az elküldött tartalom maga a hang és a dalszöveg megfelelő szótaga: C bo, E ci, …
     • ha a szótag nem ismert (ha nincsen feltöltve dalszöveg, vagy van, de túl rövid), ??? kerül a helyére
     • lejátszás közben is feltölthető dalszöveg, ez a következő lejátszott hangtól jelenjen is meg
     • szünethez sosem tartozik szótag
    • a dal végét FIN jelzi a kliens számára
     • ha nem ismert a dal, rögtön FIN-t kap a kliens
 • change <sorszám> <tempó> <transzponálás>: a megadott sorszámú dal paramétereinek megváltoztatása; a következő hangtól módosítja a lejátszást
  • a kliens akkor is kiadhatja ezt az utasítást, ha nem felé játssza le a szerver a dalt
  • a transzponálás paraméter le is hagyható, ekkor 0-nak tekintendő
 • stop <sorszám>: a megadott sorszámú dalból nem játszódik le több hang a kliens felé; amint lehet, a kliens megkapja a FIN üzenetet

Kliens

Készíts MusicBoxClient klienst, amely képes csatlakozni a portra, és a parancssorban megadott adatokkal play üzenetet küld a szervernek, majd fogadja a dal hangjait/szövegét, és lejátssza/megjeleníti őket.

 • Két lépést előre meg kell tenni.
 • Hang képzéséhez a csatornán a megfelelő ütemben meg kell hívni a noteOn() és noteOff() metódusokat.
  • A metódusok első paramétere adja meg, melyik hang szóljon. A C hang kódja 60, innen minden lépés egy félhangnyi távolságra van: C# kódja 61, Bb/-1 kódja 58, Db/1 kódja 73

Új dal és dalszöveg feltöltése szokásos konzolos klienssel (PuTTY vagy telnet) tehető meg, de igény szerint szabad hozzá saját kliensprogramot készíteni.

About

Shared Systems. A music playback software where the music / notes and text of the music are stored on a server, which can be play by different clients and write the text of the musics like in the "karaoke" program, with other playback modifications.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages