Skip to content
mirkia edited this page Apr 27, 2019 · 10 revisions

پروژه‌ی آموزشی نحوه‌ استفاده از SDK نقشه نشان

خانه

در این پروژه نحوه استفاده از کلاس‌های مختلف موجود در پلتفرم نقشه نشان آموزش داده شده‌است. با استفاده از این توضیحات و توضیحات موجود در متن کد شروع به ساختن نرم‌افزار خود با استفاده از پلتفرم نشان کنید :)

اگر اولین بار است که از پلتفرم نقشه نشان استفاده می‌کنید، برای راه‌اندازی پروژه ابتدا پیش‌نیازها و راه‌اندازی اپلیکیشن را بخوانید؛ در غیر این صورت بسته به نیاز خود، به هر یک از بخش‌های بعدی مراجعه کنید.


فهرست مطالبصفحه بعد (پیش‌نیازها)