Nettiniilon ohjeet-sivusto
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
docs
images
opettajalle
opiskelijalle
yllapitajalle
.gitignore
CNAME
GLOSSARY.md
README.md
SUMMARY.md
aputyokaluja.md
book.json
cover.jpg
index.mm
kehityslista.md
ohjeiden-muutoshistoria.md
ohjelmistoversiot.md
paketin-sisalto.md
tekniset-tiedot.md
usein-kysyttya.md

README.md

Nettiniilon käyttöohjeet: tervetuloa!

Tämä ohjesivusto käsittelee Nettiniilo-laitteen käyttämistä ja hallinnointia. Nettiniilo-laitteen voit tilata oppilaitoksenne käyttöön osoitteesta www.nettiniilo.fi.

Huomaathan, että

  • ohjeita selataan valitsemalla haluttu kohta vasemman reunan päävalikosta,
  • tietokoneella voit käyttää nuolinäppäimiä edelliseen ja seuraavaan sisällysluettelon kohtaan siirtyäksesi,
  • voit tehdä sanahakuja koko ohjesivustolta käyttäen yläreunan suurennuslasi-työkalua ja
  • ohjeiden käyttö on sujuvaa myös mobiililaitteilla.

Nettiniilo