Skip to content
Nem planlægning af Tour-de-X
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
app.py
chromedriver.exe
chromedriver.linux
chromedriver.mac
example.gif
requirements.txt

README.md

tour-de-X

Nem planlægning af Tour-de-X

Åben app.py i din ynglings editor og ændre:

DTU bygning 101, lyngby
Bagsværd Station
Lautrupvang 15, 2750 Ballerup
Nørreport Station
Rævehøjvej 36, 2800 Kongens Lyngby

til listen af addresser på turen.

Sørg for at du har de rigtige python pakker installeret (pip3 install -r requirements.txt) og kør python3 app.py.

Et Google Chrome browser vil åbne og hente offentlig transport tider fra Google Maps. Husk at krydse fingre for at det virker!

Når dette er færdigt (tager ca: (antal adresser)^2 x 2 sekunder) findes den bedste sti mellem alle adresserne (via 2-OPT TSP).

Til sidst printes den endelige liste.

Antagelser

  • Programmet bruger Google Maps til at finde den hurtigste rute mellem to adresser HER OG NU, dvs hvis du kører programmet om natten vil det finde natbusser/tog, men dette er næppe optimalt hvis din Tour-de-X foregår om dagen (og vice versa).

  • Der bliver ikke brugt en officiel Google API, så der er en chance for at Google blokkere dig eller giver dig en CAPTCHA. Du burde egentlig bare kunne klare CAPTCHA i browser vinduet og så skulle programmet gerne fortsætte, men det er skrevet meget hurtigt og er ret ustabilt, så det virker nok ikke i praksis.

  • Programmet bruger en uhyre dårlig måde at regne "google tid" (fx 1 t 45 min) om til minutter (i.e. 1*60+45 fra forrige eksempel). Det har virket i mine test, men burde laves om. Jeg modtager gerne Pull Requests :-)

Example

You can’t perform that action at this time.