Skip to content
master
Switch branches/tags
Code
This branch is 6 commits ahead of cmda-minor-web-1718:master.
Contribute

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

project1-Quick-Hack-Prototype

Amsterdamse Burgemeesters gekoppeld aan wikipedia beschrijvingen

Door: Niels Schopman


LET OP!! Wikipedia heeft geen cors: "ORS-header ‘Access-Control-Allow-Origin’ ontbreekt" . Om mijn applicatie te laten werken moet je een chrome extensie "cors toggle" op chrome installeren. Het omzijlen van de Access-Control-Allow-Origin had in Javascript doormiddel van JSONP gedaan kunnen worden maar daar ben ik niet aan toe gekomen. Zonder CORS wordt de Wikipedia data niet opgehaald.


Mijn pagina koppelt de foto's van burgemeesters uit AdamLink aan Wikipedia beschrijvingen van die persoon. Dit gebeurt dynamisch doormiddel van de naam die gekoppeld is aan de persoon. Wanneer je de SPARQL querry aanpast naar iets anders dan burgemeester (zoals bijvoorbeeld artiesten) dan kan mijn pagina ook voor hen beschrijvingen ophalen mits er een naam (voornaam en achternaam) gekoppeld is aan de foto.

Verder kan je door de foto's zoeken doormiddel van een filter. De filter kijkt naar de letter-/cijfercombinatie die je ingeeft en of deze letter-/cijfercombinatie in de titel van de foto's voorkomt.

tevens heeft de pagina een paar functionaliteiten om de informatie op andere manieren weer te geven. Zo kan je de foto's sorteren op oude entries eerst, of nieuwe entries eerst. Ook kan je de foto's in een grid weergeven om meer zoekresultaten tegelijk op het scherm te laten zien.

CONFLICT: momenteel is er een conflict tussen de sorteer en grid weergaven waar ik niet snel een oplossing voor hat gevonden zonder de layout helemaal opnieuw te moeten stylen. Grid en Flexbox conflicteren met elkaar waardoor je niet beide knoppen tegelijk aan kan zetten en de grid layout blijft zien.