Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

Automaten en Berekenbaarheid: notities

Bijdragen

Dit boek is een open-source project. De lezer is bij deze uitgenodigd om bij te dragen. Toevoegingen, verbeteringen en commentaar zijn welkom in de vorm van pull requests of issues. Achteraan het boek is een lijst van TODO’s opgemaakt. Toevoegingen die deze TODO’s voltooien zijn uiterst welkom.

Compilatie

De lezer wordt uitgenodigd om het boek zelf te compileren. U zal latexmk nodig hebben om de makefile te gebruiken. Zonder latexmk kan u ook de assets compileren met ‘make assets’ en de pdf zelf compileren met een latex compiler naar keuze.

Om ook de oefenzittingen te oefenzittingen te kunnen compileren zal u de submodule daarvoor moeten activeren.

git submodule init
git submodule update

Er is ook voor cloud compilatie gezorgd zodat u de pdf niet zelf hoeft te compileren. U kan de pdf hier downloaden.

https://www.sharelatex.com/github/repos/NorfairKing/ab-notities/builds/latest/badge.svg

Externe links

About

Notities voor Automaten on Berekenbaarheid

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages