Notities voor Automaten on Berekenbaarheid
Clone or download
Latest commit fe5f7be Aug 16, 2017

README.org

Automaten en Berekenbaarheid: notities

Bijdragen

Dit boek is een open-source project. De lezer is bij deze uitgenodigd om bij te dragen. Toevoegingen, verbeteringen en commentaar zijn welkom in de vorm van pull requests of issues. Achteraan het boek is een lijst van TODO’s opgemaakt. Toevoegingen die deze TODO’s voltooien zijn uiterst welkom.

Compilatie

De lezer wordt uitgenodigd om het boek zelf te compileren. U zal latexmk nodig hebben om de makefile te gebruiken. Zonder latexmk kan u ook de assets compileren met ‘make assets’ en de pdf zelf compileren met een latex compiler naar keuze.

Om ook de oefenzittingen te oefenzittingen te kunnen compileren zal u de submodule daarvoor moeten activeren.

git submodule init
git submodule update

Er is ook voor cloud compilatie gezorgd zodat u de pdf niet zelf hoeft te compileren. U kan de pdf hier downloaden.

https://www.sharelatex.com/github/repos/NorfairKing/ab-notities/builds/latest/badge.svg

Externe links