Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

Kansrekenen notities

Bijdragen

Dit boek is een open-source project. De lezer is bij deze uitgenodigd om bij te dragen. Toevoegingen, verbeteringen en commentaar zijn welkom in de vorm van pull requests of issues.

Compilatie

De lezer wordt uitgenodigd om het boek zelf te compileren, maar er is ook voor cloud compilatie gezorgd zodat u de pdf niet zelf hoeft te compileren. U kan de pdf hier downloaden.

https://www.sharelatex.com/github/repos/NorfairKing/kansrekenen-notities/builds/latest/badge.svg

About

Notities voor Kansrekenen [B-KUL-G0W66A]

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published