Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

Meetkunde notities

Bijdragen

Dit boek is een open-source project. De lezer is bij deze uitgenodigd om bij te dragen. Toevoegingen, verbeteringen en commentaar zijn welkom in de vorm van pull requests of issues.

Compilatie

De lezer wordt uitgenodigd om het boek zelf te compileren. U zal latexmk nodig hebben om de makefile te gebruiken. Zonder latexmk kan u ook de assets compileren met ‘make assets’ en de pdf zelf compileren met een latex compiler naar keuze.

Er is ook voor cloud compilatie gezorgd zodat u de pdf niet zelf hoeft te compileren. U kan de pdf hier downloaden.

https://www.sharelatex.com/github/repos/NorfairKing/meetkunde-notities/builds/latest/badge.svg

About

Notities voor Meetkunde I

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages