JavaScript 2 7

foss4g-nor-web

Web page for FOSS4G-NOR - the Norwegian edition of FOSS4G

Updated Aug 24, 2016

Leaflet-MiniMap

A minimap control plugin for Leaflet

Updated Aug 17, 2016

HTML 3 0

L.TileLayer.Webatlas

Leaflet plugin to use the Norkart Webatlas tilecache

Updated Jul 12, 2016

JavaScript 0 21

wellknown

forked from mapbox/wellknown

GeoJSON-emitting WKT parser for browsers and node

Updated Jul 11, 2016

HTML 0 0

nk-matrikkel-demo

Updated Jun 22, 2016

HTML 0 0

SQL-tutorial-CartoDB

Updated Apr 27, 2016

JavaScript 0 0

Webatlas.API-AddressSearch-demo

Eksempel som demonstrerer bruken av raskt adressesøk levert som tjeneste fra Norkart og hvordan dette kan brukes sammen med kart fra Webatlas.js

Updated Apr 19, 2016

JavaScript 0 0

WebatlasExamples

Examples on how to use our Leaflet plugins.

Updated Apr 6, 2016

JavaScript 0 0

wa-kommunekampen-webclient

Updated Mar 6, 2016

Python 0 0

kommunekamp_backend

Updated Mar 5, 2016

JavaScript 1 1,578

bootstrap-table

forked from wenzhixin/bootstrap-table

An extended Bootstrap table with radio, checkbox, sort, pagination, and other added features. (supports twitter bootstrap v2 and v3)

Updated Dec 18, 2015

CartoCSS 1 1

Mapnik-skjermspesifikasjon

Updated Dec 17, 2015

HTML 0 0

CartoDB_fagm-te

filer og dokumentasjon til fagmøte

Updated Oct 6, 2015

HTML 0 0

CartoDB_kurs_NTNU

Kurs hos NTNU 30092015

Updated Sep 30, 2015

HTML 0 0

foss4g-nor-2015-meninger-fra-seoul

A presentation for FOSS4G-NOR 2015

Updated Sep 22, 2015

HTML 0 1

foss4g-2015-stuffing-vtiles

Stuffing your vector tiles full of data: A presentation from FOSS4G 2015

Updated Sep 16, 2015

JavaScript 0 53

tilelive.js

forked from mapbox/tilelive

fast interface to tiles with pluggable backends

Updated Aug 7, 2015

JavaScript 0 0

cleaver-theme

A Cleaver theme that more or less aligns with Norkart's branding.

Updated Jul 29, 2015

HTML 0 0

FME-WT-livecoding-restapi

Updated May 5, 2015