Olympiada v programovani 20-03-2015
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
soutezici
README.md

README.md

PRG-20-03-2015

Okresni kolo v programovani dne 20.3.2013 v Kostelci nad Orlici.

Zadani

Hra života (Bakterie)

Pravidla

Bakterie jsou obdoba buněčného automatu, který vymyslel britský matematik John Horton Conway v roce 1970. Celou tuto hru řídí čtyři jednoduchá pravidla:

  1. Živá bakterie s méně, než dvěma živými sousedy umírá.
  2. Živá bakterie s více, než třemi živými sousedy umírá na přemnožení.
  3. Živá bakterie s dvoumi nebo třemi sousedy přežívá beze změny do další generace.
  4. Mrtvá bakterie, s přesně třemi živými sousedy, opět ožívá. Tato konkrétní pravidla jsou označována jako S23/B3. Čísla před lomítkem říkají kolik sousedů musí buňka mít, aby přežila, čísla za lomítkem říkají kolik sousedů potřebuje mrtvá buňka k ožití.

(...)

Porotci

  • Jaroslav Kudr (poradatel | OATGM)
  • Michal Čihák (GFMP)
  • Milan Šulc (host)