Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
donors_president_2014.csv
readme.md

readme.md

Набір даних donors_president_2014.csv - внески до виборчих фондів кандидатів в президенти України на виборах 2014 року (на основі фінансових звітів поданих до ЦВК)

region - поле містить одне спільне значення "Україна"

party - назва політичної партії, яка висунула кандидата в президенти, для самовисуванців також вказано партійність через розділювач ;

candidate - кандидат в президенти

donationType - типи внесків:

 • власні кошти партії
 • внески кандидатів
 • внески юридичних осіб
 • добровільні внески фізичних осіб (ДВФО)

donationDate - дата надходження внеску містить:

 • дати
 • значення «не розпізнано» (інформація була втрачена на етапі копіювання та розпізнавання)

donorName - ім’я або назва донора містить:

 • ПІБ фізичної особи в тому вигляді, як було вказано у фінзвітах: повне ім’я або тільки прізвище та ініціали (для ситуації, коли donationType приймає значення «внески кандидатів» чи «добровільні внески фізичних осіб»)
 • назва юридичної особи в форматі
 • значення «не розпізнано» (інформація була втрачена на етапі копіювання та розпізнавання)
 • значення NA (коли інформацію визначити зі звіту було неможливо)
 • назва партії (для ситуації, коли donationType приймає значення «власні кошти партії»)

donorBirthday - рік народження (оригінально це поле містило повну дату народження донора, проте, відповідно до законодавства про захист персональної інформації виборчі комісії на етапі фотографування звітів вимагали це поле копіювати таким чином, щоб забезпечити виконання вимог про захист персональних даних), поле містить:

 • значення року народження (для ситуації, коли donationType приймає значення «внески кандидатів» чи «добровільні внески фізичних осіб»)
 • значення «не розпізнано» (інформація була втрачена на етапі копіювання та розпізнавання)
 • значення NA (коли інформацію визначити зі звіту було неможливо)
Поля donorRegion, donorSettlement, settlementType стали похідними від стовпчика «Адреси» таблиць фінансових звітів. Цей стовпчик оригінально містив повні адреси донорів. Враховуючи вимоги захисту персональної інформації поле «Адреса» довелося розділити на три окремих та приховати інформацію про вулиці та номери будинків, квартир.

donorRegion - містить інформацію про регіон проживання чи перебування донора:

 • назва області
 • значення NA (у випадках, коли зі звіту було неможливо визначити адресу)
 • значення «не розпізнано» (інформація була втрачена на етапі копіювання та розпізнавання)

donorSettlement - містить інформацію про назву населеного пункту (назви станом на 2015 рік, недекомунізовані):

 • назва населеного пункту
 • значення NA (у випадках, коли зі звіту було неможливо визначити адресу)
 • значення «не розпізнано» (інформація була втрачена на етапі копіювання та розпізнавання)

settlementType - містить інформацію про тип населеного пункту, де проживає донор:

 • тип населеного пункту (місто, селище міського типу, селище, село)
 • значення NA (у випадках, коли зі звіту було неможливо визначити адресу)
 • значення «не розпізнано» (інформація була втрачена на етапі копіювання та розпізнавання)

donationAmount - сума внеску

donationReturn - сума повернення, відображається як:

 • сума зі знаком «мінус» для всіх випадків повернення внесків
 • число «0», якщо повернення не було
Поля donationAmount та donationReturn є пов’язаними. Для того, щоб зрозуміти, яку суму коштів міг витратити кандидат під час кампанії, ці поля потрібно додати між собою.