Permalink
Browse files

Install fog to interact with S3

  • Loading branch information...
henare committed Nov 30, 2015
1 parent 573055b commit 901b0bf1c578b7690ef31f50b5f725f90399cd0e
Showing with 134 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 Gemfile
  2. +131 −0 Gemfile.lock
View
@@ -0,0 +1,3 @@
source "https://rubygems.org"
gem "fog"
View
@@ -0,0 +1,131 @@
GEM
remote: https://rubygems.org/
specs:
CFPropertyList (2.3.2)
builder (3.2.2)
excon (0.45.4)
fission (0.5.0)
CFPropertyList (~> 2.2)
fog (1.36.0)
fog-aliyun (>= 0.1.0)
fog-atmos
fog-aws (>= 0.6.0)
fog-brightbox (~> 0.4)
fog-core (~> 1.32)
fog-dynect (~> 0.0.2)
fog-ecloud (~> 0.1)
fog-google (<= 0.1.0)
fog-json
fog-local
fog-powerdns (>= 0.1.1)
fog-profitbricks
fog-radosgw (>= 0.0.2)
fog-riakcs
fog-sakuracloud (>= 0.0.4)
fog-serverlove
fog-softlayer
fog-storm_on_demand
fog-terremark
fog-vmfusion
fog-voxel
fog-xenserver
fog-xml (~> 0.1.1)
ipaddress (~> 0.5)
nokogiri (~> 1.5, >= 1.5.11)
fog-aliyun (0.1.0)
fog-core (~> 1.27)
fog-json (~> 1.0)
ipaddress (~> 0.8)
xml-simple (~> 1.1)
fog-atmos (0.1.0)
fog-core
fog-xml
fog-aws (0.7.6)
fog-core (~> 1.27)
fog-json (~> 1.0)
fog-xml (~> 0.1)
ipaddress (~> 0.8)
fog-brightbox (0.9.0)
fog-core (~> 1.22)
fog-json
inflecto (~> 0.0.2)
fog-core (1.35.0)
builder
excon (~> 0.45)
formatador (~> 0.2)
fog-dynect (0.0.2)
fog-core
fog-json
fog-xml
fog-ecloud (0.3.0)
fog-core
fog-xml
fog-google (0.1.0)
fog-core
fog-json
fog-xml
fog-json (1.0.2)
fog-core (~> 1.0)
multi_json (~> 1.10)
fog-local (0.2.1)
fog-core (~> 1.27)
fog-powerdns (0.1.1)
fog-core (~> 1.27)
fog-json (~> 1.0)
fog-xml (~> 0.1)
fog-profitbricks (0.0.5)
fog-core
fog-xml
nokogiri
fog-radosgw (0.0.4)
fog-core (>= 1.21.0)
fog-json
fog-xml (>= 0.0.1)
fog-riakcs (0.1.0)
fog-core
fog-json
fog-xml
fog-sakuracloud (1.4.0)
fog-core
fog-json
fog-serverlove (0.1.2)
fog-core
fog-json
fog-softlayer (1.0.2)
fog-core
fog-json
fog-storm_on_demand (0.1.1)
fog-core
fog-json
fog-terremark (0.1.0)
fog-core
fog-xml
fog-vmfusion (0.1.0)
fission
fog-core
fog-voxel (0.1.0)
fog-core
fog-xml
fog-xenserver (0.2.2)
fog-core
fog-xml
fog-xml (0.1.2)
fog-core
nokogiri (~> 1.5, >= 1.5.11)
formatador (0.2.5)
inflecto (0.0.2)
ipaddress (0.8.0)
mini_portile2 (2.0.0.rc2)
multi_json (1.11.2)
nokogiri (1.6.7)
mini_portile2 (~> 2.0.0.rc2)
xml-simple (1.1.5)
PLATFORMS
ruby
DEPENDENCIES
fog
BUNDLED WITH
1.10.6

0 comments on commit 901b0bf

Please sign in to comment.