Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (12 sloc) 1.31 KB

Tehtävä h6

Tehtävänanto (Tero Karvinen)

Oma Salt-moduuli

Alun perin ajattelin tehdä moduulin, joka asentaisi Battle.net-latauspalvelun. Tämä siksi, että olin nähnyt Jori Laineen keskeneräisen/epäonnistuneen sls-tiedoston, joka olisi tehnyt saman. Asiaa ja resurssejani selvitettyäni päädyin lopputulokseen, ettei tuo olisi vaivan arvoista. Olisin halunnut moduulin, joka:

  • Tarkistaa minionin käyttöjärjestelmän ja etenee asianmukaisesti,
  • Asentaa Battle.net-alustan,
  • Kirjautuu etukäteen luodun kertakäyttöisen käyttäjän tunnuksilla palveluun,
  • Asentaa ja ajaa jonkin palvelussa olevista peleistä.

Jori Laineen sanoin olisi triviaalia asentaa ohjelmia, jotka ovat valmiina Saltin tukemassa repossa. Battle.net kun ei ole, hankaloittaa tämä asioita. Olen myös täysi noviisi mitä Salt-Windows-suhteeseen tulee (minulla ei ole hajuakaan esim. komentotulkin asennuslipuista).

Näin hylkään Battle.netin ja aloitan alusta. Teen luultavasti jonkinlaisen "tylsän" ja tavallisen, työaseman konfiguroivan Salt-moduulin; en pyri todistamaan mitään, tämä on enää vain yksi kurssisuorituksista.