Md5 Cracker
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
main.cpp
md5.cpp
md5.h
md5cracker.cbp
md5cracker.exe

README.md

Md5 Cracker (Brute-Force)

=========================

Wordlist kullanmadan, anlık olarak şifre oluşturup; girilen hash değeri ile karşılaştırıp sonucu size gösterir. Farklı işletim sistemleri ve işlemcilerde yapılan testlerde saniyede ortalama 290.215 kontrol yapabilmektedir.

  • md5cracker.exe normal kullanıcılar içindir. Uygulamayı çalıştırıp Md5 Hash'inizi girerek işlemi başlatabilirsiniz.
  • md5.cpp ve md5.h dosyaları, RSA Data Security tarafından yayınlanan C++ md5 algoritma dosyalarıdır.
  • main.cpp ana işlemlerin yapıldığı dosyadır.
  • md5cracker.cbp dosyası, IDE olarak Code-Blocks kullananlar için hazır proje dosyasıdır.

v.1 - 11.05.2014

  • Wordlist kullanımına gerek yoktur.
  • Sadece rakam ve büyük-küçük harften oluşmuş hash'leri kırabilir.
  • Min 1 max 14 karakterli şifreleri kırabilir.
  • Yukarıda belirtilen şartlara uygun kıramayacağı hash yoktur. Sadece karakter sayısı arttıkça zaman artar.
  • CPU'nun %35'ini kullanarak, 3.2 Ghz ile saniyede 232.949 kontrol (Intel Core i5-3230M)