New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

14 faktury #21

Merged
merged 11 commits into from Jan 15, 2019

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@jachym
Copy link
Contributor

jachym commented Jan 4, 2019

fixes #14

@jachym jachym requested a review from madlenkk Jan 4, 2019

@jachym jachym force-pushed the 14_faktury branch 2 times, most recently from 586f56f to 0276da2 Jan 4, 2019

@jachym jachym force-pushed the 14_faktury branch from 0276da2 to 5cc1547 Jan 7, 2019

@madlenkk

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

madlenkk commented Jan 7, 2019

 • Účasti na kurzech - zmizel filtr podle kurzu (v pravém panelu)

  • Bylo by super mít možnost filtrovat i podle Organizace
  • Ve Fakturách filtr podle kurzu zůstal
 • Faktury - pokud použiju filtr podle kurzu, zobrazí se faktura tolikrát, kolik obsahuje účastí
  snimek z 2019-01-07 12-32-27

@jachym

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

jachym commented Jan 7, 2019

opraveno - včetně položek v XLSX

@madlenkk
Copy link
Collaborator

madlenkk left a comment

 • Text faktury teď neobsahuje datum kurzu (QGIS - Začátečník) - chtěla bych, aby tam byl title kurzu jako tam byl původně a jako to mámě všude tzn. QGIS - Začátečník 2019-01-31 (případně více titulků kurzů za sebou, pokud jsou na jedné faktuře)

  • myslela jsem, že text faktury zůstane editovatelný - kdyby bylo potřeba ho nějak upravit na míru speciálnímu případu..
 • v xlsx chybí sloupec "datum splatnosti" - defaultně vyplněno datum den před termínem kurzu (v xlsx zařadit před seznam účastníků

@madlenkk

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

madlenkk commented Jan 9, 2019

Filtr podle Názvu organizace byla blbost - bylo by tam pak strašně moc položek. Omlouvám se. Odstranila jsem ho a na vyhledávání podle organizace používat ten searchbox.

@jachym

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

jachym commented Jan 9, 2019

Text faktury se teď skládá dynamicky z kurzů a takhle mi to dává smysl, ale můžu to samo odstranit a text faktury doplnovat, kdyz na ni pribude dalsi ucast

navrhuju nechat tak a pripadne text faktury upravit v xlsx (?)

@jachym

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

jachym commented Jan 9, 2019

 • přidaná poznámka k faktuře (jenom v adminu)
@madlenkk

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

madlenkk commented Jan 14, 2019

 • line 228 (NameError at /courses/1/ name 'invoice_text' is not defined)
 • do seznamu faktur a detailu faktury vrátit poznámku z reg.formuláře
@madlenkk

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

madlenkk commented Jan 15, 2019

 • chyba: faktury na 2 různé kurzy se sloučí do jedné faktury (, pokud jsou údaje v přihlášce vyplněny shodně
  • automaticky to nechceme - jen manuálně v adminu ve výjimečných případech chceme faktury z více kurzů slučovat do jedné

@jachym jachym merged commit 73d23e1 into master Jan 15, 2019

@jachym

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

jachym commented Jan 15, 2019

sakra, jsem to rebasnul, noc nic hotovo

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment