Permalink
Browse files

Added custom datemask, latest builds included.

  • Loading branch information...
1 parent c182b49 commit a18fc8d2d8c6d0f4d65922c941ac01bd77a62a76 @sbasegmez sbasegmez committed Mar 29, 2013
View
5 DOTSFeedMonster/org.openntf.news.monster.feature/feature.xml
@@ -29,13 +29,14 @@
id="org.openntf.news.monster"
download-size="0"
install-size="0"
- version="0.0.0"
+ version="1.0.0.qualifier"
unpack="false"/>
<plugin
id="org.openntf.rome"
download-size="0"
install-size="0"
- version="0.0.0"/>
+ version="1.0.0.qualifier"
+ unpack="false"/>
</feature>
View
BIN DOTSFeedMonster/org.openntf.news.monster.updatesite/artifacts.jar
Binary file not shown.
View
BIN DOTSFeedMonster/org.openntf.news.monster.updatesite/content.jar
Binary file not shown.
View
BIN ....news.monster.updatesite/features/org.openntf.news.monster.feature_1.0.0.201303140756.jar
Binary file not shown.
View
BIN ....news.monster.updatesite/features/org.openntf.news.monster.feature_1.0.0.201303291540.jar
Binary file not shown.
View
BIN ...enntf.news.monster_2.0.1.201303140756.jar → ...enntf.news.monster_2.0.1.201303291532.jar
Binary file not shown.
View
BIN ...s/org.openntf.rome_1.0.0.201301160920.jar → ...s/org.openntf.rome_1.0.0.201303291540.jar
Binary file not shown.
View
2 DOTSFeedMonster/org.openntf.news.monster.updatesite/site.xml
@@ -3,5 +3,5 @@
<description name="FeedMonster for Collaboration Today by OpenNTF" url="http://collaborationtoday.info">
FeedMonster is a DOTS Tasklet developed for CollaborationToday Project.
</description>
- <feature url="features/org.openntf.news.monster.feature_1.0.0.201303140756.jar" id="org.openntf.news.monster.feature" version="1.0.0.201303140756"/>
+ <feature url="features/org.openntf.news.monster.feature_1.0.0.201303291540.jar" id="org.openntf.news.monster.feature" version="1.0.0.201303291540"/>
</site>
View
2 DOTSFeedMonster/org.openntf.news.monster/META-INF/MANIFEST.MF
@@ -1,7 +1,7 @@
Manifest-Version: 1.0
Bundle-ManifestVersion: 2
Bundle-SymbolicName: org.openntf.news.monster;singleton:=true
-Bundle-Version: 2.0.1.qualifier
+Bundle-Version: 1.0.0.qualifier
Bundle-Activator: org.openntf.news.monster.Activator
Bundle-Vendor: OpenNTF
Bundle-RequiredExecutionEnvironment: JavaSE-1.6
View
2 DOTSFeedMonster/org.openntf.rome/org.openntf.rome/.classpath
@@ -1,9 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classpath>
+ <classpathentry kind="src" path="src"/>
<classpathentry exported="true" kind="lib" path="lib/jdom-2.0.2/jdom-2.0.2-contrib.jar"/>
<classpathentry exported="true" kind="lib" path="lib/jdom-2.0.2/jdom-2.0.2.jar"/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER/org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.launcher.StandardVMType/JavaSE-1.6"/>
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.pde.core.requiredPlugins"/>
- <classpathentry excluding="org/openntf/rome/RomeLibrary.java" kind="src" path="src"/>
<classpathentry kind="output" path="bin"/>
</classpath>
View
2 DOTSFeedMonster/org.openntf.rome/org.openntf.rome/META-INF/MANIFEST.MF
@@ -13,7 +13,7 @@ Export-Package: com.sun.syndication.feed,com.sun.syndication.feed.atom
n.syndication.feed.module.impl,com.sun.syndication.feed.rss,com.sun.s
yndication.feed.synd,com.sun.syndication.feed.synd.impl,com.sun.syndi
cation.io,com.sun.syndication.io.impl,org.openntf.rome
-Bundle-Version: 1.0.0.201301160920
+Bundle-Version: 1.0.0.qualifier
Import-Package: org.eclipse.core.runtime,
org.osgi.framework
Bundle-ManifestVersion: 2
View
4 DOTSFeedMonster/org.openntf.rome/org.openntf.rome/META-INF/rome.properties
@@ -139,5 +139,5 @@ Converter.classes=com.sun.syndication.feed.synd.impl.ConverterForAtom10 \
com.sun.syndication.feed.synd.impl.ConverterForRSS10 \
com.sun.syndication.feed.synd.impl.ConverterForRSS20
-
-
+# To handle some invalid date time formats in feeds
+datetime.extra.masks=dd.MM.yyyy
View
7 DOTSFeedMonster/org.openntf.rome/org.openntf.rome/build.properties
@@ -2,12 +2,9 @@ source.. = src/
output.. = bin/
bin.includes = META-INF/,\
.,\
- .classpath,\
- .project,\
- .settings/,\
- build.properties,\
plugin.xml,\
- src/,\
lib/,\
lib/jdom-2.0.2/jdom-2.0.2.jar,\
lib/jdom-2.0.2/jdom-2.0.2-contrib.jar
+bin.excludes = lib/rome-1.0-javadoc.jar,\
+ lib/rome-1.0-sources.jar
View
2 ...Monster/org.openntf.rome/org.openntf.rome/src/com/sun/syndication/io/impl/DateParser.java
@@ -16,9 +16,11 @@
*/
package com.sun.syndication.io.impl;
+import java.lang.reflect.Array;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.text.ParsePosition;
+import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import java.util.Locale;
View
59 disk-collaborationtoday/Forms/Blog.form
@@ -1,13 +1,11 @@
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
-<!DOCTYPE note SYSTEM 'xmlschemas/domino_8_5_3.dtd'>
-<note class='form' xmlns='http://www.lotus.com/dxl' version='8.5' maintenanceversion='3.3'
- replicaid='C2257B2600344548'>
-<noteinfo noteid='2d2' unid='1A19A7E807CBF1CBC2257B2600344C6A' sequence='3'>
-<created><datetime>20130306T113114,34+02</datetime></created>
-<modified><datetime>20130306T113237,36+02</datetime></modified>
-<revised><datetime>20130306T113237,34+02</datetime></revised>
-<lastaccessed><datetime>20130306T113237,34+02</datetime></lastaccessed>
-<addedtofile><datetime>20130306T113114,35+02</datetime></addedtofile></noteinfo>
+<note class='form' xmlns='http://www.lotus.com/dxl' version='9.0' replicaid='C2257B3D0061155D'>
+<noteinfo noteid='2ca' unid='3F3206207F909EA2C2257B3D00611DBF' sequence='3'>
+<created><datetime>20130329T194046,07+02</datetime></created>
+<modified><datetime>20130329T213103,13+02</datetime></modified>
+<revised><datetime>20130329T213103,12+02</datetime></revised>
+<lastaccessed><datetime>20130329T213103,13+02</datetime></lastaccessed>
+<addedtofile><datetime>20130329T194046,07+02</datetime></addedtofile></noteinfo>
<updatedby><name>CN=Serdar Basegmez/O=developi</name></updatedby>
<wassignedby><name>CN=Serdar Basegmez/O=developi</name></wassignedby>
<item name='$Comment' sign='true'><text/></item>
@@ -95,28 +93,27 @@ gQKDBAEAhf8TAAEAAApCbG9nIGZlZWQ6IADdBgAAiv/+/1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AHgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIr/
KgCKAAAFADACAAAAAAAAAgEAAAoAAAAAAAAAAAUAAAAAAEJGZWVkAGIOAQCEAAAAAAAAAAAA3gYA
AIr/hf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/wgAAQAACoECgwQBAIX/GwABAAAKQkZlZWRIYXNSZWRpcmVjdGlv
-bgCF/woAAQAACjog3QYAAPf/9/8kAAEAAIAAAKAFaAEAAAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAAAAAAAA/v9Q
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw/xQAAAAEQIAAAAAAAAAAAAAAAIr/UgCKAgAFACACAAAAAAAA
-AgEAAAoAAAAAAAAAABMAAAAaAEJGZWVkSGFzUmVkaXJlY3Rpb24BABYARmVlZCBoYXMgcmVkaXJl
-Y3Rpb258MQDSCAEAAAAAANIICQD///8A3gYAAPf/hf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/wgAAQAACoECgwQB
-AIX/CAABAAAKgQKDBAEAhf91AAEAAAotLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
+bgCF/woAAQAACjog3QYAAIr//v9QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+eAB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACK/1IAigIABQAgAgAAAAAA
+AAIBAAAKAAAAAAAAAAATAAAAGgBCRmVlZEhhc1JlZGlyZWN0aW9uAQAWAEZlZWQgaGFzIHJlZGly
+ZWN0aW9ufDEA3gYAAIr/hf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/wgAAQAACoECgwQBAIX/CAABAAAKgQKDBAEA
+hf91AAEAAAotLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
-LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tAIECgwQBAIX/CAABAAAKgQKC/1oAAgAAAAAAAAAAAKAFAACgBQgA
-0AKgBXAIQAsQDuAQsBOAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAJSEoAUKAKAFCgAA
-AGQAAQAAAAQAAACDBAIAhf8bAAEAAApCTGFzdEVycm9yTWVzc2FnZTogAN0GAACK//7/UAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiv82AIoAAAUAMAIAAAAAAAACAQAACgAAAAAAAAAAEQAAAAAAQkxhc3RF
-cnJvck1lc3NhZ2UAYg4BAIQAAAAAAAAAAADeBgAAiv+F/wgAAQAACoECgwQCAIX/CAABAAAKgQKD
-BAEAhf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/yUAAQAACkxhc3QgdGltZSByZWFkIHN1Y2Nlc3NmdWxseTogAN0G
-AAD3//f/JAABAACAAABFDGgBAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAP7/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAeAAAAAAAAEyAAwAAAAAAAQICAgEBAQEHBAIAAAAAAAAA
-AAAAAAAAIC4uOrD/FAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAiv8wAIoAAAQAMAIAAAAAAQACAQAACgAAAAAA
-AAAADAAAAAAAQkxhc3RTdWNjZXNz0ggBAAAAAADSCAkA////AN4GAAD3/4X/CAABAAAKgQKDBAEA
-hf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/xIAAQAACkxhc3QgdHJ5OiDdBgAA9//3/yQAAQAAgAAARQxoAQAAAAAA
-AAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAD+/1QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4
-AHgAAAAAAABMgAMAAAAAAAECAgIBAQEBBwQCAAAAAAAAAAAAAAAAACAuLjqw/xQAAAAAAIAAAAAA
-AAAAAAAAAIr/LACKAAAEADACAAAAAAEAAgEAAAoAAAAAAAAAAAgAAAAAAEJMYXN0VHJ50ggBAAAA
-AADSCAkA////AN4GAAD3/4X/CAABAAAKgQKDBAEAhf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/wgAAQAACg==
+LS0tAIECgwQBAIX/CAABAAAKgQKC/1oAAgAAAAAAAAAAAKAFAACgBQgA0AKgBXAIQAsQDuAQsBOA
+FgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAJSEoAUKAKAFCgAAAGQAAQAAAAQAAACDBAIA
+hf8bAAEAAApCTGFzdEVycm9yTWVzc2FnZTogAN0GAACK//7/UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+iv82AIoAAAUAMAIAAAAAAAACAQAACgAAAAAAAAAAEQAAAAAAQkxhc3RFcnJvck1lc3NhZ2UAYg4B
+AIQAAAAAAAAAAADeBgAAiv+F/wgAAQAACoECgwQCAIX/CAABAAAKgQKDBAEAhf8IAAEAAAqBAoME
+AQCF/yUAAQAACkxhc3QgdGltZSByZWFkIHN1Y2Nlc3NmdWxseTogAN0GAAD3//f/JAABAACAAABF
+DGgBAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAP7/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAHgAeAAAAAAAAEyAAwAAAAAAAQICAgEBAQEHBAIAAAAAAAAAAAAAAAAAIC4uOrD/FAAA
+AAAAgAAAAAAAAAAAAAAAiv8wAIoAAAQAMAIAAAAAAQACAQAACgAAAAAAAAAADAAAAAAAQkxhc3RT
+dWNjZXNz0ggBAAAAAADSCAkA////AN4GAAD3/4X/CAABAAAKgQKDBAEAhf8IAAEAAAqBAoMEAQCF
+/xIAAQAACkxhc3QgdHJ5OiDdBgAA9//3/yQAAQAAgAAARQxoAQAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAA
+AAD+/1QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AHgAAAAAAABMgAMAAAAA
+AAECAgIBAQEBBwQCAAAAAAAAAAAAAAAAACAuLjqw/xQAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIr/LACKAAAE
+ADACAAAAAAEAAgEAAAoAAAAAAAAAAAgAAAAAAEJMYXN0VHJ50ggBAAAAAADSCAkA////AN4GAAD3
+/4X/CAABAAAKgQKDBAEAhf8IAAEAAAqBAoMEAQCF/wgAAQAACg==
</rawitemdata></item></note>

0 comments on commit a18fc8d

Please sign in to comment.