Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
latvian: 13 changes by osprinkis
  • Loading branch information
translators committed Aug 5, 2021
1 parent b681935 commit 2dd46b964aaea976dd93aab80fd35934ed00e46a
Showing 1 changed file with 13 additions and 13 deletions.
@@ -65,13 +65,13 @@ STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER :Pasažieris
STR_CARGO_SINGULAR_COAL :Ogles
STR_CARGO_SINGULAR_MAIL :Pasts
STR_CARGO_SINGULAR_OIL :Nafta
STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :Mājlopi
STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :Mājlops
STR_CARGO_SINGULAR_GOODS :Preces
STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN :Graudi
STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :Koksne
STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :Dzelzsrūda
STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :Tērauds
STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Vērtslietas
STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Vērtslieta
STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Vara rūda
STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :Kukurūza
STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :Augļi
@@ -89,7 +89,7 @@ STR_CARGO_SINGULAR_COLA :Kola
STR_CARGO_SINGULAR_CANDYFLOSS :Cukurvate
STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE :Burbuļi
STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE :Īriss
STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :Baterijas
STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :Baterija
STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC :Plastmasa
STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK :Limonāde

@@ -950,7 +950,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MYR :Malaizijas Ring
STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Brauc pa kreiso pusi
STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Brauc pa labo pusi

STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Pilsētu nosaukumi
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Pilsētu nosaukumi:
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Pilsētu nosaukumu stila izvēle

############ start of townname region
@@ -974,7 +974,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS :Šveiciešu
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH :Dāņu
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH :Turku
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN :Itāļu
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Kataloņu
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Katalāņu
############ end of townname region

STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME :{BLACK}Automātiskā saglabāšana
@@ -1846,7 +1846,7 @@ STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Vai tie
# Cheat window
STR_CHEATS :{WHITE}Blēdības
STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Atzīmētās rūtiņas norāda uz to, vai esat jau izmantojis šo blēdību
STR_CHEATS_NOTE :{BLACK}Piezīme: Šo iestatījumu lietojumus tiks ierakstīs arī savegame
STR_CHEATS_NOTE :{BLACK}Piezīme: Šo iestatījumu lietojums tiks ierakstīs arī spēles saglabājumā
STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Palielināt naudas līdzekļus par {CURRENCY_LONG}
STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Spēlēt kā uzņēmumam: {ORANGE}{COMMA}
STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Burvju buldozers (nojauc ražotnes, nepārvietojamus objektus): {ORANGE}{STRING}
@@ -2274,7 +2274,7 @@ STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE :{WHITE}... fail
STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT :{WHITE}Neizdevās atspiest lejupielādēto failu

STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION :{WHITE}Trūkst grafikas
STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}OpenTTD vajag grafiku, lai strādātu, bet tādu nevarēja atrast. Vai ļaujat OpenTTD lejupielādēt un instalēt tādu grafiku?
STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}OpenTTD darbībai nepieciešama grafika, bet tāda nav atrodama. Vai ļaut OpenTTD lejupielādēt un instalēt šo grafiku?
STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD :{BLACK}Jā, lejupielādēt grafiku
STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT :{BLACK}Nē, iziet no OpenTTD

@@ -2533,10 +2533,10 @@ STR_TERRAFORM_TOOLTIP_DECREASE_SIZE_OF_LAND_AREA :{BLACK}Samazin
STR_TERRAFORM_TOOLTIP_GENERATE_RANDOM_LAND :{BLACK}Radīt nejaušu zemi
STR_TERRAFORM_SE_NEW_WORLD :{BLACK}Izveidot jaunu scenāriju
STR_TERRAFORM_RESET_LANDSCAPE :{BLACK}Atiestatīt ainavu
STR_TERRAFORM_RESET_LANDSCAPE_TOOLTIP :{BLACK}Novākt visus spēlētājam piederošos īpašumus no kartes
STR_TERRAFORM_RESET_LANDSCAPE_TOOLTIP :{BLACK}Noņemt visus spēlētājam piederošos īpašumus no kartes

STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION :{WHITE}Atiestatīt ainavu
STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}Vai tiešām vēlaties novākt visus uzņēmumam piederošos īpašumus?
STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}Vai tiešām vēlaties noņemt visus uzņēmumam piederošos īpašumus?

# Town generation window (SE)
STR_FOUND_TOWN_CAPTION :{WHITE}Pilsētu radīšana
@@ -2584,7 +2584,7 @@ STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Finansē
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Noņemt visas nozares
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_TOOLTIP :{BLACK} Noņemt visas kartē pašlaik esošās nozares
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_CAPTION :{WHITE} Noņemt visas nozares
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_QUERY :{YELLOW}Vai tiešām vēlaties noņemt visas industrijas?
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_QUERY :{YELLOW}Vai tiešām vēlaties noņemt visas nozares?

# Industry cargoes window
STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Ražotnes '{STRING}' kravu ķēde
@@ -3140,7 +3140,7 @@ STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Veikt l
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Finansēt ceļu remontdarbus. Rada satiksmes traucējumus līdz pat pusgadam.{}Izmaksas: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Uzbūvēt statuju par godu savam uzņēmumam.{}Izmaksas: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW}Finansēt jaunu komercēku būvniecību šajā pilsētā.{}Izmaksas: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Pirkt 1 gada izņēmuma tiesības uz kravu un pasažieru transportēšanu. Pašvaldība atļaus pasažieriem un kravas pārvešanai izmantot tkai jūsu uzņēmuma stacijas.{}Izmaksas: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Pirkt 1 gada izņēmuma tiesības uz pārvadājumiem pilsētā.{}Pašvaldība neatļaus pasažieru un kravu pārvešanai izmantot jūsu sāncenšu stacijas.{}Izmaksas: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Piekukuļot vietējo pašvaldību lai paceltu reitingu, riskējot saņemt lielu sodu.{}Izmaksas: {CURRENCY_LONG}

# Goal window
@@ -3282,9 +3282,9 @@ STR_STATION_VIEW_CLOSE_AIRPORT_TOOLTIP :{BLACK}Novērst

# Waypoint/buoy view window
STR_WAYPOINT_VIEW_CAPTION :{WHITE}{WAYPOINT}
STR_WAYPOINT_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centrēt galveno skatu uz pieturas punktu. Ctrl+klikšķis atvērs skatu uz pieturas punktu jaunā skatulaukā
STR_WAYPOINT_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centrēt galveno skatu uz pieturas punktu. Ctrl+klikšķis atvērs skatu uz pieturas punktu jaunā skatlaukā
STR_WAYPOINT_VIEW_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{BLACK}Mainīt pieturas punkta nosaukumu
STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centrēt galveno skatu uz boju. Ctrl+klikšķis atvērs skatu uz boju jaunā skatulaukā
STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centrēt galveno skatu uz boju. Ctrl+klikšķis atvērs skatu uz boju jaunā skatlaukā
STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Mainīt bojas nosaukumu

STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Labot pieturas punkta nosaukumu

0 comments on commit 2dd46b9

Please sign in to comment.