Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
estonian: 5 changes by siimsoni
hungarian: 7 changes by andrejmoltok
  • Loading branch information
translators committed Jan 28, 2021
1 parent da78b5c commit 3dac139b005f41e8d8e1026f08dcffdf466aad54
Showing with 12 additions and 4 deletions.
  1. +5 −4 src/lang/estonian.txt
  2. +7 −0 src/lang/hungarian.txt
@@ -4051,20 +4051,21 @@ STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Inimene
STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :Suvaline AI
STR_AI_CONFIG_NONE :(mitte ühtegi)

STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Liigutamine ülespoole
STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Tõsta
STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP :{BLACK}Valitud AI liigutamine loendis ülespoole
STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Liigutamine allapoole
STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Langeta
STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP :{BLACK}Valitud AI liigutamine loendis allapoole

STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT :{SILVER}GameScript
STR_AI_CONFIG_AI :{SILVER}AI-d

STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}Vali {STRING}
STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}{STRING.g} valimine
STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE :
STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI :AI
STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT :GameScript
STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT.g :GameScripti
STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP :{BLACK}Lae teine skript
STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Seadista
STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Seadistamine
STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP :{BLACK}Muuda skripti parameetreid

# Available AIs window
@@ -1617,6 +1617,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Játék végi p
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :A játék ebben az évben ér véget pontozás szempontjából. Ennek az évnek a végén a vállalat teljesítménypontszáma rögzítésre kerül, és adott esetben megjelenik a rekord táblán, de a játékosok ezután folytathatják a játékot.{}Ha ez a kezdő év elé van állítva, akkor a rekord tábla sosem jelenik meg.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Soha
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_ORIGINAL :Eredeti
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Más vállalatokból lehet részvényt vásárolni: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Bekapcsolva engedélyezi más vállalatok részvényeinek megvásárlását. A részvények csak akkor elérhetőek, ha a vállalat elért egy bizonyos kort
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Vállalatok minimális életkora részvénykibocsátáshoz: {STRING}
@@ -2253,6 +2254,7 @@ STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :A játék tová
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :A játék továbbra is szünetel ({STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :A játék továbbra is szünetel ({STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :A játék továbbra is szünetel ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_5 :A játék továbbra is szünetel ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :A játék folytatódik ({STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :játékosok száma
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :kapcsolódó kliensek
@@ -2657,6 +2659,7 @@ STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Válaszd

# Land area window
STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Terület-információ
STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}A főnézetet a csempére állítja. Ctrl+Klikk megnyit egy új főnézetet a csempén.
STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}{LTBLUE}Nem lehet lerombolni
STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}A megtisztítás költsége: {RED}{CURRENCY_LONG}
STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Bevétel lerombolás esetén: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
@@ -3403,6 +3406,8 @@ STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}SZH áth
STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}A vállalat székházának újraépítése máshol a vállalat értékének 1%-áért. Shift+kattintással megmutatja a becsült költséget a székhely áthelyezése nélkül
STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Részletek
STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Részletes információk megtekintése az infrastruktúráról
STR_COMPANY_VIEW_GIVE_MONEY_BUTTON :{BLACK}Adományozz pénzt
STR_COMPANY_VIEW_GIVE_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}Utalj pénzt ennek a vállalatnak

STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Új arc
STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Új arc választása az elnöknek
@@ -4039,6 +4044,7 @@ STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(átalakít err
STR_ORDER_STOP_ORDER :(megáll)

STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
STR_ORDER_GO_TO_STATION_CAN_T_USE_STATION :{PUSH_COLOUR}{RED}(Az állomás nem használható){POP_COLOUR} {STRING} {STATION} {STRING}

STR_ORDER_IMPLICIT :(Automata)

@@ -5114,6 +5120,7 @@ STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} {COMMA}.
STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL.ba :{TOWN} {COMMA}. sz. Bóján
STR_FORMAT_COMPANY_NUM :({COMMA}. vállalat)
STR_FORMAT_GROUP_NAME :{COMMA} csoport
STR_FORMAT_GROUP_VEHICLE_NAME :{GROUP} #{COMMA}
STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{TOWN}i {STRING}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :{TOWN} Ellenőrző pont
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME.ba :{TOWN} Ellenőrző ponton

0 comments on commit 3dac139

Please sign in to comment.