Skip to content

Commit

Permalink
Update: Translations from eints
Browse files Browse the repository at this point in the history
swedish: 44 changes by joeax910
japanese: 1 change by clzls
chinese (simplified): 2 changes by clzls
  • Loading branch information
translators committed Oct 27, 2021
1 parent 4487ad1 commit 488cf26
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 47 additions and 44 deletions.
1 change: 1 addition & 0 deletions src/lang/japanese.txt
Expand Up @@ -2257,6 +2257,7 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}地域:
STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}地図サイズ: {WHITE}{COMMA}×{COMMA}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}サーバーバージョン: {WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}サーバーアドレス: {WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_INVITE_CODE :{SILVER}招待コード:{WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}開始日: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}現在の日付:{WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAMESCRIPT :{SILVER}ゲームスクリプト: {WHITE}{STRING} (v{NUM})
Expand Down
2 changes: 2 additions & 0 deletions src/lang/simplified_chinese.txt
Expand Up @@ -2257,6 +2257,7 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}场景
STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}地图尺寸: {WHITE}{COMMA}×{COMMA}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}服务器版本: {WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}该服IP: {WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_INVITE_CODE :{SILVER}邀请码:{WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}开始日期: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}当前日期: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAMESCRIPT :{SILVER}游戏脚本:{WHITE}{STRING} (v{NUM})
Expand Down Expand Up @@ -2673,6 +2674,7 @@ STR_STATION_CLASS_WAYP :路标

# Signal window
STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION :{WHITE}信号灯
STR_BUILD_SIGNAL_TOGGLE_ADVANCED_SIGNAL_TOOLTIP :{BLACK}选择是否显示高级信号灯类型
STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP :{BLACK}通过信号灯(悬臂){}是最基本的信号灯,只允许一列车进入该信号灯以后的区间
STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}入口信号灯(悬臂){}在下一轨道区间上至少有一个出口信号灯是绿色时此信号亮绿灯,否则亮红灯
STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}出口信号灯(悬臂){}信号显示条件与通过信号灯相同,但是它的状态可以触发入口及复合信号灯
Expand Down
88 changes: 44 additions & 44 deletions src/lang/swedish.txt
Expand Up @@ -818,7 +818,7 @@ STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLAC
STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Flygplanskrasch!{}{COMMA} dog i lågorna på {STATION}
STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Flygplanskrasch!{}Flygplanet fick slut på bränsle, {COMMA} dog i lågorna!

STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Zeppelinare-katastrof på {STATION}!
STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Zeppelinarkatastrof på {STATION}!
STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Vägfordon förstört i 'UFO'-kollision!
STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY :{BIG_FONT}{BLACK}Oljeraffinaderi exploderade nära {TOWN}!
STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY :{BIG_FONT}{BLACK}Fabrik förstörd under misstänkta omständigheter nära {TOWN}!
Expand Down Expand Up @@ -872,7 +872,7 @@ STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS :{WHITE}{VEHICLE
STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER :{WHITE}{VEHICLE} har en ogiltig order
STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} har dubblerade destinationer
STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} har en felaktig station bland destinationerna
STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}{VEHICLE} har i sina beställningar en flygplats vars bana är för kort
STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}{VEHICLE} har i sitt körschema en flygplats vars bana är för kort

STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD :{WHITE}{VEHICLE} börjar bli gammal
STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD :{WHITE}{VEHICLE} börjar bli mycket gammal
Expand Down Expand Up @@ -902,8 +902,8 @@ STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLAC
###length 4
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger 50% extra i {NUM} år framåt!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger dubbelt så mycket i {NUM} år framåt!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger tre gånger så mycket de{P 4 t ""} kommande {NUM} år{P et en}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger fyra gånger så mycket de{P 4 t ""} kommande {NUM} år{P et en}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger tre gånger så mycket i {NUM} år framåt!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger fyra gånger så mycket i {NUM} år framåt!

STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Trafikkaos i {TOWN}!{}{}Vägombyggnadsprogram bekostat av {STRING} medför 6 månader av elände för bilister!
STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Transportmonopol!
Expand Down Expand Up @@ -1323,7 +1323,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL :Samma som för
STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING :Prospekterande

STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM :Platt yta runt industrier: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Hur mycket platt yta som finns runt en industri. Detta säkerställer att tom yta finns tillgängligt runt en industri för byggnation av spår mm.
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Hur mycket platt yta som finns runt en industri. Detta säkerställer att tom yta finns tillgänglig runt en industri för byggnation av spår m.m.

STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN :Tillåt flera industrier av samma typ per stad: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT :I normala fall vill en stad inte ha mer än en industri av varje typ. Med den här inställningen tillåts flera industrier av samma typ i samma stad
Expand Down Expand Up @@ -1640,9 +1640,9 @@ STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Välj layout f
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS :Automatiskt ta bort signaler vid byggande av järnväg: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS_HELPTEXT :Ta automatiskt bort signaler vid byggande av järnväg om signalerna är i vägen. Notera att detta kan leda till att tåg krockar.

STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT :Snabbspolnings begränsning: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT :Begränsning av snabbspolning: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_HELPTEXT :Begränsa hur snabbt spelet går när snabbspolning är aktiverad. 0 = ingen begränsning (så snabbt som din dator tillåter). Värden under 100% saktar ner spelet. Den övre begränsningen beror på din dators specifikationer och kan variera beroende på spelet.
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_VAL :{NUM}% normal spel hastighet
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_VAL :{NUM}% normal spelhastighet
###setting-zero-is-special
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_ZERO :Ingen begränsning (Så snabbt som din dator tillåter)

Expand Down Expand Up @@ -1864,8 +1864,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Placering av tr
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Kontrollera den slumpmässiga uppkomsten av träd under spelets gång. Detta kan påverka industrier som är beroende av växande träd, till exempel sågverk
###length 4
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NO_SPREAD :Växer men sprider ej{RED}(Sågverket fungerar inte)
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_SPREAD_RAINFOREST :Växer men endast spriding i rengskogar
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_SPREAD_ALL :Väx och sprid överallt
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_SPREAD_RAINFOREST :Växer, men sprids endast i regnskogar
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_SPREAD_ALL :Växer och sprids överallt
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NO_GROWTH_NO_SPREAD :Växer ej, sprider ej{RED}(Sågverket fungerar inte)

STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Verktygsradens position: {STRING}
Expand Down Expand Up @@ -3380,7 +3380,7 @@ STR_NEWGRF_SCAN_STATUS :{BLACK}{NUM} Ne
STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES :Skannar efter arkiv

# Sign list window
STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Skyltlista - {COMMA} Skylt{P "" ar}
STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Skyltlista - {COMMA} skylt{P "" ar}
STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE :{BLACK}Matcha VERSALER/gemener
STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Slå på/av matchning av VERSALER/gemener när skyltnamn matchas mot sökfiltret

Expand Down Expand Up @@ -5292,7 +5292,7 @@ STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_DW_COAL_TRUCK :DW Koldumper
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MPS_MAIL_TRUCK :MPS Postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_REYNARD_MAIL_TRUCK :Reynard Postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_PERRY_MAIL_TRUCK :Perry Postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_MAIL_TRUCK :MightyMover Postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_MAIL_TRUCK :MightyMover postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_MAIL_TRUCK :Powernaught Postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_MAIL_TRUCK :Wizzowow Postbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WITCOMBE_OIL_TANKER :Witcombe Oljetanker
Expand Down Expand Up @@ -5338,44 +5338,44 @@ STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_BALOGH_RUBBER_TRUCK :Balogh Gummidum
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_UHL_RUBBER_TRUCK :Uhl Gummidumper
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_RMT_RUBBER_TRUCK :RMT Gummidumper
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_SUGAR_TRUCK :MightyMover Sockerlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_SUGAR_TRUCK :Powernaught Sockerlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_SUGAR_TRUCK :Wizzowow Sockerlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_COLA_TRUCK :MightyMover Kolalastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_COLA_TRUCK :Powernaught Kolalastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_COLA_TRUCK :Wizzowow Kolalastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_COTTON_CANDY :MightyMover Sockervaddslastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_COTTON_CANDY :Powernaught Sockervaddslastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_COTTON_CANDY_TRUCK :Wizzowow Sockervaddslastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_SUGAR_TRUCK :Powernaught sockerlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_SUGAR_TRUCK :Wizzowow sockerlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_COLA_TRUCK :MightyMover kolalastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_COLA_TRUCK :Powernaught kolalastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_COLA_TRUCK :Wizzowow kolalastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_COTTON_CANDY :MightyMover sockervaddslastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_COTTON_CANDY :Powernaught sockervaddslastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_COTTON_CANDY_TRUCK :Wizzowow sockervaddslastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_TOFFEE_TRUCK :MightyMover Knäcklastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_TOFFEE_TRUCK :Powernaught Knäcklastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_TOFFEE_TRUCK :Wizzowow Knäcklastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_TOFFEE_TRUCK :Powernaught knäcklastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_TOFFEE_TRUCK :Wizzowow knäcklastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_TOY_VAN :MightyMover Leksaksbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_TOY_VAN :Powernaught Leksaksbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_TOY_VAN :Wizzowow Leksaksbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_CANDY_TRUCK :MightyMover Godislastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_CANDY_TRUCK :Powernaught Godislastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_CANDY_TRUCK :Wizzowow Godislastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_BATTERY_TRUCK :MightyMover Batterilastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_BATTERY_TRUCK :Powernaught Batterilastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_BATTERY_TRUCK :Wizzowow Batterilastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_FIZZY_DRINK :MightyMover Läsklastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_FIZZY_DRINK :Powernaught Läsklastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_FIZZY_DRINK_TRUCK :Wizzowow Läsklastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_TOY_VAN :Powernaught leksaksbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_TOY_VAN :Wizzowow leksaksbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_CANDY_TRUCK :MightyMover godislastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_CANDY_TRUCK :Powernaught godislastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_CANDY_TRUCK :Wizzowow godislastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_BATTERY_TRUCK :MightyMover batterilastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_BATTERY_TRUCK :Powernaught batterilastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_BATTERY_TRUCK :Wizzowow batterilastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_FIZZY_DRINK :MightyMover läsklastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_FIZZY_DRINK :Powernaught läsklastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_FIZZY_DRINK_TRUCK :Wizzowow läsklastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_PLASTIC_TRUCK :MightyMover Plastlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_PLASTIC_TRUCK :Powernaught Plastlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_PLASTIC_TRUCK :Wizzowow Plastlastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_BUBBLE_TRUCK :MightyMover Bubbellastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_BUBBLE_TRUCK :Powernaught Bubbellastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_BUBBLE_TRUCK :Wizzowow Bubbellastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_PLASTIC_TRUCK :Powernaught plastlastare
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_PLASTIC_TRUCK :Wizzowow plastlastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_MIGHTYMOVER_BUBBLE_TRUCK :MightyMover bubbellastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_POWERNAUGHT_BUBBLE_TRUCK :Powernaught bubbellastbil
STR_VEHICLE_NAME_ROAD_VEHICLE_WIZZOWOW_BUBBLE_TRUCK :Wizzowow bubbellastbil

###length 11
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_MPS_OIL_TANKER :MPS Oljetanker
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_CS_INC_OIL_TANKER :CS-Inc. Oljetanker
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_MPS_PASSENGER_FERRY :MPS Passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_FFP_PASSENGER_FERRY :FFP Passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_MPS_PASSENGER_FERRY :MPS passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_FFP_PASSENGER_FERRY :FFP passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_BAKEWELL_300_HOVERCRAFT :Bakewell 300 svävare
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_CHUGGER_CHUG_PASSENGER :Chugger-Chug Passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_SHIVERSHAKE_PASSENGER_FERRY :Shivershake Passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_CHUGGER_CHUG_PASSENGER :Chugger-Chug passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_SHIVERSHAKE_PASSENGER_FERRY :Shivershake passagerarfärja
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_YATE_CARGO_SHIP :Yate lastfartyg
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_BAKEWELL_CARGO_SHIP :Bakewell lastfartyg
STR_VEHICLE_NAME_SHIP_MIGHTYMOVER_CARGO_SHIP :MightyMover lastfartyg
Expand Down Expand Up @@ -5420,9 +5420,9 @@ STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_PLODDYPHUT_500 :Ploddyphut 500
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_FLASHBANG_X1 :Flashbang X1
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_JUGGERPLANE_M1 :Juggerplane M1
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_FLASHBANG_WIZZER :Flashbang Wizzer
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_TRICARIO_HELICOPTER :Tricario Helikopter
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_GURU_X2_HELICOPTER :Guru X2 Helikopter
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_POWERNAUT_HELICOPTER :Powernaut Helikopter
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_TRICARIO_HELICOPTER :Tricario helikopter
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_GURU_X2_HELICOPTER :Guru X2 helikopter
STR_VEHICLE_NAME_AIRCRAFT_POWERNAUT_HELICOPTER :Powernaut helikopter

##id 0x8800
# Formatting of some strings
Expand Down

0 comments on commit 488cf26

Please sign in to comment.