Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
hungarian: 26 changes by Brumi
korean: 3 changes by telk5093
  • Loading branch information
translators committed Mar 20, 2020
1 parent 6fde854 commit 4a079407e778e2e72165f541969b49e74c530fd0
Showing with 29 additions and 3 deletions.
  1. +26 −0 src/lang/hungarian.txt
  2. +3 −3 src/lang/korean.txt
@@ -928,6 +928,7 @@ STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLAC
STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Új {STRING} elérhető! - {ENGINE}

STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP :{BLACK}Ide kattintva megnyílik a járműlista, kijelölve a jármű csoportját

STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} többé nem fogad el {STRING.t}
STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}{STATION} többé nem fogad el {STRING.t} és {STRING.t}
@@ -1372,6 +1373,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Mutassa a telep
STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Település lakosságszámának kijelzése a címkéjén
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :A vonalak vastagsága a grafikonokon: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Vonalak szélessége a grafikonokon. A vékony vonal precízebben olvasható, míg a vastagabb jobban látható és a színek jobban megkülönböztethetőek
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME :NewGRF nevének mutatása a járművásárlási ablakban: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT :A járművásárlási ablakban egy külön sorban legyen kiírva a NewGRF neve, amiből a kiválasztott jármű jön.

STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Táj: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :A tájak alapvető játékbeállításokat határoznak meg különféle árukkal és településnövekedési tényezőkkel. A NewGRF-ek és a játékszkriptek segítségével ez még tovább hangolható.
@@ -1609,10 +1612,16 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Teljes
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Színes újságcikkek megjelenése: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Az év, melytől az újságok színesben jelennek meg. Az adott év előtt azok fekete-fehérek
STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Játék induló dátuma: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Játék végi pontozás ebben az évben: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :A játék ebben az évben ér véget pontozás szempontjából. Ennek az évnek a végén a vállalat teljesítménypontszáma rögzítésre kerül, és adott esetben megjelenik a rekord táblán, de a játékosok ezután folytathatják a játékot.{}Ha ez a kezdő év elé van állítva, akkor a rekord tábla sosem jelenik meg.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Soha
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Egyenletes gazdaság (több, kisebb változás): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Bekapcsolva a gazdasági épületek termelése gyakrabban és kisebb lépésekben változik. Ennek a beállításnak általában nincs hatása, ha a gazdasági épületeket NewGRF nyújta
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Más vállalatokból lehet részvényt vásárolni: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Bekapcsolva engedélyezi más vállalatok részvényeinek megvásárlását. A részvények csak akkor elérhetőek, ha a vállalat elért egy bizonyos kort
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Vállalatok minimális életkora részvénykibocsátáshoz: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Egy vállalatnak legalább ennyi évesnek kell lennie ahhoz, hogy más vállalatok kereskedhessenek a részvényeivel.
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Ráhordó rendszereknek kifizetett profitszázalék: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :A bevételek százaléka, mely a közbenső szállítóknak, ráhordó járatoknak kerül kifizetésre, nagyobb ellenőrzést adva a bevétel felett
STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Húzáskor helyezzen jelzőket minden {STRING}
@@ -2223,6 +2232,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Rossz je
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}A szerver tele van
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Ki vagy tiltva erről a szerverről
STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Ki lettél rúgva a szerverről
STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE :{WHITE}Oka: {STRING}
STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Ez a szerver nem engedi a csalást
STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Túl sok parancsot küldtél a szervernek
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Túl sokáig tartott a jelszó beírása
@@ -2282,6 +2292,7 @@ STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} a
STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** {1:STRING} vállalatnak sikeresen átutaltál {2:CURRENCY_LONG}-t
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}A szerver leállította a játékot
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}A szerver újraindul...{}Türelem...
STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** {STRING} ki lett rúgva. Oka: ({STRING})

# Content downloading window
STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Tartalom letöltés
@@ -3449,9 +3460,17 @@ STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENC
# Industry directory
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Gazdasági épületek
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Nincs -
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% elszállítva){BLACK}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} és {NUM} további...
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Gazdasági épületek neve - a névre kattintva a fő nézetet a választott objektumra irányíthatod. Ctrl+kattintással új látképet nyit a gazdasági épület pozíciójára
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER :{BLACK}Elfogad: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER :{BLACK}Termel: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES :Minden rakománytípus
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Semmi

# Industry view
STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
@@ -4226,6 +4245,13 @@ STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}A kijel
STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Mégsem
STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Ne változtassa a szkriptet

STR_SCREENSHOT_CAPTION :{WHITE}Képmentés
STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT :{BLACK}Normál képernyőkép
STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Maximális nagyítású képernyőkép
STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT :{BLACK}Alapértelmezett nagyítású képernyőkép
STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Teljes térképes képernyőkép
STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Magasságtérkép mentése
STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Minitérkép mentése

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Paraméterek
@@ -3822,7 +3822,7 @@ STR_VEHICLE_INFO_WEIGHT_POWER_MAX_SPEED :{BLACK}무게:
STR_VEHICLE_INFO_WEIGHT_POWER_MAX_SPEED_MAX_TE :{BLACK}무게: {LTBLUE}{WEIGHT_SHORT} {BLACK}힘: {LTBLUE}{POWER}{BLACK} 최고 속력: {LTBLUE}{VELOCITY} {BLACK}최고 견인력: {LTBLUE}{FORCE}

STR_VEHICLE_INFO_PROFIT_THIS_YEAR_LAST_YEAR :{BLACK}올해 이익: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG} (작년: {CURRENCY_LONG})
STR_VEHICLE_INFO_RELIABILITY_BREAKDOWNS :{BLACK}신뢰도: {LTBLUE}{COMMA}% {BLACK}최근 점검 이후의 고장: {LTBLUE}{COMMA}
STR_VEHICLE_INFO_RELIABILITY_BREAKDOWNS :{BLACK}신뢰도: {LTBLUE}{COMMA}% {BLACK}최근 점검 이후 고장 횟수: {LTBLUE}{COMMA}

STR_VEHICLE_INFO_BUILT_VALUE :{LTBLUE}{ENGINE} {BLACK}생산: {LTBLUE}{NUM}{BLACK} 가격: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
STR_VEHICLE_INFO_NO_CAPACITY :{BLACK}수송량: {LTBLUE}없음{STRING}
@@ -3832,8 +3832,8 @@ STR_VEHICLE_INFO_CAPACITY_CAPACITY :{BLACK}수송

STR_VEHICLE_INFO_FEEDER_CARGO_VALUE :{BLACK}환승 수익: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}

STR_VEHICLE_DETAILS_SERVICING_INTERVAL_DAYS :{BLACK}정비 간격: {LTBLUE}{COMMA}일마다{BLACK} 마지막 정비 날짜: {LTBLUE}{DATE_LONG}
STR_VEHICLE_DETAILS_SERVICING_INTERVAL_PERCENT :{BLACK}정비 간격: {LTBLUE}{COMMA}%{BLACK} 이하일 때 마지막 정비 날짜: {LTBLUE}{DATE_LONG}
STR_VEHICLE_DETAILS_SERVICING_INTERVAL_DAYS :{BLACK}정비 간격: {LTBLUE}{COMMA}{BLACK}마다 마지막 정비 날짜: {LTBLUE}{DATE_LONG}
STR_VEHICLE_DETAILS_SERVICING_INTERVAL_PERCENT :{BLACK}정비 기준: {LTBLUE}{COMMA}%{BLACK} 떨어지면 마지막 정비 날짜: {LTBLUE}{DATE_LONG}
STR_VEHICLE_DETAILS_INCREASE_SERVICING_INTERVAL_TOOLTIP :{BLACK}점검 기준값을 10만큼 올립니다. CTRL+클릭하면 점검 기준값을 5만큼 올립니다
STR_VEHICLE_DETAILS_DECREASE_SERVICING_INTERVAL_TOOLTIP :{BLACK}점검 기준값을 10만큼 내립니다. CTRL+클릭하면 점검 기준값을 5만큼 내립니다

0 comments on commit 4a07940

Please sign in to comment.