Skip to content

Commit

Permalink
Update: Translations from eints
Browse files Browse the repository at this point in the history
vietnamese: 118 changes by KhoiCanDev
slovak: 13 changes by FuryPapaya
  • Loading branch information
translators committed Mar 21, 2021
1 parent 0230624 commit 545ca3d
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 131 additions and 24 deletions.
15 changes: 13 additions & 2 deletions src/lang/slovak.txt
Expand Up @@ -1015,6 +1015,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Čínsky jüan
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Hongkongský dolár (HKD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR :Indická rupia (INR)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IDR :Indonézska rupia (IDR)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MYR :Malajzijský ringgit (MYR)
############ end of currency region

STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Jazdia naľavo
Expand Down Expand Up @@ -1068,6 +1069,9 @@ STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Rozlíš
STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Výber rozlíšenia obrazovky
STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :iné

STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_ACCELERATION :{BLACK}Hardvérové zrýchlenie
STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_ACCELERATION_TOOLTIP :{BLACK}Zaškrtnutím políčka dovolíte, aby sa OpenTTD pokúsilo použiť hardvérové zrýchlenie. Zmena nastavenia sa uplatní až po reštartovaní hry
STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_ACCELERATION_RESTART :{WHITE}Nastavenie sa uplatní až po reštartovaní hry

STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Veľkosť rozhrania
STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber veľkosti prvkov rozhrania
Expand All @@ -1085,6 +1089,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normálna
STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Dvojnásobná veľkosť
STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Štvornásobná veľkosť

STR_GAME_OPTIONS_GRAPHICS :{BLACK}Grafika


STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF :{BLACK}Základná sada grafiky
Expand Down Expand Up @@ -1854,6 +1859,8 @@ STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY :{WHITE}Nedostat
STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG :{WHITE}Pridelenie {BYTES} z medzipamäte zlyhalo. Medzipamäť bola zredukovaná na {BYTES}. Tým sa zníži výkon OpenTTD. Ak chcete znížiť nároky na pamäť, skúste vypnúť 32bpp grafiku a/alebo približovacie úrovne.

# Video initalization errors
STR_VIDEO_DRIVER_ERROR :{WHITE}Chyba v nastavení videa...
STR_VIDEO_DRIVER_ERROR_NO_HARDWARE_ACCELERATION :{WHITE}... nenašlo sa kompatibilné GPU. Hardvérové zrýchlenie vypnuté

# Intro window
STR_INTRO_CAPTION :{WHITE}OpenTTD {REV}
Expand Down Expand Up @@ -3248,8 +3255,8 @@ STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE :Podplatiť mies
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING :{YELLOW}Spustiť malú reklamnú kampaň, ktorá privedie viac cestujúcich a nákladu k vašej spoločnosti.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING :{YELLOW}Spustiť strednú reklamnú kampaň, ktorá privedie viac cestujúcich a nákladu k vašej spoločnosti.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Spustiť veľkú reklamnú kampaň, ktorá privedie viac cestujúcich a nákladu k vašej spoločnosti.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Financovať rekonštrukciu mestskej cestnej siete. Spôsobí dopravný chaos a zápchy trvajúce ďalších 6 mesiacov.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Postaviť sochu na oslavu vašej spoločnosti.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Financovať rekonštrukciu mestskej cestnej siete.{}Spôsobí dopravný chaos a zápchy trvajúce ďalších 6 mesiacov.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Postaviť sochu na počesť vašej spoločnosti.{}Zabezpečí trvalé zvýšenie hodnotenia staníc v tomto meste.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW}Financovať výstavbu nových administratívnych a obchodných budov v meste.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Zakúpiť exkluzívne dopravné práva na 1 rok pre vašu spoločnosť. Miestna správa dovolí cestujúcim a nákladu používať len vaše stanice.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Podplatiť miestnu správu pre zvýšenie hodnotenia tvojej spoločnosti, s rizikom ťažkého postihu pri odhalení!{}Cena: {CURRENCY_LONG}
Expand All @@ -3258,6 +3265,10 @@ STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Podplat
STR_GOALS_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Ciele
STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Globálne ciele
STR_GOALS_SPECTATOR :Globálne ciele
STR_GOALS_GLOBAL_BUTTON :{BLACK}Globálne
STR_GOALS_GLOBAL_BUTTON_HELPTEXT :{BLACK}Zobraziť globálne ciele
STR_GOALS_COMPANY_BUTTON :{BLACK}Spoločnosť
STR_GOALS_COMPANY_BUTTON_HELPTEXT :{BLACK}Zobraziť ciele spoločnosti
STR_GOALS_TEXT :{ORANGE}{STRING}
STR_GOALS_NONE :{ORANGE}- Nič -
STR_GOALS_PROGRESS :{ORANGE}{STRING}
Expand Down

0 comments on commit 545ca3d

Please sign in to comment.