Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
swedish: 6 changes by joeax910
finnish: 1 change by hpiirai
catalan: 9 changes by J0anJosep
  • Loading branch information
translators committed Jun 27, 2021
1 parent 87eb0e4 commit 59e96cd56a69f2b44fb22ca0e4eb9cc2157fd7c6
Showing 3 changed files with 16 additions and 5 deletions.
@@ -884,6 +884,11 @@ STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION

STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Oferta de subvenció caducada:{}{}El transport de {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} no tindrà subvenció
STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvenció retirada:{}{}El transport de {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} ja no està subvencionat
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Oferta de subvenció per a un servei:{}{}La primera companyia en transportar {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} tindrà una subvenció de {NUM} any{P "" s} per part de l'autoritat local
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Subvenció concedida a {STRING}{}{}El transport de {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} rebrà uns ingressos addicionals del 50% durant {NUM} any{P "" s}
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvenció concedida a {STRING}{}{}El transport de {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} ingressarà el doble de la tarifa habitual durant {NUM} any{P "" s}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvenció concedida a {STRING}{}{}El transport de {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} ingressarà el triple de la tarifa habitual durant {NUM} any{P "" s}
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvenció concedida a {STRING}{}{}El transport de {STRING} des de {STRING} fins a {STRING} ingressarà el quàdruple de la tarifa habitual durant {NUM} any{P "" s}

STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Trànsit caòtic a {TOWN}{}{}El programa de reconstrucció dels carrers patrocinat per {STRING} porta 6 mesos de misèria als automobilistes
STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Monopoli de transports
@@ -1199,6 +1204,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Nombre d'avarie
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Controla cada quan els vehicles revisats inadequadament s'espatllen
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Multiplicador del subsidi: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Fixa quant es paga pels transports subsidiats
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION :Durada dels subsidis: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_HELPTEXT :Establiu el nombre d'anys que duren els subsidis.
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_VALUE :{NUM} any{P "" s}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_DISABLED :Sense subsidis
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Costos de construcció: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Fixa el nivell de construcció i els preus de compra
STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Recessions: {STRING}
@@ -2309,7 +2309,7 @@ STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED :{SILVER}Olet va
STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED :{SILVER}Tämä vaatimus on valittu ladattavaksi
STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE :{SILVER}Sinulla on jo tämä
STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST :{SILVER}Tämä sisältö on tuntematon, ja sitä ei voida ladata OpenTTD:ssä
STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}Tämä korvaa sisällön {STRING}
STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}Tällä korvataan olemassa oleva {STRING}
STR_CONTENT_DETAIL_NAME :{SILVER}Nimi: {WHITE}{STRING}
STR_CONTENT_DETAIL_VERSION :{SILVER}Versio: {WHITE}{STRING}
STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION :{SILVER}Kuvaus: {WHITE}{STRING}
@@ -886,6 +886,8 @@ STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLAC
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Ny subvention:{}{}Första transporten av {STRING} från {STRING} till {STRING} får {NUM} års subvention från kommunen!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger 50% extra de{P 4 t ""} {NUM} kommande år{P et en}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger dubbelt så mycket nästa {NUM} år{P "" s}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger tre gånger så mycket de{P 4 t ""} kommande {NUM} år{P et en}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvention tilldelad {STRING}!{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} ger fyra gånger så mycket de{P 4 t ""} kommande {NUM} år{P et en}!

STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Trafikkaos i {TOWN}!{}{}Vägombyggnadsprogram bekostat av {STRING} medför 6 månader av elände för bilister!
STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Transportmonopol!
@@ -1271,9 +1273,9 @@ STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE :På förarsidan
STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT :På höger sida
STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES :Visa finansfönstret vid slutet av året: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT :Om aktiverad kommer finans-fönstret att visas vid slutet av varje år för att möjliggöra enkel granskning av den finansiella statusen för företaget.
STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :Nya orders är 'non-stop' om inte annat anges.{STRING}
STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :Nya order är 'non-stop' om inte annat anges.{STRING}
STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT :I normala fall stannar ett fordon vid varje station det passerar. Aktiveras den här inställningen kommer det istället att köra igenom alla stationer på väg till dess slutdestination utan att stanna. Tänk på att den här inställningen bara definierar ett förinställt värde för nya order. Individuella order kan uttryckligen definiera båda typerna av beteende oavsett inställning
STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Nya tåg-orders stannar som standard vid {STRING} av platformen
STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Nya tåg-order stannar som standard vid {STRING} av platformen
STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT :Grundinställning för var tåg stannar utmed plattformar. 'början' betyder i början av plattformen sett från var tåget kommer ifrån. 'mitten' betyder i mitten av plattformen och 'slutet' betyder så långt bort som möjligt. Notera att denna inställning endast anger grundvärdet för nya ordrar. Individuella instruktioner kan ges per orderrad explicit till valfritt värde oberoende av denna inställning.
STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END :början
STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE :mitten
@@ -2663,7 +2665,7 @@ STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_CAPTION :{WHITE}Ta bort
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_QUERY :{YELLOW}Är du säker på att du vill ta bort alla industrier?

# Industry cargoes window
STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Industrikedja för {STRING} industrin
STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Industrikedja för industrin {STRING}
STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION :{WHITE}Industrikedja för godset {STRING}
STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS :{WHITE}Producerande industrier
STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS :{WHITE}Mottagande industrier
@@ -2933,7 +2935,7 @@ STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM :{BLACK}Fri form
STR_MAPGEN_BORDER_WATER :{BLACK}Vatten
STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM :{BLACK}På måfå
STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE :{BLACK}På måfå
STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}Manuell
STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}Manuella

STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION :{BLACK}Rotation på höjdkarta:
STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Namn på höjdkarta:

0 comments on commit 59e96cd

Please sign in to comment.