Skip to content

Commit

Permalink
Update: Translations from eints
Browse files Browse the repository at this point in the history
estonian: 32 changes by taavi
  • Loading branch information
translators committed Apr 4, 2020
1 parent e7b9014 commit 71e79ed
Showing 1 changed file with 32 additions and 12 deletions.
44 changes: 32 additions & 12 deletions src/lang/estonian.txt
Expand Up @@ -318,6 +318,7 @@ STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Selle nu
STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Esialgne
STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Tühista
STR_BUTTON_OK :{BLACK}OK
STR_WARNING_PASSWORD_SECURITY :{YELLOW}Hoiatus: Serveriadministraatorid võivad olla võimelised lugema siinset teksti.

# On screen keyboard window
STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :`1234567890-=\qwertyuiop[]asdfghjkl;' zxcvbnm,./ .
Expand Down Expand Up @@ -411,6 +412,7 @@ STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION :{BLACK}Maastiku
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION :{BLACK}Linnade tekitamine
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION :{BLACK}Tööstuste tekitamine
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION :{BLACK}Maanteede ehitamine
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION :{BLACK}Trammiteede ehitamine
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES :{BLACK}Istuta puid. Shift valib ehitamise/hinna kuvamise režiimi
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN :{BLACK}Paigalda silt
STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT :{BLACK}Paigalda objekt. Shift valib ehitamise/hinna kuvamise režiimi
Expand Down Expand Up @@ -526,7 +528,7 @@ STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Maa-ala andmed
STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :Lülita konsool sisse/välja
STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Arvutivea otsing
STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Ekraanitõmmis
STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Kuvapaugutus
STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE :Näita kaadrisagedust
STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :'OpenTTD' kohta
STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER :Sprite aligner
Expand Down Expand Up @@ -930,7 +932,7 @@ STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLAC
STR_EXTRA_VIEW_PORT_TITLE :{WHITE}Vaateaken {COMMA}
STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN :{BLACK}Kopeeri vaateaknasse
STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT :{BLACK}Kopeeri praegune vaade vaateaknasse
STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Kleebi vaateaknast
STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Muuda peamist vaadet
STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT :{BLACK}Vaateala koha võtmine peamiseks vaateks

# Game options window
Expand Down Expand Up @@ -1513,6 +1515,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Tehismõistus m
STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Võimaldab arvutil osaleda mitmikmängudes
STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :#opcode-d ennem skripte on peatatud: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :Maksimaalne arv arvutamise käike mida skript võib teha ühel sammul
STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE :{COMMA} MiB

STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT :Hooldusvälp protsentides: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT :Vali kas sõiduki hooldus käivitub vastavalt ajale mis on möödunud viimasest hooldusest või kui sõiduki usaldusväärsus langeb allapoole lubatud piiri sõiduki maksimaalsest usaldusväärsuse protsendist
Expand Down Expand Up @@ -2116,6 +2119,7 @@ STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT :{BLACK}Katkesta

STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Server on kaitstud. Sisesta salasõna
STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Ettevõte on kaitstud. Sisesta salasõna
STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION :{WHITE}Klientide nimekiri

# Network company list added strings
STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Klientide nimekiri
Expand Down Expand Up @@ -2180,6 +2184,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Vale sal
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Server on täis
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Sinu sisenemine siia serverisse on keelatud
STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Sind visati mängust välja
STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE :{WHITE}Põhjus: {STRING}
STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Selles serveris on petmine keelatud
STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Sa saatsid serverile liiga palju käsklusi korraga
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Sisestasid salasõna liiga kaua
Expand Down Expand Up @@ -2415,7 +2420,7 @@ STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Kombinee
STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Täiustatud signaal (elektriline){}Kui rongide tee kahe signaali vahel kordagi ei ristu, siis täiustatud signaalidega saab signaalivahedesse siseneda korraga mitu rongi. Täiustatud signaalidest saab tagant mööduda
STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Ühesuunaline täiustatud signaal (elektriline){}Kui rongide tee kahe signaali vahel kordagi ei ristu, siis täiustatud signaalidega saab signaalivahedesse siseneda korraga mitu rongi. Ühesuunalistest täiustatud signaalidest ei saa tagant mööduda
STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Signaalide teisendamine{}Kui see on valitud, siis olemasoleval signaalil klõpsates teisendatakse see määratud signaalitüübiks ja -variandiks. Samal ajal Ctrl klahvi all hoides lülitutakse olemasoleva variandi vahel. Shift+klõps näitab teisendamise eeldatavat maksumust
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Signaalide paigaldustihedus
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Signaalide paigalduskaugus
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Kahanda signaalide paigaldustihedust
STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Suurenda signaalide paigaldustihedust

Expand Down Expand Up @@ -2456,6 +2461,7 @@ STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL :{BLACK}Ehita tr
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD :{BLACK}Lülitu maanteede ehitamise ja lammutamise vahel
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS :{BLACK}Lülitu trammitee ehitamise ja lammutamise vahel

STR_ROAD_NAME_ROAD :Sõidutee

# Road depot construction window
STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Depoo suund
Expand Down Expand Up @@ -2652,7 +2658,7 @@ STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS :Põllud
STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND :Lumine maa
STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT :Kõrb

STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Raudtee rööbas
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Raudteerööbas
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS :Raudtee rööpad koos blokksignaalidega
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS :Raudtee rööpad koos eelsignaalidega
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS :Raudtee rööpad väljasõidusignaalidega
Expand All @@ -2674,7 +2680,7 @@ STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS :Raudtee rööpa
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS :Raudtee rööpad koos komineeriutd ja täiustatud signaalidega
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS :Raudtee rööpad koos komineeritud ja ühesuunaliste täiustatud signaalidega
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS :Raudtee rööpad koos täisutatud ja ühesuunaliste täiustatud signaalidega
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Raudtee Rongidepoo
STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Raudteedepoo

STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD :Sõidutee
STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS :Valgustatud sõidutee
Expand Down Expand Up @@ -2756,9 +2762,11 @@ STR_FRAMERATE_GAMELOOP :{BLACK}Mänguts
STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT :{BLACK} Õhusõiduki sammud:
STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH :{BLACK} Ahelgraafiku viide:
STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Graafika renderdamine:
STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Videoväljund:
############ End of leave-in-this-order
############ Leave those lines in this order!!
STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT :Õhusõiduki sammud
STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING :Graafika renderdamine
############ End of leave-in-this-order


Expand Down Expand Up @@ -2901,6 +2909,7 @@ STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Versioon
STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}Min. ühilduv versioon: {SILVER}{NUM}
STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}MD5sum: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Palett: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT :Vaikimisi (D)
STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Parameetrid: {SILVER}{STRING}

STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Andmed puuduvad
Expand Down Expand Up @@ -2947,7 +2956,7 @@ STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP :{BLACK}Mine ett
STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON :{BLACK}Eelmine spait
STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP :{BLACK}Proceed to the previous normal sprite, skipping any pseudo/recolour/font sprites and wrapping around at the begin
STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP :{BLACK}Representation of the currently selected sprite. The alignment is ignored when drawing this sprite
STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP :{BLACK}Liiguta spraiti , muutes X ja Y tasakaalu
STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP :{BLACK}Liiguta spraiti, muutes X ja Y tasakaalu. Ctrl+klõps, et liigutada kaheksa ühiku võrra korraga
STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON :{BLACK}Lähtesta suhteline
STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Lähtesta praegused suhtelised kõrvalekalded
STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS :{BLACK}X kõrvalekalle: {NUM}, Y kõrvalekalle: {NUM} (Absoluutne)
Expand Down Expand Up @@ -3079,6 +3088,7 @@ STR_TOWN_VIEW_RENAME_TOWN_BUTTON :Linna nime vahe

# Town local authority window
STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}{TOWN} kohalik omavalitsus
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}Näita kohaliku omavalitsuse haldusala
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Ettevõtete hinnangud:
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Pakutavad toimingud:
Expand Down Expand Up @@ -3355,6 +3365,8 @@ STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Vaate ke
STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Tootlikkuse tase: {YELLOW}{COMMA}%
STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}Tööstus teatab kohesest sulgemisest!

STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO :{BLACK}Vajab: {YELLOW}{STRING}{STRING}
STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION :, {STRING}{STRING}


STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION :{WHITE}Tootlikuse muutmine (kaheksaga jaguv, kuni 2040)
Expand Down Expand Up @@ -3469,6 +3481,7 @@ STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ehita ve
STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ehita laev
STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ehita lennuk

STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Osta ja seadista lennuk ümber

STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Osta valitud raudteesõiduk. Shift+klõpsuga kuvatakse eeldatav ostuhind
STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Osta valitud mootorsõiduk. Shift+klõpsuga kuvatakse eeldatav ostuhind
Expand Down Expand Up @@ -4045,7 +4058,7 @@ STR_AI_GAME_SCRIPT :{BLACK}Mängu S
STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP :{BLACK}Vaata Mängu Skripti logi

STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND :Laadimiseks sobivat tehismõistust ei leitud.{}See on asendustehismõistus, ning ei tee midagi.{}Tehismõistuseid saab laadida kasutades 'Internetisisu' süsteemi.
STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Tõrge ühe töötava tehismõistusega. Palun teavitage sellest tehismõistuse autorit koos ekraanitõmmisega tehismõistuse tõrkeotsingu aknast.
STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Tõrge ühe töötava tehismõistusega. Palun teavitage sellest tehismõistuse autorit koos kuvapaugutusega tehismõistuse tõrkeotsingu aknast.
STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}Tehismõistuse / GameScript-i silumise akent saab vaadata ainult server

# AI configuration window
Expand Down Expand Up @@ -4087,6 +4100,13 @@ STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Vali esi
STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Loobu
STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Ära skripti muuda

STR_SCREENSHOT_CAPTION :{WHITE}Tee kuvapaugutus
STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT :{BLACK}Tavaline kuvapaugutus
STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Täiesti sisse suumitud kuvapaugutus
STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT :{BLACK}Vaikimisi kuvapaugutuse suum
STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Terve kaardi kuvapaugutus
STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Kõrguskaardi kuvapaugutus
STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Väikese kaardi kuvapaugutus

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parameetrid
Expand Down Expand Up @@ -4135,7 +4155,7 @@ STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME :{WHITE}Eeldatav

# Saveload messages
STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS :{WHITE}Ikka salvestamisel,{}palun oota salvestuse lõpuni!
STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Isesalvestamine ebaõnnestus
STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Automaatsalvestus ebaõnnestus
STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE :{BLACK}Ei suuda kettalt lugeda
STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED :{WHITE}Mängu salvestamine nurjus{}{STRING}
STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE :{WHITE}Faili ei saa kustutada
Expand Down Expand Up @@ -4170,11 +4190,11 @@ STR_WARNING_HEIGHTMAP_SCALE_MESSAGE :{YELLOW}Kaardi
STR_WARNING_FALLBACK_SOUNDSET :{WHITE}Mäng ei leidnud helisid. Helid saad paigaldada Internetisisu laadimise aknast

# Screenshot related messages
STR_WARNING_SCREENSHOT_SIZE_CAPTION :{WHITE}Hiiglaslik pilt
STR_WARNING_SCREENSHOT_SIZE_MESSAGE :{YELLOW}Ekraanitõmmise mõõtmed saavad olema {COMMA} x {COMMA} pikslit. Ekraanitõmmise tegemine võib võtta mõne aja. Kas sa oled kindel, et sa soovid jätkata
STR_WARNING_SCREENSHOT_SIZE_CAPTION :{WHITE}Hiiglaslik kuvapaugutus
STR_WARNING_SCREENSHOT_SIZE_MESSAGE :{YELLOW}Kuvapaugutuse mõõtmed saavad olema {COMMA} x {COMMA} pikslit. Kuvapaugutuse tegemine võib võtta tükk aega. Kas sa oled kindel, et sa soovid jätkata?

STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Ekraanitõmmis edukalt salvestatud nimega '{STRING}'
STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Ekraanitõmmise võtmine nurjus!
STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Kuvapaugutus on edukalt salvestatud nimega '{STRING}'
STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Kuvapaugutuse tegemine nurjus!

# Error message titles
STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION :{YELLOW}Sõnum
Expand Down

0 comments on commit 71e79ed

Please sign in to comment.