Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
dutch: 13 changes by Afoklala
  • Loading branch information
translators committed Jul 30, 2021
1 parent 9df60a2 commit 8380ff8dd0eb92678cf2faa7e1949657ea1deb02
Showing 1 changed file with 13 additions and 0 deletions.
@@ -1439,6 +1439,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Dubbelklik
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Enkele klik (met focus)
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Enkele klik (onmiddelijk)

STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE :Omleiden: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_HELPTEXT :Als het niet lukt om verbinding te maken met de server, kun je laten omleiden om een verbinding tot stand te brengen. Met 'Nooit' sta je dit niet toe, met 'Vragen' krijg je eerst navraag, met 'Toestaan' sta je dit toe zonder navraag.
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_NEVER :Nooit
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ASK :Vragen
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ALLOW :Toestaan

STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Rechtsklikemulatie: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Methode selecteeren voor nabootsen van rechtsklikken
@@ -1792,6 +1797,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Industr
STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Vrachtdistributie
STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Tegenstanders
STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Computerspelers
STR_CONFIG_SETTING_NETWORK :{ORANGE}Netwerk

STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Aanbevolen)
@@ -2167,6 +2173,8 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CLIENT_COMPANY_COUNT :{BLACK}{NUM} kl
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_UNKNOWN :{BLACK}Lokaal
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_ISOLATED :{RED}Externe spelers kunnen geen verbinding maken
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_DIRECT :{BLACK}Openbaar
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_STUN :{BLACK}Achter NAT
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TURN :{BLACK}Via omleiden
############ End of ConnectionType

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Eruit schoppen
@@ -2180,6 +2188,11 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Weet je
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_RESET :{YELLOW}Weet je zeker dat je het bedrijf '{COMPANY}' wilt verwijderen?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_UNLOCK :{YELLOW}Weet je zeker dat je het wachtwoord voor bedrijf '{COMPANY}' wilt terugstellen?

STR_NETWORK_ASK_RELAY_CAPTION :{WHITE}Omleiden?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_TEXT :{YELLOW}Kan geen verbinding maken tussen server en jou.{}Wil je deze sessie omleiden via '{STRING}'?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_NO :{BLACK}Nee
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ONCE :{BLACK}Ja, deze keer
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ALWAYS :{BLACK}Ja, en vraag dit niet opnieuw

STR_NETWORK_SERVER :Server
STR_NETWORK_CLIENT :Speler

0 comments on commit 8380ff8

Please sign in to comment.