Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
indonesian: 2 changes by fanioz
french: 3 changes by arikover
hungarian: 4 changes by Brumi
  • Loading branch information
translators committed Oct 2, 2019
1 parent 2e30601 commit 865eea817306e249b81c03814068ef336085c0fb
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 9 additions and 5 deletions.
@@ -39,7 +39,7 @@ STR_CARGO_PLURAL_WOOD :Bois
STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE :Minerai de fer
STR_CARGO_PLURAL_STEEL :Acier
STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES :Objets de valeur
STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :Cuivre
STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :Minerai de cuivre
STR_CARGO_PLURAL_MAIZE :Maïs
STR_CARGO_PLURAL_FRUIT :Fruits
STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS :Diamants
@@ -73,7 +73,7 @@ STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :Bois
STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :Minerai de fer
STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :Acier
STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Objets de valeur
STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Cuivre
STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Minerai de cuivre
STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :Maïs
STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :Fruit
STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND :Diamant
@@ -107,7 +107,7 @@ STR_QUANTITY_WOOD :{WEIGHT_LONG} d
STR_QUANTITY_IRON_ORE :{WEIGHT_LONG} de minerai de fer
STR_QUANTITY_STEEL :{WEIGHT_LONG} d'acier
STR_QUANTITY_VALUABLES :{COMMA}{NBSP}sac{P "" s} d'objets de valeur
STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} de cuivre
STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} de minerai de cuivre
STR_QUANTITY_MAIZE :{WEIGHT_LONG} de maïs
STR_QUANTITY_FRUIT :{WEIGHT_LONG} de fruits
STR_QUANTITY_DIAMONDS :{COMMA}{NBSP}sac{P "" s} de diamants
@@ -1390,8 +1390,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Tereptípus: {S
STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :A térkép domborzata
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Gazdasági épületek száma: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Mennyi gazdasági épület legyen, és mennyire legyenek fenntartva a játék folyamán
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Olajfúró tornyok maximális távolsága a térkép szélétől: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Olajfinomítók csak a térkép határaihoz közel építhetőek, ami sziget jellegű térképeknél a partvidék
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Olajfinomítók és olajfúró tornyok maximális távolsága a térkép szélétől: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Megadhatod, hogy a térkép szélétől milyen messze épülhetnek olajfinomítók és olajfúró tornyok. Sziget jellegű térképek esetén így a part közelében fognak épülni. 256 mezőnél szélesebb, ill. hosszabb térképek esetén ez az érték felszorzódik.
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Hóhatár magassága: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Ezzel a beállítással szabályozhatod a szub-arktikus táj hóhatárát. A hó befolyással lehet a gazdasági épületek generálására és a települések növekedésére.
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :A terep durvasága: {STRING}
@@ -3186,6 +3186,8 @@ STR_TOWN_VIEW_RENAME_TOWN_BUTTON :Város átnevez

# Town local authority window
STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}{TOWN} önkormányzata
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Terület
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}A helyi önkormányzathoz tartozó terület mutatása
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Vélemény a szállítási vállalatokról:
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Lehetséges intézkedések:
@@ -235,6 +235,7 @@ STR_TOOLTIP_FILTER_CRITERIA :{BLACK}Pilih kr
STR_BUTTON_SORT_BY :{BLACK}Urutkan
STR_BUTTON_LOCATION :{BLACK}Lokasi
STR_BUTTON_RENAME :{BLACK}Ubah nama
STR_BUTTON_CATCHMENT :{BLACK}Jangkauan

STR_TOOLTIP_CLOSE_WINDOW :{BLACK}Tutup window
STR_TOOLTIP_WINDOW_TITLE_DRAG_THIS :{BLACK}Judul Jendela - klik dan tahan disini untuk memindahkan jendela
@@ -2719,6 +2720,7 @@ STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS :{WHITE} Titik k
STR_FRAMERATE_GL_SHIPS :{WHITE} Titik kapal:
STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT :{WHITE} Titik pesawat:
STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE :{WHITE} Titik dunia:
STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Render grafis:
STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS :{WHITE} Viewport dunia:
STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Keluaran Video:
STR_FRAMERATE_SOUND :{WHITE}Mixing suara:

0 comments on commit 865eea8

Please sign in to comment.