Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
estonian: 8 changes by siimsoni
german: 89 changes by Wuzzy2
finnish: 2 changes by hpiirai
dutch: 27 changes by Afoklala
  • Loading branch information
translators committed Jan 22, 2021
1 parent a252679 commit 8fe79e153d34c8a2801bbb2f0a588b997fad3ffa
Showing with 127 additions and 110 deletions.
  1. +27 −10 src/lang/dutch.txt
  2. +8 −8 src/lang/estonian.txt
  3. +2 −2 src/lang/finnish.txt
  4. +90 −90 src/lang/german.txt
@@ -747,6 +747,7 @@ STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{TINY_FONT}{BLA
STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Ruw land
STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Grasland
STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Braakliggend land
STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAINFOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Regenwoud
STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Akkers
STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES :{TINY_FONT}{BLACK}Bomen
STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Rotsen
@@ -1835,6 +1836,7 @@ STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Weet je
# Cheat window
STR_CHEATS :{WHITE}Valsspelen
STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Keuzevakjes geven aan of je deze manier van valsspelen eerder hebt gebruikt
STR_CHEATS_NOTE :{BLACK}Opmerking: al deze instellingen worden opgeslagen in het opgeslagen spel
STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Kapitaal vergroten met {CURRENCY_LONG}
STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Spelen als bedrijf: {ORANGE}{COMMA}
STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Magische bulldozer (industrieën en andere onverplaatsbare objecten verwijderen): {ORANGE}{STRING}
@@ -2351,6 +2353,7 @@ STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION :{WHITE}Routepun
STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT :{YELLOW}Los routepunt bouwen

# Generic toolbar
STR_TOOLBAR_DISABLED_NO_VEHICLE_AVAILABLE :{BLACK}Momenteel uitgeschakeld omdat er geen voertuigen zijn voor deze infrastructuur

# Rail construction toolbar
STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :Spoorwegen bouwen
@@ -2628,6 +2631,7 @@ STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Bedrijf

# Land area window
STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Landinformatie
STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van de tegel. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van de tegel.
STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}Sloopkosten: {LTBLUE}niet mogelijk
STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}Sloopkosten: {RED}{CURRENCY_LONG}
STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Opbrengst bij verwijdering: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
@@ -3098,6 +3102,7 @@ STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Schakel

# Sign window
STR_EDIT_SIGN_CAPTION :{WHITE}Wijzig tekst van bord
STR_EDIT_SIGN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van het sein. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van het sein.
STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Ga naar volgende bord
STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Ga naar vorige bord

@@ -3126,7 +3131,7 @@ STR_TOWN_VIEW_TOWN_GROWS_EVERY :{BLACK}Stad gro
STR_TOWN_VIEW_TOWN_GROWS_EVERY_FUNDED :{BLACK}Stad groeit iedere {ORANGE}{COMMA}{BLACK}{NBSP}dag{P "" en} (gefinancierd)
STR_TOWN_VIEW_TOWN_GROW_STOPPED :{BLACK}Stad groeit {RED}niet{BLACK}
STR_TOWN_VIEW_NOISE_IN_TOWN :{BLACK}Geluidslimiet in stad: {ORANGE}{COMMA}{BLACK} max: {ORANGE}{COMMA}
STR_TOWN_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het scherm op de locatie van de stad. Ctrl+klik opent een nieuw kijkvenster op de locatie van de stad
STR_TOWN_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van de stad. Ctrl+klik opent een nieuw kijkvenster op de locatie van de stad
STR_TOWN_VIEW_LOCAL_AUTHORITY_BUTTON :{BLACK}Gemeente
STR_TOWN_VIEW_LOCAL_AUTHORITY_TOOLTIP :{BLACK}Geef informatie over de gemeente weer
STR_TOWN_VIEW_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Hiermee hernoem je deze plaats
@@ -3292,7 +3297,7 @@ STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Uitstekend
STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Voortreffelijk
############ range for rating ends

STR_STATION_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het scherm op de locatie van het station. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van het station
STR_STATION_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van het station. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van het station
STR_STATION_VIEW_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Station hernoemen

STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_TRAINS_TOOLTIP :{BLACK}Geef alle treinen weer die dit station in hun opdrachtenlijst hebben
@@ -3307,9 +3312,9 @@ STR_STATION_VIEW_CLOSE_AIRPORT_TOOLTIP :{BLACK}Voorkom

# Waypoint/buoy view window
STR_WAYPOINT_VIEW_CAPTION :{WHITE}{WAYPOINT}
STR_WAYPOINT_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Scherm centreren op routepunt. Ctrl+klik opent nieuw venster op locatie van routepunt.
STR_WAYPOINT_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op het routepunt. Ctrl+klik opent nieuw venster op locatie van routepunt.
STR_WAYPOINT_VIEW_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{BLACK}Naam routepunt aanpassen
STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Hoofdscherm centreren op locatie van boei. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van de boei.
STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van de boei. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van de boei.
STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Naam van boei aanpassen

STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Naam routepunt aanpassen
@@ -3429,7 +3434,7 @@ STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Geen
STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE :{BLACK}Productie vorige maand:
STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED :{YELLOW}{CARGO_LONG}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% vervoerd)
STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het scherm op de locatie van de industrie. Ctrl+klik opent een nieuws venster op de locatie van de industrie
STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van de industrie. Ctrl+klik opent een nieuws venster op de locatie van de industrie
STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Productieniveau: {YELLOW}{COMMA}%
STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}De industrie heeft een dreigende sluiting aangekondigd!

@@ -3661,10 +3666,10 @@ STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO :{BLACK}Hiermee
STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO :{BLACK}Hiermee koop je een kopie van een schip. Klik op deze knop en dan op een schip binnen of buiten het dok. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.
STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW :{BLACK}Hiermee koop je een kopie van een vliegtuig. Klik op deze knop en dan op een vliegtuig binnen of buiten de hangar. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.

STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Scherm centreren op remise. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op locatie van remise.
STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het scherm op de locatie van de garage. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op de locatie van de garage
STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de remise. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op locatie van remise.
STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van de garage. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op de locatie van de garage
STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer hoofdscherm op de locatie van het dok. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op de locatie van het dok
STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Scherm centreren op hangar. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de hangarlocatie.
STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de hangar. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de hangarlocatie.

STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Geef een lijst van alle treinen met dit depot in hun orders
STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Geef een lijst van alle wegvoertuigen met deze garage in hun orders
@@ -3754,6 +3759,10 @@ STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}De te ve
# Vehicle view
STR_VEHICLE_VIEW_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE}

STR_VEHICLE_VIEW_TRAIN_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van de trein. Met dubbelklik volg je de trein op het hoofdscherm. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op de locatie van de trein.
STR_VEHICLE_VIEW_ROAD_VEHICLE_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van het voertuig. Met dubbelklik volg je het voertuig op het hoofdscherm. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van het voertuig
STR_VEHICLE_VIEW_SHIP_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van het schip. Met dubbelklik volg je het schip op het hoofdscherm. Ctrl+klik opent een nieuw venster op de locatie van het schip
STR_VEHICLE_VIEW_AIRCRAFT_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op de locatie van het vliegtuig. Met dubbelklik volg je het vliegtuig op het hoofdscherm. Ctrl+klik opent een nieuw scherm op de locatie van het vliegtuig.

STR_VEHICLE_VIEW_TRAIN_SEND_TO_DEPOT_TOOLTIP :{BLACK}Stuur trein naar depot. Ctrl+klik voor alleen onderhoud
STR_VEHICLE_VIEW_ROAD_VEHICLE_SEND_TO_DEPOT_TOOLTIP :{BLACK}Stuur wegvoertuig naar garage. Ctrl+klik voor alleen onderhoud
@@ -3762,10 +3771,10 @@ STR_VEHICLE_VIEW_AIRCRAFT_SEND_TO_DEPOT_TOOLTIP :{BLACK}Stuur vl

STR_VEHICLE_VIEW_CLONE_TRAIN_INFO :{BLACK}Hiermee koop je een kopie van deze trein, inclusief wagons. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.
STR_VEHICLE_VIEW_CLONE_ROAD_VEHICLE_INFO :{BLACK}Hiermee koop je een kopie van dit wegvoertuig. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.
STR_VEHICLE_VIEW_CLONE_SHIP_INFO :{BLACK}Hiermee koop je een kopie gekocht van dit schip. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.
STR_VEHICLE_VIEW_CLONE_SHIP_INFO :{BLACK}Hiermee koop je een kopie van dit schip. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.
STR_VEHICLE_VIEW_CLONE_AIRCRAFT_INFO :{BLACK}Hiermee koop je een kopie van dit vliegtuig. Ctrl+klik deelt de orders. Shift+klik geeft de verwachte kosten zonder te kopen.

STR_VEHICLE_VIEW_TRAIN_IGNORE_SIGNAL_TOOLTIP :{BLACK}Forceer trein verder te rijden zonder te wachten op een groen sein
STR_VEHICLE_VIEW_TRAIN_IGNORE_SIGNAL_TOOLTIP :{BLACK}Forceer trein om verder te rijden zonder te wachten op een groen sein

STR_VEHICLE_VIEW_TRAIN_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Trein ombouwen voor een ander vrachttype
STR_VEHICLE_VIEW_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Wegvoertuig ombouwen voor een ander vrachttype
@@ -3785,7 +3794,12 @@ STR_VEHICLE_VIEW_ROAD_VEHICLE_SHOW_DETAILS_TOOLTIP :{BLACK}Details
STR_VEHICLE_VIEW_SHIP_SHOW_DETAILS_TOOLTIP :{BLACK}Details van schip weergeven
STR_VEHICLE_VIEW_AIRCRAFT_SHOW_DETAILS_TOOLTIP :{BLACK}Details van vliegtuig weergeven

STR_VEHICLE_VIEW_TRAIN_STATUS_START_STOP_TOOLTIP :{BLACK}Huidige treinactie - klik om de trein te starten of stoppen
STR_VEHICLE_VIEW_ROAD_VEHICLE_STATUS_START_STOP_TOOLTIP :{BLACK}Huidige voertuigactie - klik om het voertuig te starten of stoppen
STR_VEHICLE_VIEW_SHIP_STATE_STATUS_STOP_TOOLTIP :{BLACK}Huidige scheepsactie - klik om het schip te starten of stoppen
STR_VEHICLE_VIEW_AIRCRAFT_STATUS_START_STOP_TOOLTIP :{BLACK}Huidige vliegtuigactie - klik om het vliegtuig te starten of stoppen

STR_VEHICLE_VIEW_ORDER_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centreer het hoofdscherm op het doel van de order. Ctrl+klik opent een nieuw venster op het doel van de order.

# Messages in the start stop button in the vehicle view
STR_VEHICLE_STATUS_LOADING_UNLOADING :{LTBLUE}In- en uitladen
@@ -4013,6 +4027,7 @@ STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(Ombouwen naar
STR_ORDER_STOP_ORDER :(Stop)

STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
STR_ORDER_GO_TO_STATION_CAN_T_USE_STATION :{PUSH_COLOUR}{RED}(Kan station niet gebruiken){POP_COLOUR} {STRING} {STATION} {STRING}

STR_ORDER_IMPLICIT :(Impliciet)

@@ -4465,6 +4480,8 @@ STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE :Verkeerd depot-
STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT :{WHITE}{VEHICLE} is te lang na het vervangen
STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO :{WHITE}Geen automatische regels voor vervangen/vernieuwen toegepast
STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT :(onvoldoende geld)
STR_ERROR_AUTOREPLACE_INCOMPATIBLE_CARGO :{WHITE}Nieuw voertuig is niet geschikt voor {STRING}
STR_ERROR_AUTOREPLACE_INCOMPATIBLE_REFIT :{WHITE}Nieuw voertuig kan niet ombouwen in order {NUM}

# Rail construction errors
STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION :{WHITE}Onmogelijke spoorcombinatie

0 comments on commit 8fe79e1

Please sign in to comment.