Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
swedish: 19 changes by kustridaren
german: 1 change by Wuzzy2
slovak: 3 changes by FuryPapaya
  • Loading branch information
translators committed Feb 25, 2021
1 parent 311df31 commit 9209807d662a619ee8c3edcae0d5b5fcf6db6d1d
Showing with 23 additions and 4 deletions.
  1. +1 −0 src/lang/german.txt
  2. +0 −2 src/lang/japanese.txt
  3. +3 −2 src/lang/slovak.txt
  4. +19 −0 src/lang/swedish.txt
@@ -947,6 +947,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Neuer Taiwan-Do
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Chinesischer Yuan (CNY)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Hongkong-Dollar (HKD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR :Indische Rupie (INR)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IDR :Indonesische Rupiah (IDR)
############ end of currency region

STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Linksverkehr
@@ -559,8 +559,6 @@ STR_MONTH_DEC :12
# Graph window
STR_GRAPH_KEY_BUTTON :{BLACK}凡例
STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP :{BLACK}この凡例の表示/非表示を切り替えます
STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH :{TINY_FONT}{STRING}月{} {STRING}月
STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR :{TINY_FONT}{STRING}月{} {STRING}月{}{NUM}年
STR_GRAPH_Y_LABEL :{TINY_FONT}{STRING}
STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER :{TINY_FONT}{COMMA}

@@ -759,9 +759,9 @@ STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Kliknite
STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Najlepšie spoločnosti, ktoré dosiahli rok {NUM}
STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME :{BIG_FONT}{BLACK}Tabuľka spoločnosti v roku {NUM}
STR_HIGHSCORE_POSITION :{BIG_FONT}{BLACK}{COMMA}.
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :{G=z}Obchodníčka
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :Obchodník
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN.g :Obchodníci
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :{G=z}Podnikateľka
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :{G=m}Podnikateľ
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST :{G=m}Priemyselník
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST :{G=m}Kapitalista
STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE :{G=m}Magnát
@@ -1014,6 +1014,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Taiwanský dol
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Čínsky jüan (CNY)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Hongkongský dolár (HKD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR :Indická rupia (INR)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IDR :Indonézska rupia (IDR)
############ end of currency region

STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Jazdia naľavo
@@ -312,8 +312,11 @@ STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Lastkapacitet
STR_SORT_BY_RANGE :Räckvidd
STR_SORT_BY_POPULATION :Folkmängd
STR_SORT_BY_RATING :Värdering
STR_SORT_BY_TOTAL_PROFIT_THIS_YEAR :Total vinst detta år
STR_SORT_BY_AVERAGE_PROFIT_LAST_YEAR :Genomsnittlig vinst detta år

# Group by options for vehicle list
STR_GROUP_BY_NONE :Ingen

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pausa spelet
@@ -739,6 +742,7 @@ STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{TINY_FONT}{BLA
STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Obearbetad mark
STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Gräsmark
STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Barmark
STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAINFOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Regnskog
STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Fält
STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES :{TINY_FONT}{BLACK}Träd
STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Stenar
@@ -1438,6 +1442,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS :Behåll byggnad
STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT :Håll verktygen för byggnation av broar, tunnlar, etc. öppna efter användning
STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Gruppera utgifter i företagens finansfönster: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Välj layout för företagens utgiftsfönster
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS_HELPTEXT :Ta automatiskt bort signaler vid byggande av järnväg om signalerna är i vägen. Notera att detta kan leda till att tåg krockar.

STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Summerade nyheter: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Spela ljudeffekt för sammanfattade nyhetsmeddelanden
@@ -1551,6 +1556,9 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Slutår för po
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Årtal då spelet slutar räkna poäng. Vid slutet av detta år sparas företagets poäng och listan med de bästa spelresultaten visas, men därefter kan spelarna fortsätta att spela.{}Om årtalet är satt till innan startåret visas aldrig de bästa spelresultaten.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Aldrig
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE :Typ av ekonomi: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_ORIGINAL :Original
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_FROZEN :Frusen
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Tillåt köp av aktier från andra företag: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :När det är aktiverat blir det tillåtet att köpa och sälja andelar i företag. För att dess andelar ska bli tillgängliga måste ett företag ha uppnått en viss ålder
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Lägsta företagsålder för aktiehandel: {STRING}
@@ -1811,6 +1819,7 @@ STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Är du
# Cheat window
STR_CHEATS :{WHITE}Fusk
STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Checkboxar indikerar om du använt det här fusket förut
STR_CHEATS_NOTE :{BLACK}Notera: användandet av dessa inställningar kommer att sparas av sparfilen
STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Öka pengar med {CURRENCY_LONG}
STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Spelar som företag:: {ORANGE}{COMMA}
STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Magisk bulldozer (ta bort industrier, oflyttbara objekt etc.): {ORANGE}{STRING}
@@ -1962,6 +1971,9 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Gå med
STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Uppdatera server
STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Uppdatera server info

STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET_TOOLTIP :{BLACK}Sök online efter offentliga servrar
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN :{BLACK}Sök LAN
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN_TOOLTIP :{BLACK}Sök i lokalt nätverk för servrar
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Lägg till server
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Lägg till en server till listan som alltid kommer kontrolleras för aktiva spel
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Starta server
@@ -2187,6 +2199,7 @@ STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Spelet är fort
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Spel fortfarande pausad ({STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Spel fortfarande pausad ({STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :Spelet är fortfarande pausat ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_5 :Spelet är fortfarande pausat ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Spelet är opausat ({STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :antal spelare
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :ansluter klienter
@@ -2515,6 +2528,7 @@ STR_TREES_RANDOM_TYPE :{BLACK}Träd av
STR_TREES_RANDOM_TYPE_TOOLTIP :{BLACK}Placera träd av slumpvald typ. Shift växlar mellan att placera träd/visa beräknad kostnad
STR_TREES_RANDOM_TREES_BUTTON :{BLACK}Slumpmässigt träd
STR_TREES_RANDOM_TREES_TOOLTIP :{BLACK}Plantera träd slumpmässigt över landskapet
STR_TREES_MODE_FOREST_LG_BUTTON :{BLACK}Skog

# Land generation window (SE)
STR_TERRAFORM_TOOLBAR_LAND_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Skapa mark
@@ -2571,6 +2585,7 @@ STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST :{BLACK}Kostnad:
STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Prospektera
STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Bygga
STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Grunda
STR_FUND_INDUSTRY_REMOVE_ALL_INDUSTRIES_CAPTION :{WHITE}Ta bort alla industrier

# Industry cargoes window
STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Industrikedja för {STRING} industrin
@@ -3336,6 +3351,8 @@ STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}Flytta h
STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}Flytta högkvarter till annan plats (kostar 1% av företagets värde). Shift+klick visar kostnad utan att flytta högkvarteret
STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Detaljer
STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Visa detaljerat antal infrastruktur-element
STR_COMPANY_VIEW_GIVE_MONEY_BUTTON :{BLACK}Ge pengar
STR_COMPANY_VIEW_GIVE_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}Ge pengar till detta företaget

STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nytt ansikte
STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Välj nytt ansikte på VD:n
@@ -3353,6 +3370,7 @@ STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Sälj 25

STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Företagsnamn
STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Namn på VD
STR_COMPANY_VIEW_GIVE_MONEY_QUERY_CAPTION :Ange hur mycket pengar du vill ge

STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Vi letar efter någon som vill köpa och ta över vårt företag{}{}Vill du köpa {COMPANY} för {CURRENCY_LONG}?

@@ -4296,6 +4314,7 @@ STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED :{WHITE}... lån
STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED :{WHITE}... {CURRENCY_LONG} krävs
STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN :{WHITE}Kan inte återbetala lånet...
STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS :{WHITE}Kan inte ge bort pengar som är lånade från banken...
STR_ERROR_CAN_T_GIVE_MONEY :{WHITE}Kan ej ge pengar till detta företaget...
STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY :{WHITE}Kan inte köpa företag...
STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS :{WHITE}Kan inte bygga huvudkontor här...
STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS :{WHITE}Kan inte köpa 25% andelar i detta företag...

0 comments on commit 9209807

Please sign in to comment.