Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
ukrainian: 18 changes by Strategy
  • Loading branch information
translators committed Aug 21, 2020
1 parent 3db7cf5 commit 9340fe9c7ceca3349df171770480683097f0e436
Showing with 18 additions and 2 deletions.
  1. +18 −2 src/lang/ukrainian.txt
@@ -992,6 +992,7 @@ STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLAC
STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Відтепер в наявності новий {STRING}! - {ENGINE}

STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP :{BLACK}Відкрити вікно групи з центром на групах транспорту

STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} більше не приймає {STRING}
STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}{STATION} більше не приймає {STRING} або {STRING}
@@ -1062,6 +1063,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN :Мексика
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Новий тайваньський долар (NTD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Китайські ренміні (CNY)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Гонконгський долар (HKD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR :Індійська рупія (INR)
############ end of currency region

STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Сторона руху транспорту
@@ -1673,6 +1675,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Повніст
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Рік впровадження кольорових новин: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Починаючи з вказанного року чорно-білі новини замінять кольоровими.
STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Початкова дата: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Рік закінчення: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Рік закінчення гри для підрахунку очок. У кінці року додають очки компанії і показують загальний результат, але гравці можуть грати далі.{}Якщо встановлено рік раніший початкового, загальний результат не зʼявиться.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Ніколи
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Стабільна економіка: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :При включенні обсяги виробництва підприємств змінюються часто, але не дуже суттєво. Зазвичай ця опція не впливає на підприємства, додані за допомогою NewGRF.
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Дозволити придбання акції інших компаній: {STRING}
@@ -2289,6 +2295,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Паро
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Сервер переповнений
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Вас відключено від цього серверу
STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Вас відключено від гри
STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE :{WHITE}Причина: {STRING}
STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}На цьому сервері грати нечесно не можна
STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Ви посилали забагато команд серверу
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Ви занадто довго вводили пароль
@@ -2348,6 +2355,7 @@ STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} д
STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** Ви дали {1:STRING} {2:CURRENCY_LONG}
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Сервер закрив сеанс
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Перезавантаження сервера...{}Зачекайте...
STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** {STRING} відключено. Причина: ({STRING})

# Content downloading window
STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Завантаження вмісту
@@ -2555,7 +2563,7 @@ STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION :{BLACK}Буду
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION :{BLACK}Будувати трамвайну колію. Ctrl переключає побудову/знесення для будівництва трамвайної колії. Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD :{BLACK}Будувати дорогу в режимі Автобудування. Ctrl переключає побудову/знесення для будівництва доріг. Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM :{BLACK}Будувати трамвайну лінію в режимі Автобудування. Ctrl переключає побудову/знесення для будівництва трамвайної колії. Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Будувати автомобільне депо (для бідівництва та обслуговування автомобілів). Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Будувати автомобільне депо (для будівництва і обслуговування автомобілів). Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Будувати трамвайне депо (для будівництва та обслуговування трамваїв). Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION :{BLACK}Будувати автобусну зупинку. Ctrl дозволяє об'єднувати станції. Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{BLACK}Будувати пасажирську трамвайну станцію. Ctrl дозволяє об'єднувати станції. Утримуйте Shift для показу витрат на будівництво
@@ -2625,7 +2633,7 @@ STR_AIRPORT_METRO :Столичн
STR_AIRPORT_INTERNATIONAL :Міжнародний
STR_AIRPORT_COMMUTER :Приміський
STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL :Міжконтинентальний
STR_AIRPORT_HELIPORT :Гелікопорт
STR_AIRPORT_HELIPORT :Геліпорт
STR_AIRPORT_HELIDEPOT :Депо
STR_AIRPORT_HELISTATION :Гелікоптерна станція

@@ -3525,6 +3533,10 @@ STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUST
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} і {NUM} ще...
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Назви підприємств - клацніть мишою на назву, щоб показати підприємство у центрі екрану. Ctrl+клац мишою відкриває нове вікно з видом на підприємство
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER :{BLACK}Приймається вантаж: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER :{BLACK}Виробництво: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES :Усі вантажі
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Нема

# Industry view
STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
@@ -4300,6 +4312,10 @@ STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Відм
STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Не міняти скрипт

STR_SCREENSHOT_CAPTION :{WHITE}Зробити знімок екрану
STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT :{BLACK}Звичайний зняток
STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Зняток усієї мапи
STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Зняток мапи висот
STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Зняток мінімапи

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Параметри

0 comments on commit 9340fe9

Please sign in to comment.