Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
norwegian (bokmal): 28 changes by Anolitt
  • Loading branch information
translators committed Aug 4, 2021
1 parent 1838726 commit b681935fc8d97b2f71be114d46aa941050bb0ed8
Showing 1 changed file with 28 additions and 1 deletion.
@@ -1442,6 +1442,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Dobbeltklikk
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Enkelt klikk (ved fokus)
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Enkelt klikk (umiddelbart)

STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE :Bruk videresendingstjeneste: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_HELPTEXT :Hvis opprettelsen av en tilkobling til serveren mislykkes, kan man bruke en videresendingstjeneste til å opprette en tilkobling. "Aldri" tillater dette, "spør" vil spørre først, "tillat" vil tillate det uten å spørre
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_NEVER :Aldri
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ASK :Spør
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ALLOW :Tillat

STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Høyreklikkemulering: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Velg metoden å etterligne høyreklikk
@@ -1795,6 +1800,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Industr
STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Gods-distribusjon
STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Motstandere
STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Datamaskinstyrte spillere
STR_CONFIG_SETTING_NETWORK :{ORANGE}Nettverk

STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Anbefalt)
@@ -2000,7 +2006,9 @@ STR_FACE_EARRING :Ørering:
STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Endre slips eller ørering

############ Next lines match ServerGameType
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_LOCAL :Lokal
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_PUBLIC :Offentlig
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_INVITE_ONLY :Kun invitasjon
############ End of leave-in-this-order

# Network server list
@@ -2035,6 +2043,7 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Tjenerv
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Tjeneradresse: {WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Startdato: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Nettverksdato: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAMESCRIPT :{SILVER}Spillskript: {WHITE}{STRING} (v{NUM})
STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Passordbeskyttet!
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}TJENEREN ER FRAKOBLET
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}TJENEREN ER FULL
@@ -2050,11 +2059,12 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET_TOOLTIP :{BLACK}Søk på
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN :{BLACK}Søk LAN
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN_TOOLTIP :{BLACK}Søk lokalt nettverk for servere
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Legg til tjener
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Legger til en tjener til listen som alltid vil bli sjekket for aktive spill.
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Legger til en tjener til listen. Dette kan enten være en serveradresse eller en invitasjonskode
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Start tjener
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Start en egen tjener

STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Skriv inn ditt navn
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_SERVER_ADDRESS :{BLACK}Tast inn serveradresse og invitasjonskode

# Start new multiplayer server
STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Start et nytt flerspillerspill
@@ -2141,6 +2151,10 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_EDIT_TOOLTIP :{BLACK}Rediger
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_QUERY_CAPTION :Servernavn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY :{BLACK}Synlighet
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY_TOOLTIP :{BLACK}Om andre mennesker kan se serveren din i den offentlige oppføringen
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_INVITE_CODE :{BLACK}Invitasjonskode
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_INVITE_CODE_TOOLTIP :{BLACK}Invitasjonskode andre spillere kan bruke for å koble til denne serveren
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE :{BLACK}Tilkoblingstype
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TOOLTIP :{BLACK}Hvorvidt og hvordan serveren din kan nås av andre
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER :{BLACK}Spiller
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Navn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Ditt spillernavn
@@ -2160,6 +2174,11 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_ICON_HOST_TOOLTIP :{BLACK}Dette er
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CLIENT_COMPANY_COUNT :{BLACK}{NUM} klient{P "" s} / {NUM} firma{P et er}

############ Begin of ConnectionType
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_UNKNOWN :{BLACK}Lokal
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_ISOLATED :{RED}Eksterne spillere kan ikke koble til
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_DIRECT :{BLACK}Offentlig
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_STUN :{BLACK}Bak NAT
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TURN :{BLACK}Via videresending
############ End of ConnectionType

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Spark
@@ -2173,6 +2192,11 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Er du s
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_RESET :{YELLOW}Er du sikker på at du vil slette firmaet '{COMPANY}'?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_UNLOCK :{YELLOW}Er du sikker på at du vil tilbakestille passordet til firma '{COMPANY}'?

STR_NETWORK_ASK_RELAY_CAPTION :{WHITE}Vil du bruke videresending?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_TEXT :{YELLOW}Kunne ikke opprette en kobling mellom deg og serveren.{}Vil du videresende denne økten via '{STRING}'?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_NO :{BLACK}Nei
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ONCE :{BLACK}Ja, denne
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ALWAYS :{BLACK}Ja, ikke spør igjen

STR_NETWORK_SERVER :Tjener
STR_NETWORK_CLIENT :Klient
@@ -2290,6 +2314,9 @@ STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Tjeneren
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Tjeneren starter på nytt...{}Vennligst vent...
STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** {STRING} ble kastet ut. Grunn: ({STRING})

STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_REGISTRATION_FAILED :{WHITE}Serverregistrering mislykket
STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_ISOLATED :{WHITE}Serveren din tillater ikke eksterne tilkoblinger
STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_ISOLATED_DETAIL :{WHITE}Andre spillere vil ikke kunne koble seg til din server

# Content downloading window
STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Laster ned innhold

0 comments on commit b681935

Please sign in to comment.