Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

estonian: 7 changes by siimsoni
polish: 2 changes by yazalo
  • Loading branch information
translators committed Feb 23, 2021
1 parent cc465ef commit c93c9c099e5b29ad3fb9e33cef7783e92fa129a6
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +7 −7 src/lang/estonian.txt
  2. +2 −2 src/lang/polish.txt
@@ -3343,7 +3343,7 @@ STR_STATION_VIEW_VIA_ANY :{RED}{CARGO_SHO
STR_STATION_VIEW_FROM_HERE :{GREEN}{CARGO_SHORT} sellest jaamast
STR_STATION_VIEW_VIA_HERE :{GREEN}{CARGO_SHORT} peatumas selles jaamas
STR_STATION_VIEW_TO_HERE :{GREEN}{CARGO_SHORT} siia jaama
STR_STATION_VIEW_NONSTOP :{YELLOW}{CARGO_SHORT} ilma peatumata
STR_STATION_VIEW_NONSTOP :{YELLOW}{CARGO_SHORT} vahepeatusteta

STR_STATION_VIEW_GROUP_S_V_D :Algus-, vahe- ja sihtpunkt
STR_STATION_VIEW_GROUP_S_D_V :Algus-, siht- ja vahepunkt
@@ -4069,7 +4069,7 @@ STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT :Siht lähim dep
STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR :Siht lähim angaar
STR_ORDER_CONDITIONAL :Korralduste tinglik vahelejätmine
STR_ORDER_SHARE :Korralduste jagamine
STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Lisa valitud käsu ette uus korraldus, või kui korraldust ei ole valitud, siis nimekirja lõppu. «Ctrl» määrab jaama puhul korralduseks «peale laadida üks kaup», meldepunkti puhul «peatuseta» ja depoo puhul «hooldus». «Jaga korraldusi» või «Ctrl» klahv lubab sellel sõidukil jagada korraldusi valitud sõidukiga. Klõpsates teisel sõidukil, dubleeritakse selle korraldused
STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Lisa uus korraldus valitud korralduse ette, või nimekirja lõppu. «Ctrl» annab jaamas korralduse «täislaadida üks veos», meldepunktis korralduse «peatuseta», ning depoos korralduse «hooldus». «Korralduste jagamine» või «Ctrl» laseb sellel sõidukil jagada korraldusi valitud sõidukiga. Sõidukil klõpsates dubleeritakse selle korraldused. Depookorralduste olemasolul sõiduk ise hoolduses ei käi

STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Näita kõiki sama sõidugraafikuga mootorsõidukeid

@@ -4078,7 +4078,7 @@ STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT :Siht läbida {W
STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT :Siht peatumata läbida {WAYPOINT}

STR_ORDER_SERVICE_AT :Hooldus
STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Hooldus ilma peatumata
STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Hooldus vahepeatusteta

STR_ORDER_NEAREST_DEPOT :lähim
STR_ORDER_NEAREST_HANGAR :lähim angaar
@@ -4830,10 +4830,10 @@ STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :suhkrukaevandus
##id 0x6000
STR_SV_EMPTY :
STR_SV_UNNAMED :Nimetu
STR_SV_TRAIN_NAME :Rong #{COMMA}
STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :Mootorsõiduk #{COMMA}
STR_SV_SHIP_NAME :Laev #{COMMA}
STR_SV_AIRCRAFT_NAME :Õhusõiduk #{COMMA}
STR_SV_TRAIN_NAME :Rong nr {COMMA}
STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :Mootorsõiduk nr {COMMA}
STR_SV_SHIP_NAME :Laev nr {COMMA}
STR_SV_AIRCRAFT_NAME :Õhusõiduk nr {COMMA}

STR_SV_STNAME :{STRING}
STR_SV_STNAME_NORTH :Põhja {STRING}
@@ -2373,8 +2373,8 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET :Przeszukaj inte
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET_TOOLTIP :{BLACK}Znajdź w internecie serwery publiczne
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN :Przeszukaj LAN
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN_TOOLTIP :Znajdź serwery w sieci lokalnej
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Dodaj serwer
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Dodaj serwer do listy, która będzie przeszukiwana w poszukiwaniu uruchomionych gier
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Zapisz serwer
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Zapisz serwer na liście serwerów, które będą zawsze sprawdzane w poszukiwaniu uruchomionych gier
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Uruchom serwer
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Uruchom własny serwer

0 comments on commit c93c9c0

Please sign in to comment.