Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
korean: 2 changes by telk5093
catalan: 13 changes by perezdidac
 • Loading branch information
translators committed Dec 22, 2020
1 parent 7f0fefd commit cc8301449e4426dbd42622317ca772766a8386f7
Showing with 141 additions and 6 deletions.
 1. +2 −0 src/lang/afrikaans.txt
 2. +2 −0 src/lang/arabic_egypt.txt
 3. +2 −0 src/lang/basque.txt
 4. +2 −0 src/lang/belarusian.txt
 5. +2 −0 src/lang/brazilian_portuguese.txt
 6. +2 −0 src/lang/bulgarian.txt
 7. +15 −4 src/lang/catalan.txt
 8. +2 −0 src/lang/croatian.txt
 9. +2 −0 src/lang/czech.txt
 10. +2 −0 src/lang/danish.txt
 11. +2 −0 src/lang/dutch.txt
 12. +2 −0 src/lang/english_AU.txt
 13. +2 −0 src/lang/english_US.txt
 14. +2 −0 src/lang/esperanto.txt
 15. +2 −0 src/lang/estonian.txt
 16. +2 −0 src/lang/faroese.txt
 17. +2 −0 src/lang/finnish.txt
 18. +2 −0 src/lang/french.txt
 19. +2 −0 src/lang/gaelic.txt
 20. +2 −0 src/lang/galician.txt
 21. +2 −0 src/lang/german.txt
 22. +2 −0 src/lang/greek.txt
 23. +2 −0 src/lang/hebrew.txt
 24. +2 −0 src/lang/hungarian.txt
 25. +2 −0 src/lang/icelandic.txt
 26. +2 −0 src/lang/indonesian.txt
 27. +2 −0 src/lang/irish.txt
 28. +2 −0 src/lang/italian.txt
 29. +2 −0 src/lang/japanese.txt
 30. +4 −2 src/lang/korean.txt
 31. +2 −0 src/lang/latin.txt
 32. +2 −0 src/lang/latvian.txt
 33. +2 −0 src/lang/lithuanian.txt
 34. +2 −0 src/lang/luxembourgish.txt
 35. +2 −0 src/lang/malay.txt
 36. +2 −0 src/lang/norwegian_bokmal.txt
 37. +2 −0 src/lang/norwegian_nynorsk.txt
 38. +2 −0 src/lang/polish.txt
 39. +2 −0 src/lang/portuguese.txt
 40. +2 −0 src/lang/romanian.txt
 41. +2 −0 src/lang/russian.txt
 42. +2 −0 src/lang/serbian.txt
 43. +2 −0 src/lang/simplified_chinese.txt
 44. +2 −0 src/lang/slovak.txt
 45. +2 −0 src/lang/slovenian.txt
 46. +2 −0 src/lang/spanish.txt
 47. +2 −0 src/lang/spanish_MX.txt
 48. +2 −0 src/lang/swedish.txt
 49. +2 −0 src/lang/tamil.txt
 50. +2 −0 src/lang/thai.txt
 51. +2 −0 src/lang/traditional_chinese.txt
 52. +2 −0 src/lang/turkish.txt
 53. +2 −0 src/lang/ukrainian.txt
 54. +2 −0 src/lang/unfinished/chuvash.txt
 55. +2 −0 src/lang/unfinished/frisian.txt
 56. +2 −0 src/lang/unfinished/ido.txt
 57. +2 −0 src/lang/unfinished/macedonian.txt
 58. +2 −0 src/lang/unfinished/maltese.txt
 59. +2 −0 src/lang/unfinished/marathi.txt
 60. +2 −0 src/lang/unfinished/persian.txt
 61. +2 −0 src/lang/unfinished/urdu.txt
 62. +2 −0 src/lang/vietnamese.txt
 63. +2 −0 src/lang/welsh.txt
@@ -316,6 +316,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Afstand
STR_SORT_BY_POPULATION :Bevolking
STR_SORT_BY_RATING :Waardering

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Onderbreek spel
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Vinnig vooruit die spel
@@ -291,6 +291,8 @@ STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :سعة الشح
STR_SORT_BY_RANGE :مدى
STR_SORT_BY_POPULATION :عدد السكان

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}ايقاف اللعبة
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}سرع اللعبه
@@ -308,6 +308,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Irismena
STR_SORT_BY_POPULATION :Biztanleria
STR_SORT_BY_RATING :Balorazioa

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Jokoa pausatu
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Jokoa bizkortu
@@ -626,6 +626,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Далёкас
STR_SORT_BY_POPULATION :Насельніцтва
STR_SORT_BY_RATING :Рэйтынґ

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Паўза
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Паскорыць гульню
@@ -316,6 +316,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Alcance
STR_SORT_BY_POPULATION :População
STR_SORT_BY_RATING :Classificação

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pausar jogo
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Acelerar o jogo
@@ -312,6 +312,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Обхват
STR_SORT_BY_POPULATION :Население
STR_SORT_BY_RATING :Рейтинг

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Пауза
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Бързо превъртане на играта
@@ -195,6 +195,7 @@ STR_COLOUR_DEFAULT :Per defecte
STR_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :{COMMA}{NBSP}mph
STR_UNITS_VELOCITY_METRIC :{COMMA}{NBSP}km/h
STR_UNITS_VELOCITY_SI :{COMMA}{NBSP}m/s
STR_UNITS_VELOCITY_GAMEUNITS :{DECIMAL}{NBSP}cel·les/dia

STR_UNITS_POWER_IMPERIAL :{COMMA}{NBSP}cv
STR_UNITS_POWER_METRIC :{COMMA}{NBSP}cv
@@ -316,6 +317,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Abast
STR_SORT_BY_POPULATION :Població
STR_SORT_BY_RATING :Qualificació

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Posa en pausa o reprèn la partida
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Avança la partida el més ràpid possible
@@ -1554,6 +1557,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Any de puntuaci
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Estableix l'any en què finalitza la partida i es puntua les companyies. Al final d'aquest any, la puntuació de la companyia es guarda i es mostra a la llista de classificació, però els jugadors poden continuar jugant.{}Si l'any de finalització és anterior a l'any d'inici, no es guardaran les puntuacions ni es mostrarà la llista de classificació.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Mai
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE :Tipus d'economia: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_HELPTEXT :Una economia suau implica canvis freqüents però petits en productivitat. En una economia congelada no hi ha canvis de productivitat ni tancament d'indústries. Aquesta configuració pot no tenir cap efecte si els tipus d'indústria venen predeterminats per un NewGRF.
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_ORIGINAL :Original
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_SMOOTH :Suau
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_FROZEN :{G=Femenin}Congelada
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Permet comprar participacions d'altres companyies: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Permet comprar i vendre accions de les companyies. Les accions només estan disponibles per companyies d'una certa edat.
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Edat mínima de la companyia per negociar participacions: {STRING}
@@ -1674,6 +1682,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Quan es mostren
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Imperial (mph)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Mètric (km/h)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_GAMEUNITS :Unitats del joc (cel·les/dia)

STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Unitats de potència dels vehicles: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Quan es mostra la potència d'un vehicle a la interfície d'usuari, presenta-la en les unitats seleccionades
@@ -1806,6 +1815,7 @@ STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}A aquest

# Quit window
STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Surt
STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}Esteu segur que voleu sortir de l'OpenTTD?
STR_QUIT_YES :{BLACK}Sí
STR_QUIT_NO :{BLACK}No

@@ -4725,10 +4735,10 @@ STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :{G=Femenin}Mina
##id 0x6000
STR_SV_EMPTY :
STR_SV_UNNAMED :Sense nom
STR_SV_TRAIN_NAME :{G=Masculin}Tren {COMMA}
STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :{G=Masculin}Automòbil {COMMA}
STR_SV_SHIP_NAME :{G=Masculin}Vaixell {COMMA}
STR_SV_AIRCRAFT_NAME :{G=Masculin}Avió {COMMA}
STR_SV_TRAIN_NAME :{G=Masculin}Tren #{COMMA}
STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :{G=Masculin}Automòbil #{COMMA}
STR_SV_SHIP_NAME :{G=Masculin}Vaixell #{COMMA}
STR_SV_AIRCRAFT_NAME :{G=Masculin}Avió #{COMMA}

STR_SV_STNAME :{STRING}
STR_SV_STNAME_NORTH :{STRING} Nord
@@ -5030,6 +5040,7 @@ STR_FORMAT_BUOY_NAME :Boia de {TOWN}
STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :Boia de {TOWN} #{COMMA}
STR_FORMAT_COMPANY_NUM :{G=Femenin}(Companyia {COMMA})
STR_FORMAT_GROUP_NAME :{G=Masculin}Grup {COMMA}
STR_FORMAT_GROUP_VEHICLE_NAME :{GROUP} #{COMMA}
STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{TOWN}: {STRING}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Punt de pas de {TOWN}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Punt de pas de {TOWN} #{COMMA}
@@ -411,6 +411,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Domet
STR_SORT_BY_POPULATION :Stanovništvo
STR_SORT_BY_RATING :Rejting

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Zaustavi igru
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Premotaj igru naprijed
@@ -390,6 +390,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :dosah
STR_SORT_BY_POPULATION :Podle populace
STR_SORT_BY_RATING :Hodnocení

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pauza
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Zrychlit běh hry
@@ -315,6 +315,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Interval
STR_SORT_BY_POPULATION :Indbyggertal
STR_SORT_BY_RATING :Værdi

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Sæt spillet på pause
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Kør spillet hurtigere
@@ -315,6 +315,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Bereik
STR_SORT_BY_POPULATION :Aantal inwoners
STR_SORT_BY_RATING :Waardering

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Hiermee pauzeer je het spel
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Hiermee verhoog je de spelsnelheid
@@ -302,6 +302,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Range
STR_SORT_BY_POPULATION :Population
STR_SORT_BY_RATING :Rating

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pause game
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Fast forward the game
@@ -315,6 +315,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Range
STR_SORT_BY_POPULATION :Population
STR_SORT_BY_RATING :Rating

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pause game
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Fast forward the game
@@ -304,6 +304,8 @@ STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Ŝarĝkapablo
STR_SORT_BY_RANGE :Atingopovo
STR_SORT_BY_POPULATION :Enloĝantaro

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Paŭzigu la ludon
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Rapide pluirigu la ludon
@@ -368,6 +368,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Vahekaugus
STR_SORT_BY_POPULATION :Rahvaarv
STR_SORT_BY_RATING :Hinnang

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Seiska mäng
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Kiirenda mängu
@@ -292,6 +292,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Vídd
STR_SORT_BY_POPULATION :Fólkatal
STR_SORT_BY_RATING :Virði

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Steðga spælinum
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Skunda undir spæli
@@ -316,6 +316,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Toimintasäde
STR_SORT_BY_POPULATION :Asukasluku
STR_SORT_BY_RATING :Arvio

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Tauko
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Nopeuta peliä
@@ -317,6 +317,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Rayon d'action
STR_SORT_BY_POPULATION :Population
STR_SORT_BY_RATING :Qualité de service

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Mettre le jeu en pause
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Avance rapide du jeu
@@ -498,6 +498,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Dlùths
STR_SORT_BY_POPULATION :Àireamh-shluaigh
STR_SORT_BY_RATING :Rangachadh

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Cuir an geama na stad / a' dol
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Cuir an geama air adhart gu luath
@@ -316,6 +316,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Autonomía
STR_SORT_BY_POPULATION :Poboación
STR_SORT_BY_RATING :Puntuación

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pausar partida
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Avance rápido da partida
@@ -315,6 +315,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Reichweite
STR_SORT_BY_POPULATION :Bevölkerung
STR_SORT_BY_RATING :Bewertung

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Spiel anhalten
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Zeitraffer (Zeit vergeht schnellstmöglich)
@@ -373,6 +373,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Εμβέλει
STR_SORT_BY_POPULATION :Πληθυσμός
STR_SORT_BY_RATING :Εκτίμηση

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Παύση παιχνιδιού
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Γρήγορη ταχύτητα παιχνιδιού
@@ -324,6 +324,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :טווח
STR_SORT_BY_POPULATION :אכלוסיה
STR_SORT_BY_RATING :דרוג

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}השהה משחק
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}הרץ את הזמן במהירות
@@ -378,6 +378,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Hatótávolság
STR_SORT_BY_POPULATION :Lakosság
STR_SORT_BY_RATING :Értékelés

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Játék szüneteltetése
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Játék gyorsítása
@@ -292,6 +292,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Drægni
STR_SORT_BY_POPULATION :Fólksfjöldi
STR_SORT_BY_RATING :Einkunn

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Stöðva leik
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Spóla leikinn áfram
@@ -315,6 +315,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Jangkauan
STR_SORT_BY_POPULATION :Populasi
STR_SORT_BY_RATING :Peringkat

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Hentikan sementara permainan
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Percepat maju waktu permainan
@@ -310,6 +310,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :Raon
STR_SORT_BY_POPULATION :Daonra
STR_SORT_BY_RATING :Rátáil

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Cuir an cluiche ar sos
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Bog an cluiche ar aghaidh go scioptha
@@ -317,6 +317,8 @@ STR_SORT_BY_RANGE :{G=f}Autonomia
STR_SORT_BY_POPULATION :Popolazione
STR_SORT_BY_RATING :Valutazione

# Group by options for vehicle list

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Pausa
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_FORWARD :{BLACK}Aumenta la velocità di gioco

0 comments on commit cc83014

Please sign in to comment.