Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
korean: 1 change by telk5093
romanian: 15 changes by kneekoo
  • Loading branch information
translators committed Oct 4, 2021
1 parent 4612374 commit d2bc32e94a6c0dc810e55b1b198428940c9bf330
Showing 2 changed files with 16 additions and 9 deletions.
@@ -4985,7 +4985,7 @@ STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION :{WHITE}{DATE_SH
# Specific vehicle errors
STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL :{WHITE}너무 위험해서 신호를 무시할 수 없습니다...
STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN :{WHITE}열차를 회차시킬 수 없습니다...
STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :동력차가 없습니다
STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :동력이 없습니다

STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN :{WHITE}차량을 유턴시킬 수 없습니다...

@@ -601,7 +601,7 @@ STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLA
STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Dezactivează tot
STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL :{BLACK}Afişează toate mărfurile în graficul de plăţi
STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL :{BLACK}Nu afişa niciun tip de marfă în graficul de plăţi
STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Comutator pentru afişarea graficului de marfă
STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Comută ascunderea/afișarea graficului de marfă
STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO :{TINY_FONT}{BLACK}{STRING}

STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP :{BLACK}Afişează detaliile ratingului performanţei
@@ -735,9 +735,9 @@ STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP :{BLACK}Arată f
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON :{BLACK}Arată rutele de transport pe hartă
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP :{BLACK}Arată vegetaţia pe hartă
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP :{BLACK}Arată proprietarii de teren pe hartă
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION :{BLACK}Click pe tipul de industrie pentru a comuta afișarea acestuia. Ctrl+Click dezactivează toate tipurile cu excepția celui selectat. Ctrl+Click din nou pentru a reactiva toate tipurile de industrii
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION :{BLACK}Click pe tipul de industrie pentru a comuta afișarea acestuia. Ctrl+clic dezactivează toate tipurile cu excepția celui selectat. Ctrl+clic din nou pentru a reactiva toate tipurile de industrii
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION :{BLACK}Click pe o companie pentru a comuta afișarea proprietăților acesteia. Ctrl-Click dezactivează toate companiile cu excepția celei selectate. Ctrl-Click din nou pentru a activa toate companiile
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION :{BLACK}Click pe un tip de încărcătură pentru a afișa sau nu proprietățile. Ctrl+Click dezactivează toate tipurile de încărcături cu excepția celei curente. Ctrl+Click a doua oară pentru a vedea toate tipurile de încărcătură
STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION :{BLACK}Dă clic pe un tip de încărcătură pentru a afișa sau nu proprietățile. Ctrl+clic dezactivează toate tipurile de încărcături cu excepția celei curente. Ctrl+clic a doua oară pentru a vedea toate tipurile de încărcătură

STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Drumuri
STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Căi ferate
@@ -813,7 +813,7 @@ STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLAC
STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Cetăţenii sărbătoresc . . .{}Soseşte prima aeronavă la {STATION}!

STR_NEWS_TRAIN_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Accident feroviar!{}{COMMA} victime în urma coliziunii
STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Accident rutier!{}Şoferul a decedat în urma coliziunii cu un tren
STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Accident rutier!{}Șoferul a decedat în urma coliziunii cu un tren
STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Accident rutier!{}{COMMA} victime în urma coliziunii cu un tren
STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Accident aviatic!{}{COMMA} victime în urma prăbuşirii de la {STATION}
STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Accident aviatic!{}Aeronava a rămas fără combustibil, {COMMA} victime în urma dezastrului
@@ -1023,6 +1023,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_ACCELERATION_TOOLTIP :{BLACK}Bifați
STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_ACCELERATION_RESTART :{WHITE}Setarea va avea efect doar după repornirea jocului

STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_VSYNC :{BLACK}VSync
STR_GAME_OPTIONS_VIDEO_VSYNC_TOOLTIP :{BLACK}Bifați această căsuță pentru sincronizarea verticală a imaginii. Modificarea setării va fi aplicată doar după repornirea jocului și funcționează doar cu accelerarea hardware activată

STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Mărime interfată
STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Alege mărimea elementelor de interfaţa
@@ -1270,6 +1271,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT :Permite terrafo
STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT :Permite arii de cuprindere mai realiste: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT :Permite zone diferite de captare pentru tipuri diferite de staţii şi aeroporturi

STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES :Stațiile companiei pot deservi industrii cu stații neutre atașate: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT :Dacă este activată, industriile cu stații atașate (cum ar fi Platforma petrolieră) pot fi deservite și de stațiile alăturate ale companiilor. Dacă e dezactivată, aceste industrii nu vor putea fi servite decât prin intermediul stațiilor atașate. Nicio stație din preajmă a unei companii nu le va putea deservi, iar stația atașată nu va putea deservi decât industria sa.

STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE :Permite demolarea unui nr. mai mare de construcţii deţinute de oraş: {STRING}
@@ -1876,6 +1878,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE :{COMMA} {P 0 pi
###setting-zero-is-special
STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED :Dezactivat
STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT :Numărul maxim de ferestre nefixate: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT :Maximul permis de ferestre deschise nefixate înainte ca vechile ferestre să fie închise automat ca să le facă loc celor noi
STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE :{COMMA}
###setting-zero-is-special
STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED :dezactivat
@@ -3028,6 +3031,7 @@ STR_FRAMERATE_CAPTION :{WHITE}FPS
STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL :{STRING}{WHITE} ({DECIMAL}x)
STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP :{BLACK}Viteza simulării: {STRING}
STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP :{BLACK}Număr de evenimente de joc simulate per secundă.
STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER :{BLACK}Rata de reîmprospătare a imaginii: {STRING}
STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP :{BLACK}Numărul de cadre video randate per secundă.
STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR :{BLACK}Factorul actual de viteză a jocului: {DECIMAL}x
STR_FRAMERATE_CURRENT :{WHITE}Curent
@@ -3045,6 +3049,7 @@ STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COM
STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} s

###length 15
STR_FRAMERATE_GAMELOOP :{BLACK}Totalul buclei de joc:
STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY :{BLACK} Manipularea încărcăturilor:
STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH :{BLACK} Decalaj grafic de conexiuni:
STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Randare grafică:
@@ -3220,6 +3225,7 @@ STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Paletă:
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT :Implicit (D)
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP :Implicit (D) / 32 bpp
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY :Legacy (W)
STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP :Legacy (W) / 32 bpp
STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Parametri: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE :Nimic

@@ -3329,12 +3335,13 @@ STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}Comporta
STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}A modificat starea trenului pentru '{1:ENGINE}' când nu se afla în depou
STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}A modificat lungimea vehiculului pentru '{1:ENGINE}' când nu se afla în depou
STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}A modificat capacitatea vehiculului pentru '{1:ENGINE}' când nu a fost într-un depou sau în timpul conversiei
STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Trenul '{VEHICLE}', aparţinând '{COMPANY}' nu are o lungime validă. Probabil este o problemă cu fişierele NewGRF. Jocul s-ar putea desincroniza sau bloca
STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Trenul '{VEHICLE}', aparținând '{COMPANY}', nu are o lungime validă. Probabil este o problemă cu fișierele NewGRF. Jocul s-ar putea desincroniza sau bloca

STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}NewGRF '{0:STRING}' produce informaţii incorecte
STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Datele despre marfa/regarnisire pentru '{1:ENGINE}' diferă de valorile iniţiale după construcţie. Acest lucru ar putea cauza eşuarea autorenovarii/schimbarii.
STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' a cauzat o buclă infinită în funcţia de producţie
STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Execuția {1:HEX} a returnat răspunsul invalid/necunoscut {2:HEX}
STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Execuția {1:HEX} a returnat un răspuns nevalid/necunoscut {2:HEX}
STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' a returnat un tip nevalid de marfă în retro-apelul produsului la {2:HEX}

# 'User removed essential NewGRFs'-placeholders for stuff without specs
STR_NEWGRF_INVALID_CARGO :<cargo invalid>
@@ -3882,8 +3889,8 @@ STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Afișeaz
###length VEHICLE_TYPES
STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Comută ascunderea/afișarea tipului de tren
STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Comută ascunderea/afișarea tipului de autovehicul
STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Comutator pentru afişarea tipului de navă
STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Comutator pentru afişarea tipului de aeronavă
STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Comută ascunderea/afișarea tipului de navă
STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Comută ascunderea/afișarea tipului de aeronavă

###length VEHICLE_TYPES
STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION :{WHITE}Redenumește modelul vehiculului feroviar

0 comments on commit d2bc32e

Please sign in to comment.