Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
romanian: 10 changes by ALEX11BR
tamil: 26 changes by Aswn
  • Loading branch information
translators committed Oct 18, 2020
1 parent d9e7e8c commit eb01f2e08d42151ac6f03ff6c4e774374802f89e
Showing 2 changed files with 36 additions and 0 deletions.
@@ -263,6 +263,7 @@ STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Activân
STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Prestabilit(e)
STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Anulează
STR_BUTTON_OK :{BLACK}OK
STR_WARNING_PASSWORD_SECURITY :{YELLOW}Avertisment: Administratorii serverului pot citi orice text introdus aici.

# On screen keyboard window
STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :`1234567890-=\qwertyuiop[]asdfghjkl;' zxcvbnm,./ .
@@ -1289,6 +1290,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Grosimea liniil
STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Peisaj: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Peisajele definesc scenariile de bază a jocului cu cerințe diferite pentru încărcături și dezvoltare a orașelor. NewGRF și scripturile de joc permit un control mai fin
STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR :Generator teren: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT :Generatorul original depinde de setul grafic, și compune forme de teren fixate. TerraGenesis este un generator de zgomot Perlin cu setări de control mai fine
STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL :Original
STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS :TerraGenesis
STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Tip teren: {STRING}
@@ -1297,13 +1299,15 @@ STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Densitatea indu
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Distanța maximă de la marginea hărții pentru rafinării: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Rafinăriile de petrol vor fi construite doar la marginea hărţii, sau pe coastă, în cazul harţilor insulare
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Grosimea stratului de zăpadă: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Controlează înălțimea de la care zăpada apare în peisajul sub-arctic. De asemenea, zăpada afectează generarea industriilor și cerințele de creștere a orașelor.
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Duritatea terenului (doar pt TerraGenesis) : {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT :(Doar TerraGenesis) Alegeți frecvența dealurilor: Peisajele line au dealuri mai puține și mai întinse. Peisajele dure au multe dealuri și pot arăta repetitiv
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH :Foarte fin
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH :Fin
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Dur
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Foarte dur
STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Distribuția varietății: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Alege câte râuri să fie generate
STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Algoritm amplasare arbori: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT :Alegeți distribuția copacilor pe hartă: 'Original' plantează copacii dispersați uniform, 'Îmbunătățit' îi plantează grupat
STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Niciunul
@@ -1330,6 +1334,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN :Verde
STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN :Verde închis
STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET :Mov
STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED :Mută harta ținând apăsat click dreapta, poziția cursorului rămânând fixă
STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB :Mută harta cu clic stânga
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING :Derulare uşoară ecran: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT :Controlează modul de deplasare a imaginii din ecranul principal când se face click pe harta mică sau când se execută o comandă de deplasare către un obiect anume de pe hartă. Dacă este activată, imaginea se deplasează în mod fluid, altfel imaginea sare direct la zona dorită
STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP :Arată o indicaţie de distanţă la folosirea uneltelor de construcţie: {STRING}
@@ -1363,6 +1368,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF :Oprit


STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE :Autosalvare: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT :Alege intervalul de timp dintre salvările automate

STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES :Foloseşte formatul datei {STRING} pentru numele salvărilor
STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT :Formatul datei in numele salvărilor
@@ -2661,14 +2667,17 @@ STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD
STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT} 2002-{STRING} Echipa OpenTTD

# Framerate display window
STR_FRAMERATE_CAPTION :{WHITE}FPS
STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP :{BLACK}Număr de evenimente de joc simulate per secundă.
STR_FRAMERATE_AVERAGE :{WHITE}Medie
STR_FRAMERATE_MEMORYUSE :{WHITE}Memorie
STR_FRAMERATE_DATA_POINTS :{BLACK}Date bazate pe măsurători {COMMA}
STR_FRAMERATE_MS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} ms
STR_FRAMERATE_FPS_BAD :{RED}{DECIMAL} cadre/s
STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} ms
############ Leave those lines in this order!!
STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Ieșire video:
STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT :{BLACK} Script joc:
############ End of leave-in-this-order
############ Leave those lines in this order!!
STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP :Buclă de joc
@@ -3313,6 +3322,7 @@ STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES :Vehicule rutier
STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS :Nave negrupate
STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS :Aeronave negrupate

STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP :{TINY_FONT}{COMMA} (+{COMMA})

STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP :{BLACK}Grupuri - click pe un grup pentru lista completă a vehiculelor acestuia
STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP :{BLACK}Click pentru a creea un grup

0 comments on commit eb01f2e

Please sign in to comment.