Uitzendinggemist NPO NED1, NED2, NED3
Clone or download
Bas Magré
Bas Magré 3.0.0 hij is er.
Latest commit d114287 Dec 31, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
resources nettere code. opgedeelt. Dec 16, 2018
.gitignore Add ignore files Mar 24, 2014
LICENSE.txt Alles direct onder repo Jan 19, 2014
README.md KODI versie 17 Dec 6, 2018
addon.py Idee doorgevoerd welke werd getriggerd door pull request van @dnicolaas Dec 30, 2018
addon.xml 3.0.0 hij is er. Dec 30, 2018
changelog.txt 3.0.0 hij is er. Dec 30, 2018
icon.png Revert "version 1.1.0" Dec 13, 2014
uzgtest.py nettere code. opgedeelt. Dec 16, 2018

README.md

plugin.video.uzg

Uitzendinggemist NPO NED1, NED2, NED3

Work in progress

My git version https://github.com/Opvolger/plugin.video.uzg (git repo)

Buy me a beer / betaal een biertje voor mij

Donate-Ideal

Thnx for the beer / bedankt voor de mogelijkheden dat ik een biertje kan kopen voor tijdens het programeren: Ernst A.