Michał Simka Ostrzy

 • Monterail
 • Wrocław
 • Joined on

Organizations

@monterail @otwartezabytki
@Ostrzy
 • @Ostrzy 85da489
  Include colony ships for power calculation
@Ostrzy
 • @Ostrzy 6aa49d4
  More funcionalities for fleets
@Ostrzy
@Ostrzy

Tab! :)

@Ostrzy

Bardzo dobry wybór z zmianą nazwy tej zmiennej :)

@Ostrzy

Tutaj znowu masz pomieszane spacje z tabami. Nie rozumiem trochę po co jest tutaj druga ścieżka. Zajmowanie się komentarzami powinno być odpowiedzi…

@Ostrzy

Nazwa tego kontrolera jest straszna :D Oszczędziłeś 3 znaki a zbiłeś czytelność tej nazwy do samej ziemi ;)

@Ostrzy

Staraj się trzymać jednej metody indentacji - albo spacje, albo taby. Języki interpretowane po wcięciach potrafią dostać lekkiego świra kiedy się t…

@Ostrzy
Ostrzy created branch test at Ostrzy/tetsyrepo
@Ostrzy
 • @Ostrzy adfac81
  Setting homeworlds for the universe
@Ostrzy
 • @Ostrzy c164f06
  Adjusted indentation to match our 4-space standard
Ostrzy created branch master at Ostrzy/SpaceEmpire
Ostrzy created repository Ostrzy/SpaceEmpire
@Ostrzy
@Ostrzy
Ostrzy created repository Ostrzy/tetsyrepo
@Ostrzy
uninitialized constant Grape::Validations::SingleOptionValidator
Ostrzy commented on issue monterail/grape-kaminari#20
@Ostrzy

Fixed in #21

Ostrzy commented on pull request monterail/grape-kaminari#21
@Ostrzy

This fix is included in gem version 0.1.7 that is already released on rubygems

Ostrzy deleted tag v0.1.7 at monterail/grape-kaminari
@Ostrzy
@Ostrzy
 • @Ostrzy 0255518
  Removed gems accidentally added to Gemfile
@Ostrzy
Ostrzy merged pull request monterail/grape-kaminari#21
@Ostrzy
Fix to work with newer grape validations changes
2 commits with 30 additions and 3 deletions