Skip to content
Permalink
Browse files

PCSX2 > GUI: update and improvements of Scandinavian translations

  • Loading branch information...
pgert authored and lightningterror committed May 26, 2019
1 parent 5e043b3 commit afd5ceef7a2e9e16d00a5650a8be87221714707d
BIN +44 Bytes (100%) bin/Langs/da_DK/pcsx2_Iconized.mo
Binary file not shown.
BIN +205 Bytes (100%) bin/Langs/da_DK/pcsx2_Main.mo
Binary file not shown.
BIN +66 Bytes (100%) bin/Langs/nb_NO/pcsx2_Iconized.mo
Binary file not shown.
BIN +240 Bytes (100%) bin/Langs/nb_NO/pcsx2_Main.mo
Binary file not shown.
BIN +0 Bytes (100%) bin/Langs/sv_SE/pcsx2_Iconized.mo
Binary file not shown.
BIN +155 Bytes (100%) bin/Langs/sv_SE/pcsx2_Main.mo
Binary file not shown.
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PCSX2 1.5.0 - 190421\n"
"Project-Id-Version: PCSX2 1.5.0 - 190526\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/PCSX2/pcsx2/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-21 19:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-21 20:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-26 01:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-26 03:16+0200\n"
"Last-Translator: pgert <http://forums.pcsx2.net/User-pgert>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: da_DK\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-KeywordsList: pxE;pxEt\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Poedit-Basepath: trunk\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: pcsx2\n"
"X-Poedit-SearchPath-1: common\n"
@@ -193,7 +193,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"PCSX2 kræver en lovlig kopi af en PS2 BIOS for at man kan spille.\n"
"Man kan ikke bruge en kopi fra en ven eller fra internettet.\n"
"Du skal bruge BIOS'en fra din *egen* Playstation 2 konsol."
"Du skal bruge BIOS'en fra din *egen* PlayStation®2 konsol."

#: pcsx2/gui/Dialogs/ImportSettingsDialog.cpp:31
#, c-format
@@ -403,15 +403,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Gør så fuldskærmsvisning automatisk starter,\n"
" når man kører eller genoptager en emulering.\n"
"Du kan altid selv skfite til fuldskærmsvisning ved at trykke på Alt+Enter."
"Du kan altid selv skfite til fuldskærmsvisning ved at trykke på ''Alt"
"+Enter''."

#: pcsx2/gui/Panels/GSWindowPanel.cpp:89
msgid ""
"Completely closes the often large and bulky GS window when pressing ESC or "
"pausing the emulator."
msgstr ""
"Lukker helt for det store og ressourcekrævende GS-vindue,\n"
" når man trykker på ESC eller pauser emulatoren."
" når man trykker på ''Esc'' eller pauser emulatoren."

#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:69
msgid ""
@@ -421,9 +422,9 @@ msgid ""
" * Resident Evil: Dead Aim (Causes garbled textures)"
msgstr ""
"Kendt for at påvirke følgende spil:\n"
" * Digital Devil Saga (Ordner FMV og bryder ned)\n"
" * SSX (Ordner grafikfejl og bryder ned)\n"
" * Resident Evil: Dead Aim (Danner forkludrede teksturer)"
" * ''Digital Devil Saga'' (Ordner FMV og bryder ned)\n"
" * ''SSX'' (Ordner grafikfejl og bryder ned)\n"
" * ''Resident Evil: Dead Aim'' (Danner forkludrede teksturer)"

#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:78
msgid ""
@@ -433,17 +434,17 @@ msgid ""
" * Wizardry"
msgstr ""
"Kendt for at påvirke følgende spil:\n"
" * Bleach Blade Battler\n"
" * Growlanser II and III\n"
" * Wizardry"
" * ''Bleach Blade Battler''\n"
" * ''Growlanser'' II and III\n"
" * ''Wizardry''"

#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:83
msgid ""
"Known to affect following games:\n"
" * Mana Khemia 1 (Going \"off campus\")\n"
msgstr ""
"Kendt for at påvirke følgende spil:\n"
" * Mana Khemia 1 (Ryger ud af spilkortet)\n"
" * ''Mana Khemia 1'' (Ryger ud af spilkortet)\n"

#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:88
msgid ""
@@ -452,23 +453,23 @@ msgid ""
" * Transformers"
msgstr ""
"Kendt for at påvirke følgende spil:\n"
" * Test Drive Unlimited\n"
" * Transformers"
" * ''Test Drive Unlimited''\n"
" * ''Transformers''"

#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:120
#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:124
msgid ""
"It's better to enable 'Automatic game fixes' at the main menu instead, and "
"leave this page empty ('Automatic' means: selectively use specific tested "
"fixes for specific games). Manual game fixes will NOT increase your "
"performance. In fact they may decrease it."
msgstr ""
"Det fungerer bedre, hvis man aktiverer 'Automatiske spilrettelser' i "
"Det fungerer bedre, hvis man aktiverer ''Automatiske spilrettelser'' i "
"hovedmenuen i stedet for\n"
" ('Automatisk' betyder: selektivt brug af specifikke testede rettelser til "
" (''Automatisk'' betyder: selektivt brug af specifikke testede rettelser til "
"specifikke spil).\n"
"Manuelle spilrettelser forbedre IKKE ydeevnen. Den forværrer den muligvis."

#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:124
#: pcsx2/gui/Panels/GameFixesPanel.cpp:128
msgid ""
"Gamefixes can work around wrong emulation in some titles. \n"
"They may also cause compatibility or performance issues.\n"
@@ -478,7 +479,7 @@ msgstr ""
"Spilrettelser kan i særlige tilfælde forværre emuleringen.\n"
"De kan også skabe kompatibilitets- eller ydelsesproblemer.\n"
"\n"
"Det sikreste er at sørge for, at alle spilrettelser er slået helt fra."
"Det sikreste er at sørge for at alle spilrettelser er slået helt fra."

#: pcsx2/gui/Panels/MemoryCardListPanel.cpp:679
#, c-format
@@ -750,7 +751,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Denne hack virker bedst i spil, der bruger INTC statusregisteret\n"
" til at vente på lodrette synkroniseringer, primært RPG-titler uden 3D.\n"
"Spil, der ikke bruger denne metode,\n"
"Spil,der ikke bruger denne metode,\n"
" vil kun opleve en lille eller slet ingen hastighedsforbedring."

#: pcsx2/gui/Panels/SpeedhacksPanel.cpp:203
@@ -765,7 +766,7 @@ msgstr ""
"Retter sig primært mod EE-idleloop’et på adresse 0x81FC0\n"
" i kerneprogrammet. Dette hack forsøger at opdage sløjfer,\n"
" hvis samlinger er garanteret at resultere i den samme\n"
" maskinstilstand for hver gentagelse, der er, indtil en planlagt\n"
" maskinstilstand for hver gentagelse der er, indtil en planlagt\n"
" begivenhed udløser emuleringen af en anden enhed.\n"
"Efter første gentagelse af en sløjfe,\n"
" fortsætter vi til næste begivenhed eller til næste tidsdel."
@@ -801,7 +802,7 @@ msgid ""
"Enable this if you think MTGS thread sync is causing crashes or graphical "
"errors."
msgstr ""
"Aktivér dette, hvis du mener, at MTGS-trådsynkroniseringen\n"
"Aktivér dette hvis du mener at MTGS-trådsynkroniseringen\n"
" er skyld i nedbrud og grafikfejl."

#: pcsx2/vtlb.cpp:835

0 comments on commit afd5cee

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.