FAQ z MFF UK. Jo, fakt jsou všechny reálný,
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
README.md
faq_favicon.png
faq_favicon.svg
faq_icon.png
favicon.ico
fyzikalni_dotazy.csv
index.php
informaticke_dotazy.csv
matematicke_dotazy.csv
obecne_dotazy.csv

README.md

Matfyz FAQ

Máte pocit, že se v prváckých skupinách opakují pořád dokola stejné dotazy? To není jen pocit.

Jak to všechno začalo?

Jedna dobrá historka začíná slovy „To jsme šli jednou do hospody a nebyl tam Šimon.“ Z toho vyplývá, že věci se tak nějak dějí i bez přítomnosti důležitých lidí. Protože ani my tu nebudeme věčně, rozhodli jsme se ulehčit práci. Nejprve sobě a potom i našim následovníkům. Odpovídáním otázek tohoto typu jsme totiž trávili spousty času.

Jak se odpovídá na dotaz od studenta?

Teď už stačí jen odkazem! Buď se odkážeme na FAQ nebo můžeme na konec odkazu přidat i #link-na-dotaz

Jak editovat otázky a odpovědi?

Stačí je přidávat do příslušného souboru. Jo a nezapomeňte se podepsat do patičky!

Jak se přidává do souboru?

Každý soubor s otázkami má jednoduchou syntaxi. První řádek obsahuje:

"Q", "A", "link"

A každý další potom příslušné políčko tabulky. Takhle by to mohlo vypadat ve vzorové tabulce:

"Q", "A", "link"
"Otázka", "Odpověď", "velmi-dobra-otazka-s-odkazem"
"otázka", "bez odkazu?", ""

Jak jste si jistě všimli, u druhé otázky jsme neuvedli odkaz, ale přesto nesmíme zapomenout na uvozovky. Ale nebojte se, odkaz se vygeneruje i tak.

Mimochodem, link nesmí obsahovat podtržítko.

A to je vše