Prezentace o dynamických vlastnostech Ruby
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ruby
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
config.ru
ruby.css
showoff.json

README.md

dja-ruby

Prezentace o dynamických vlastnostech Ruby

  • bloky, procedury, metody
  • dynamická definice modulů, tříd a metod
  • object model
  • ukázky kódu

K dispozici na Heroku

Aktuální k 24. 4. 2012 (Ruby 1.8, 1.9).