Tool to generate unofficial issuer's certificate for eObcanka
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
gradle/wrapper
public_tools
LICENSE.md
README.md
build.gradle
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

How to download issuer's public key:

 1. You need to have Java 8 installed.
 2. Run from command line:
 ./gradlew clean build execute
 1. Certificate should be generated in ./public_tools/issuer_of_short.crt

Neveřejné veřejné:

Česká republika zavádí nové elektronické průkazy (tzv. eObčanka) a celý projekt působí velmi rozpačitě. Technické řešení i komunikace snižují důvěryhodnost nového nástroje, který má přitom potenciál významně zjednodušit komunikaci se státem a ulehčit řadu povinností identifikace uživatelů internetových a finančních služeb. Namísto otevření software pro další vývoj na straně uživatelů však stát odmítá zveřejnit i údaje, které by ze své podstaty veřejné být měly. Rozhodli jsme se proto otevřít toto neveřejné veřejné paralelně.

Architektura řešení je hrubě nedotažená a postrádá logickou strukturu, ale i některé základní bezpečnostní náležitosti. Při rozkrývání technického provedení se pak objevil zcela nepochopitelný problém na straně vydavatele, který odmítl zveřejnit veřejné klíče pro ověření autenticity certifikátů a jejich vydavatele (certifikační autority).

S požadavkem na zpřístupnění veřejných klíčů se na Ministerstvo vnitra ČR obrátil v polovině září tohoto roku Karel Kyovský. „Zpřístupnění uvedených certifikátů široké veřejnosti umožní občanům i soukromému sektoru efektivnější využití vlastností nových občanských průkazů a umožní nezávislé ověření pravosti“ uvedl Karel Kyovský v odůvodnění žádosti o zpřístupnění veřejných klíčů.

Ministerstvo vnitra však žádost zamítlo s odkazem na sérii předpisů, které údajně znemožňují veřejné klíče poskytnout, a samotné zveřejnění označilo za bezpečnostní riziko. „Poskytnutí požadovaných certifikátů považujeme za možné riziko pro bezpečnost systému elektronické komunikace,“ uvedl Ing. František Varmuža, ředitel Odboru centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra ve své odpovědi.

Ministerstvo vnitra buď nerozumí základům kryptografie a bezpečnosti, nebo jde o skrytý záměr, jehož cílem je vytvoření role centrálního ověřovatele (prostor pro další zakázky). Veřejné klíče k e-dokladům přitom bez problémů zpřístupnilo například Slovensko nebo Estonsko, kde žádné bezpečnostní riziko neidentifikovali.

Veřejné klíče české eObčanky lze ovšem z certifikátů nahraných na eObčance dopočítat. Metodiku výpočtu představili konzultanti v oblasti kryptografie Ondřej Vejpustek a Andrew Kozlik. Bližší metodologie je popsaná například v dokumentu Elliptic Curve Cryptography.

Veřejný klíč je zapsán v blockchainu. Jak klíč stáhnout naleznete zde.

Odmítnutím zveřejnit veřejné klíče k certifikátům stát vytváří umělou monopolní situaci a prostor pro korupci, kdy pouze jím určené osoby s přístupem k certifikátům mohou využít nové vlastnosti občanských průkazů s čipem a vytvářet další aplikace pro širší a smysluplnější využití eObčanky.

Pokud stát nesmyslně odmítá veřejnosti veřejností financovaný systém otevřít, učiníme to za něj (není zač).

Hackathon eObčanka 19.-20. 1. 2019 v Paralelní Polis

Třetí lednový víkend pořádá Paralelní Polis hackathon, který si klade za cíl otevřít platformu eObčanek, zkontrolovat jejich bezpečnost a přinést nové možnosti jejich využití.

Podmínky

Hackathonu se mohou zúčastnit skupiny i jednotlivci. Na akci se nehradí žádné startovné. K dispozici budou čtečky karet a příkladová JAVA knihovna pro komunikaci s eObčankou. eObčanku si musí účastníci zajistit sami. Po dobu hackathonu bude k dispozici občerstvení a výběrová káva z naší kavárny.

Cíle

Během hackathonu chceme vytvořit projekty v následujících oblastech:

 • Knihovny pro obsluhu eObčanky pro různé platformy
 • Aplikace pro iOS
 • Extrakce software z karty, bezpečnostní audit - například z hlediska manipulace s privátním klíčem
 • Prozkoumání a zdokumentování nezveřejněných funkcí systému
 • Nová využití eObčanky pro komerční i nekomerční účely

Účastníci se nemusí omezovat pouze na tato témata a mohou přijít s vlastními zajímavými nápady. Kreativitě se meze nekladou.

Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny na základě pětiminutové prezentace a dema dle následujících kritérií:

 • Užitečnost
 • UX
 • Originalita
 • Kvalita dema

Ceny

Vítězné týmy se mohou těšit na:

Nemůžete se zúčastnit, ale chcete týmy motivovat? Přispějte na výše uvedenou bitcoinovou adresu.

Registrace

Zájemci o účast na hackathonu musí vyplnit krátký formulář, na základě kterého obdrží další informace.