Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
Jul 20, 2017
Aug 17, 2017

README.md

Engerek 3.6

Genel bilgi:

Engerek kapsamlı bir Kimlik Yönetim Sistemidir. Engerek birden fazla kimlik verisi kaynağını senkronize edebilir, bu kaynaklardaki verileri yönetebilir, başka bir veriye dönüştürebilir ve birbirleriyle senkrone olmasını sağlar. Engerek aynı zamanda verinin birleşik bir yapıda olmasını sağlar.

Engerek yazılımının başlıca özellikleri:

 • Kullanıcı provizyonlama ve provizyonu kaldırma
 • ConnID bağlayıcı çerçevesine entegrasyon
 • Yönetici arayüzü
 • Kimlik deposu uygulaması (SQL tabanlı)
 • Özel şema uzatılabilirliği
 • Kimlik senkronizasyonu (canlı senkronizasyon, hesap eşleme, keşif, içe aktarma)
 • Senkronizaston eşlemelerinde betik ifadeleri kullanabilme yetisi (Groovy, JavaScript, XPathv2)
 • Gelişmiş, süre kısıtlamalı, rol tabanlı erişim kontrolü
 • Kimlik yönetimi süreci otomasyonu (iş akışları, bildirimler)
 • Şifre politikaları
 • Şifre sıfırlama
 • Genel senkronizasyon
 • Yetkilendirmeler
 • ConnId ve OpenICF bağlaycıları desteği
 • Provizyonlama tutarlılığı ve hata işeme
 • Görevler ayrılığı
 • Güvenlik denetimi ve raporlama desteği
 • İş akışı
 • Raporlama
 • Bildirimler
 • Yerel Java API'leri, Uzak web servisi arayüzü(SOAP), REST API
 • Yükse bulunurluk(HA) desteği
 • Gözden geçirme

Daha fazla bilgi için:

http://www.pardus.org.tr/projeler/engerek/

Bu proje Apache lisansı (versiyon 2.0) dahilindedir. LICENSE dosyasında bir kopyasını bulabilrsiniz. Ayrıca NOTICE dosyasında ek telif hakkı hükümleri görülebilir.