No description, website, or topics provided.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.tx
build-system correcting build errors Aug 22, 2017
config Updated DB scripts for Quartz 2.3.0.e1. Aug 1, 2017
custom Merge pull request #39 from mmoayyed/copyright-update Jul 12, 2017
dist
gui
icf-connectors Fixing connector initialization during test resource connection Aug 1, 2017
infra Merge remote-tracking branch 'midpoint/master' Aug 21, 2017
maven upgrade the maven wrapper to 3.5 Jul 12, 2017
model correcting build errors Aug 22, 2017
provisioning Merge branch 'master' into feature/wicket-serialization-checker Aug 18, 2017
repo Merge remote-tracking branch 'midpoint/master' Aug 21, 2017
samples
testing Now sending approval work item related notifications also to deputies… Jul 24, 2017
tools MID-3639: first crude implementation Aug 8, 2017
weblogic-build Next development version: 3.7-SNAPSHOT Jul 4, 2017
.gitignore
.travis.yml Travis -Xmx4g May 2, 2017
INSTALL Preparing text files for the release Sep 5, 2016
INSTALL-dist
LICENSE Finishing licence headers change May 22, 2013
README Update README Jul 20, 2017
README.md
RELEASE-NOTES
mvnw Add maven wrapper. Let the project download and configure maven by it… Aug 27, 2016
mvnw.bat Add maven wrapper. Let the project download and configure maven by it… Aug 27, 2016
pom.xml Update pom.xml Aug 17, 2017
testng-integration.xml Splitting tests for unit and integration Oct 22, 2015
testng-unit.xml

README.md

Engerek 3.6

Genel bilgi:

Engerek kapsamlı bir Kimlik Yönetim Sistemidir. Engerek birden fazla kimlik verisi kaynağını senkronize edebilir, bu kaynaklardaki verileri yönetebilir, başka bir veriye dönüştürebilir ve birbirleriyle senkrone olmasını sağlar. Engerek aynı zamanda verinin birleşik bir yapıda olmasını sağlar.

Engerek yazılımının başlıca özellikleri:

 • Kullanıcı provizyonlama ve provizyonu kaldırma
 • ConnID bağlayıcı çerçevesine entegrasyon
 • Yönetici arayüzü
 • Kimlik deposu uygulaması (SQL tabanlı)
 • Özel şema uzatılabilirliği
 • Kimlik senkronizasyonu (canlı senkronizasyon, hesap eşleme, keşif, içe aktarma)
 • Senkronizaston eşlemelerinde betik ifadeleri kullanabilme yetisi (Groovy, JavaScript, XPathv2)
 • Gelişmiş, süre kısıtlamalı, rol tabanlı erişim kontrolü
 • Kimlik yönetimi süreci otomasyonu (iş akışları, bildirimler)
 • Şifre politikaları
 • Şifre sıfırlama
 • Genel senkronizasyon
 • Yetkilendirmeler
 • ConnId ve OpenICF bağlaycıları desteği
 • Provizyonlama tutarlılığı ve hata işeme
 • Görevler ayrılığı
 • Güvenlik denetimi ve raporlama desteği
 • İş akışı
 • Raporlama
 • Bildirimler
 • Yerel Java API'leri, Uzak web servisi arayüzü(SOAP), REST API
 • Yükse bulunurluk(HA) desteği
 • Gözden geçirme

Daha fazla bilgi için:

http://www.pardus.org.tr/projeler/engerek/

Bu proje Apache lisansı (versiyon 2.0) dahilindedir. LICENSE dosyasında bir kopyasını bulabilrsiniz. Ayrıca NOTICE dosyasında ek telif hakkı hükümleri görülebilir.