Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Cookie-wet cookie toegevoegd voor Publieke Omroep.

Voor de zenders SBS6, Net5 & Veronica een lijst van letters toegevoegd met begin letters. Eerst waren alleen de populaire programma's zichtbaar.
commit d8968d675da44fe6acee396063e746e88097e006 1 parent f6054f1
BlackDex BlackDex authored
1  src/net/pms/uitzendinggemist/ProgrammaGemist.java
View
@@ -16,6 +16,7 @@
/**
*
* @author paulwagener
+ * @updated by BlackDex
*/
public class ProgrammaGemist extends VirtualFolder {
1  src/net/pms/uitzendinggemist/PubliekeOmroep.java
View
@@ -25,6 +25,7 @@
/**
*
* @author Paul Wagener
+ * @updated by BlackDex
*/
public class PubliekeOmroep extends VirtualFolder {
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.